Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 28(niet bekend)(niet bekend)F-241F-236


Naastliggers vanVijverstraat 28
ten oostenVijverstraat 30
ten zuidende Pothondjessteeg
ten westenVijverstraat 26
ten noordende Vijverstraat


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023v van 1 aug 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAuck Jochums


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0172r van 9 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZ535‑00‑00 GGdwarshuis met een ledige plaats ervoor en een loods
koperSioerdt Lases c.u.mr. metselaar
naastligger ten oostenSybrant te Ameland
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Hilbrants
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSipcke Dirx, erfgenaam
verkoperEvert Doedes, erfgenaam
verkoperJelte Annes, erfgenamen van
erflaterwijlen Auck Jochums


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0116v van 16 mrt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaucke Peters


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0021v van 6 feb 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende huisinge van Aegjen Sibrens c.s.


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0294v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZ146‑00‑00 GGhuis
koperJan Ripperts, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht
koperSwaentje Reyns Faber
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/6 van 13/16Hans Gongrijpkoopman
verkoper q.q.oud burgemeester Justus Gongrijp, curator over
verkoper van 1/6 van 13/16Aeltje Thomas Gongrijp
verkoper van 1/6 van 13/16Roelofke Thomas Gongrijp
verkoper van 1/6 van 13/16Hermnanus Thomas Gongrijp te Sneek
verkoper van 1/6 van 13/16Antje Thomas Gongrijp, gehuwd met te Sneek
verkoper van 1/6 van 13/16Pieter Vayionkoopman te Sneek
verkoper van 1/6 van 13/16Sybren Thomas Gongrijp
verkoper van 1/16Antje Jarigs Postma te Leeuwarden
verkoper van 1/16Sybren Sipkes
verkoper van 1/16Antje Sipkes, gehuwd met
verkoper van 1/16Jelle Steffens


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ripperts


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0271v van 23 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Tiallings


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0190v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZ250‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Reins Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostende weduwe van Jelle Steffens
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLijsbeth Jans, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tijssenscheepstimmerman


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0236r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Faber


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0008r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Bolman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0007r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZ120‑00‑00 GGhuis
koperJan Bolman koopman
naastligger ten oostenJan Bolman koopman
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRein Hendriks Faber, mede erfgenaam van zijn vadermr. ijzersmid
erflaterwijlen Hendrik Reins Faber, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, coopman, koopt huis c.a. in de Vijverstraat. Geen grondpacht. Losse goederen voor 6 cg. Ten O. de koper, ten Z. een steeg, ten W. Gerrit Tjallings erven, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Rein Hendriks Faber, mr. ijsersmid als mede erfgenaam van zijn vader en moeder Hendrik Reins Faber en Janke Jelles, voor 120 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Bolman koopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZ130‑00‑00 CGhuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
huurderBenjamin Cohen c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAlbert Bolman koopman
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenT. van Benthem n.u.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAlbert Bolmankoopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-131 , pag. 129Vijverstraat 28Dirk Piers, 37 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten westenT. van Benthem


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZ wijk F-240 en F-241 [staat: F-251 en F-252]200‑00‑00 CGhuis
koperJan Adams, gehuwd metkoopman
koperYbeltje Beerends
huurderJan Adams
huurderYbeltje Beerends
naastligger ten oostende weduwe van Evert Pieters
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperH. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkoperAntje H. van der Stok meerderjarig vrijster
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Dirk Piers van Arum... Anna vA, geb 18 apr 1799/ 17 mrt 1809 HRL, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1831, ovl 1870; gebruiker van wijk F-241, sjouwer; eigenaar Jan Adams Olivier, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Jan Adams Olivier... 1836, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk F-240, groenteverkoper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-241; gebruiker Dirk Piers van Arum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-171, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-241Vijverstraat 28Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1414Vijverstraat 28Albertus Jacobus HuesecommiesHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Kornelia van der Veenoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-241; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-241VijverstraatKornelia van der Veen51 jtapsterHarlingenv, protestant, weduwe
F-241VijverstraatFrans van der Veen25 jVlissingenm, protestant, ongehuwd
F-241VijverstraatRoelof van der Veen16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-241VijverstraatZijke van der Veen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-241Vijverstraat 28Antje Monsma, overleden op 7 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren okt. 1806), overleden Vijverstraat E 241, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Klaas van Wielen... Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, huw 1835, huw 1839, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-076; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1414kleine Ossenmarkt F-241Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Trijntje Hendriks Vettevogel... wijk F-192, dv Hendrik Jans V, en Akke Pieters Vettevogel; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-076; VT1839; geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1414Vijverstraat F-236Sijtse Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5043Vijverstraat 28 (F-236)Hotze Schuilwoonhuis
  terug