Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 6 6-035 6-038 E-050 E-123


Huisnaam in: 1711
Gebruik:
Naam: (waar) de schelvis (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 6
ten oostenVoorstraat 8
ten zuidenKleine Bredeplaats 3
ten westenVoorstraat 4
ten noordende Voorstraat


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0151v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoede Brants c.u.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0239v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ1/4 huis
 
koperDoede Brants, gehuwd metbakker232-00-00 GG
koperEelck Heeres
naastligger ten oostenSeerp Sibrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Doede Brants c.u.bakker
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Claesen, gehuwd met
verkoperAntie Romckes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105v van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ1/4 huis
 
koperDoede Brants, gehuwd metbakker232-00-00 GG
koperEelck Heeres
eigenaar van 3/4Doede Brants c.u.bakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDoede Brants
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperJan Doedes zoon en stiefzoon van de kopersVlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Brants, bakker x Eelck? Heeres koopt 1/4 huis zz. Voorstraat, waarvan hij al 3/4 bezit en dat de verkoper is aanbeerfd van zijn wl. moeder. Ten O. erven Sibrant Seerps, ten W. de koper, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Doedes, zoon en stiefzoon van de koper, op Vieland, voor 232 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0062r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoede Brants


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0089r van 22 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Hendrix ijzerkramer
naastligger ten westenDoede Brants e.a.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018r van 29 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Doede Brants


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brants


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047v van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandts


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005ra van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandt


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011va van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoede Jacobs mr. bakker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Jacobs wijdschipper


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0089v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Jacobs wijdschipper
naastligger ten westeneigen steeg


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktspijp, waar de Schelvis uithangthuis
 
koperHessel Cornelis c.u.248-14-00 GG
naastligger ten oostende gemeensman Ripema
naastligger ten zuidenJan Foppes schoenmaker
naastligger ten westende woninge van Hoite Hoites
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEngeltie Pieters c.m.
verkoperEelckjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Cornelis koopt een huis zz. Voorstraat, omtrent de Vismarktspijp, waar 'de Schelvis' uithangt. Ten O. de gemeensman Livius Ripema, ten W. Hoite Hoites, ten Z. Jan Foppes, schoenmaker, ten N. die straat en diept. Gekocht van Engeltie- en Eelckje Pieters, voor 248 gg.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Cornelis


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
gebruikerwed. Hessel Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-035 Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis erven
gebruikerwed. Gerrit Heins
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jacobs


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-035 Voorstraat 6huis
eigenaarerven wed. Hessel Cornelis
gebruikerGerryt Heins
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0199v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktspijphuis
 
koper door niaarJacob Ratsma mr. horlogemaker306-07-00 GG
geniaarde koperWatze Haenstra, gehuwdmr. koperslager
geniaarde koperTrijntie Rinses
huurderde weduwe van Johannes Reinalda c.s.
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Livius Rypema
naastligger ten zuidenTjeerd Ratsma horlogemaker
naastligger ten westenLolkjen Renkes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperSuster Hessels, gehuwd metMakkum
verkoperCornelis JacobsMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Radsma, mr. horlogiemaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp, door meerderen bewoond. Ten O. wd. burgemeester Livius Rijpema (Prigge?), ten Z. mr. horlogiemaker Tjeerd Radsma, ten W. Lolkjen Rinkes, ten N. die straat en het diept. (Met beschrijving). Gekocht van Suster Hessels x Cornelis Jacobs te Makkum, voor 306 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-035 Voorstraat 6huis
eigenaarJacob Harm. Radsma
gebruikerJacob Harm. Radsma
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Radsma


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0105r van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Ratsma


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0187r van 20 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Radsma


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Radsma


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0098r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZhuis
 
koperMaria Sophia Geertruid Bentfort 830-00-00 GG
naastligger ten oostenjuffrouw Rypma
naastligger ten zuidenF. Radsma
naastligger ten westenRein Brouwer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Antie Tjerks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Harmen Radsma
verkoper q.q.Jelte Radsma, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.Harmen Radsma, geauthoriseerde administratoren over
verkoper van 1/3het aandeel van Lucia Radsma
verkoper van 1/3Jelte Radsma
erflaterwijlen Harmen Radsma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSophia Bentfort e.a.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0219v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBendfort


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0021r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij Vismarktspijphuis
 
koper door niaarAlletta Petronella Bentfort bejaarde juffer1200-00-00 CG
geniaarde koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker
geniaarde koperAnna Wijngaarden
huurderPieter Joseph Coulbaut c.u.
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Sophia Geertruid Bentfort bejaarde juffer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAletta Petronella Bentfort, vrijster, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. Jan Yemes, ten Z. wd. T. Radsma, ten N. de straat. Gekocht van Maria Sophia Geertruida Bentfort, vrijster.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0168v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktpijphuis
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metkofschipper525-21-00 GG
koperAnna Pieters
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma
naastligger ten westenJan Yemes de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAletta Petronella Bentfort bejaarde juffer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Wiarda, kofschipper x Anna Pieters, koopt huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. Jan Yemes de Groot, ten Z. wd. Radsma, ten N. de straat. Gekocht van Aletta Petronella Bentfort.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Groot


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0054v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ nabij de Vismerkspijphuis
 
koperJan van der Veen, gehuwd metmr. horlogemaker800-00-00 CG
koperJohanna Jacoba Benninga
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westende weduwe van C. de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSjoerd Wiarda, gehuwd metschipper
verkoperAnna Pieters


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 109r van feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 6Jan v.d. Veen, horlogemaker x Johanna Jacoba Benninga koopt huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. wd. C. de Groot, ten Z. Marten Radsma, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Sjoerd Wiarda, schipper x Anna Pieters.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan van der Veen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0128r van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ nabij de Vismerktspijphuis
 
koperoud burgemeester Symon Frieseman 700-00-00 CG
naastligger ten oostenD. Zijlstra koopman
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westende weduwe van C. de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van der Veenmr. horlogemaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-038 Voorstraat 6S Frieseman wed3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Voorstraat 6Hendrik Jans Leyenaar... f. 40:0:0 door Wybren Hendriks als metzelaarsgezel bij H.L., 24 may 1791. (GAH1123); gebruiker van wijk E-050, metselaar, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); ind: Johannes Hendriks Leyenaar, geb 30 dec 1788, ged ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Voorstraat 6Sjoerd Piebes Wiarda... eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, metzelaar, 1815. (GAH204); id. van wijk E-116; gebruiker Jan Huidecoper, koopman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-050Voorstraat 6S P Wiarda H Leyenaar metzelaar


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 148 en 160 van 21 jun 1826
adressoortbedraggebruik
E-050Voorstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 551huis aan de Voorstraat E-050
 
verkoperJoukje Sjoerds Wiarda
verkoperPiebe de Jong
verkoperBaukje Sjoerds Wiarda
verkoperWillem Pieters Nauta
verkoperSimon Wiarda
koperElisabeth Sjoerds Wiarda
koperRintje Steensma


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-050Voorstraat 6Piebe Pieters de Jong, overleden op 27 januari 1827mr. verver/winkelier Voorstraat E 50, man van Joukje Wiarda, geen kinderen, zoonvan Pieter Piebes de Jong, trekveerschipper, broer van Jenne, bakkersknecht en Aafke Pieters de Jong. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd: datum 7/1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-050Voorstraat 6Elisabeth Wiarda, overleden op 15 oktober 1828vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Voorstraat E 50, moeder van minderjarige Ruurd en Sjoerd Rintjes Steensma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1148Voorstraat 6Rintje Ruurds SteensmaHarlingenverwersknegthuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Voorstraat 6Henrietta K Jansenoud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-050; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Voorstraat 6Jan G Janssenoud 29 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kastemaker, wijk E-050; VT1839


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 58 van 16 feb 1839
adressoortbedraggebruik
E-050Voorstraat 6koopaktefl. 800huis E-050
 
verkoperSjoerd Rintjes Steensma
koperJan Gerrit Jansen


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-050VoorstraatJan Gerrit Janssen29 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd, kastemaker
E-050VoorstraatHenrietta Klara Jansen37 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 van 18 nov 1848
adressoortbedraggebruik
E-050Voorstraat 6koopaktefl. 925huis aan de zuidkant van de Voorstraat, E-050
 
verkoper en cedentJan Gerrits Janssen
koper en schuldenaarChristiaan August Frauendorff (te Workum)
cessionarisHendrik Reinier Snijder


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Voorstraat 6Anskje Melis van der Werf... te HRL; 1838, dv Melis vdW, en Janke Freerks; BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk D-179, wijk E-050; oud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-163; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1148E-050 (Voorstraat)Gerardus Hermanus Weddelooperwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3153Voorstraat 6 (E-043)Hendrik A. Snijderpakhuis
  terug