Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 10 1-056 1/2 1-084 A-205 A-241
Naastliggers vanVissersstraat 10
ten oostenVissersstraat 12
ten zuidenZoutsloot 37
ten westenVissersstraat 8
ten noordende Vissersstraat


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsvesten


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-056Vissersstraat 10gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-056Vissersstraat 10gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenbolwerk


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Vissersstraat 10gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenbolwerk


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Vissersstraat 10huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. c.s.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-056 Vissersstraat 10Harmen Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 /2Vissersstraat 10Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 Vissersstraat 10Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Vissersstraat 10huis
eigenaarHarmen Willems
gebruikerHarmen Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-056 /2Vissersstraat 10kamer
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerEelke Bernardus
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Dirks


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0025r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Wax


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerlof Builard


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0158r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 10Bildtpoort, aan de stadsvesten nabij detwee woningen en weefwinkels
 
kopervroedsman Jan Wax 241-00-00 GG
huurder kamer en weefwinkelde weduwe van Pieter Gerryts 26-00-00 CG
huurder kamer en weefwinkelWopke Johannes 28-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax
naastligger ten zuidenvroedsman Jan Wax
naastligger ten westenHaeye Durks
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperGerlof Janzen Builardtrekveerschipper


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0107r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Jan Wax koekbakker


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168r van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Wax


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0202v van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarke Jurjens c.s.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0062r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Haantjes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0216r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Haantjes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-084 Vissersstraat 10Marten Dirks wed0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Marten Dirksovl voor 1815; wed. M.D. eigenaar van wijk A-205; gebruiker is Pieter Thijssen wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Pieter Thijssenovl voor 1815; wed. P.T. gebruiker van wijk A-205, gealimenteerd; eigenaar is Marten Dirks wed., 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-205Vissersstraat 10Marten Dirks wedPieter Thijssen wedgealimenteerd


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-205Vissersstraat 10Bonne Hayes Brouwer, overleden op 5 mei 1826mr. schoenmaker Zoutsloot A 147/205, broer van Jan en Wieger Hayes Brouwer (erven alleen deel van vruchtgebruik), testamentair erfgenamen zijn voor 1/2hun kinderen Geertje en Haye Jans Brouwer, varenspersoon (samen 1/4) en Haye Wiegers Brouwer, idem (1/4), alsmede voor de andere helft de niet verwante Jetske Inses Gerlofsma, te Nijkerk/ Gld. Saldo fl. 2.779,58. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 127Vissersstraat 10Wopke Djoerds van der StelHarlingenplaisiertuin (440 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 40 van 24 aug 1836
adressoortbedraggebruik
A-205Vissersstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 305huis en de tuin A-147 en A-205
 
verkoperMarten Modders
verkoperMargaretha Hoekers
koperObbe Sjoerds Schaafsma
koperTjietske Abrahams de Ruiter


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-205Vissersstraat 10Obe Sjoerds Schaafsma, overleden op 16 november 1838koopman Zoutsloot A 147/205, man van Tjietske Abrahams de Ruiter, negotiante, vader van minderjarige Sjoerd, Abraham, Richard, Gerrit, Jan en nog ongeboren kind Obes Schaafsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Rinske Visser... tapperse in 1865, ovl wijk H-081, dv Klaas V, en Matsen Johannes; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-205; oud 39 jaar, geb Engwierum (!), wonende te HRL. 1839, wijk E-056; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-205Vissersstraat 10Sybren Jorna... 20 jan 1852 uit Leeuwarden, zv Wopke J, en Doetje Kroes; BS ovl 1857; bev.reg. Ha18 51 wijk C-168, wijk A-205, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2858A-241 (Bargebuurt)Pieter G. Boumawoonhuis, tuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5177Vissersstraat 10 (A-241)Bartele Posthumawoonhuis, werkplaats en schuur


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 10J.Posthumatimmerman


1941 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 10Oud Harlingen Magazine 1993mei: Het echtpaar J. Posthuma-Schippers Visserstraat was 50 jaar getrouwd
  terug