Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 11 7-107 7-112 C-034 C-027
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 11naamloze doorlopende steeg ten oosten


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11oostVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWillem Egberts koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBartel Jansen meerderjarig, mede voor zich, gelastigde
verkoperDirck Jansen meerderjarig, mede voor zich, gelastigden van hun zuster
verkoperYns Jansen oud 21 jaren, en van hun broer
verkoperJan Jansen oud 18 jaren
erflaterwijlen Aeltie Edes, gehuwd met
erflaterwijlen mr. Jan Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild een huis nz. Voorstraat. Ten O. Bruyn Gijsberts, ten W. koekenbakker Willem Egberts.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11oostVoorstraat NZhuis
 
koper provisioneelHendrick Heerts 1254-14-16 GG
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWillem Egberts koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Aeltie, weduwe van
verkoperwijlen Jan Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild het huis van Aeltie Jan Bartels erfgenamen nz. Voorstraat. Ten O. Bruyn Gijsberts, ten W. koekebakker Willem Egberts. Nu onlangs provisioneel gekocht door Hendrick Heerts voor 1254 GG 14 st.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koperJarich Frieses, gehuwd metglasmaker948-00-00 GG
koperTrijn Saskers
naastligger ten oostenweduwe van Rinse Jeltes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRinske, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Syds Hendricks
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de haven
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEgbert WillemskoekbakkerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarich Frieses glasmaker x Trijn Saskers kopen een huis nz Voorstraat met vrije uitgang door de steeg naar de haven. Ten O. de wv Rinse Jeltes, ten W. Rinske wv Syds Hendrickx.Gekocht van Egbert Willems koekebakker te Amsterdam voor 948 GG.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121r van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZ bij de Vismarkthuis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenRinse Jeltes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJetse Feyckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van Jarich Frieses, gehuwd met
verkoperTrijn Sasckers


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koper door niaarAntie Theunes de Way, weduwe van1306-00-00 GG
koper door niaarwijlen Willem Claeses bakker
geniaarde koperBartl Albertsbakker
naastligger ten oostende weduwe van Rinse Jeltes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJetse Feyckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Willems, zoon van
verkoperwijlen Willem Claeses, gehuwd metbakker
verkoperAntie Theunes de Way
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Theunis d'Way wv Willem Claesen backer voerzoekt niaar ratione sanguinis van de koop van een huis nz. Voorstraat. Ten O. wd. Rinse Jeltes, ten W. Jetse Feyckes. Verkocht door Claes Willems, haar zoon, aan Bartel Deketh? bakker voor 1306 gg.


1659 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11'Anno' en '1659'


1659 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 11 (op geveltop), HarlingenVoorstraat 11 (op geveltop)staande leeuw met (kaal) wapenschild


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0237v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koperHubertus van Immerzeel mr. stadsboekhouder765-14-12 GG
verpachter grondGoslingh Alberts Steenstra 1-08-00 CG
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Everts slager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGoslingh Alberts Steenstramr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel, mr. Stadsboekdrukker, koopt een huis (met indeling), met nog 2 camers erachter, nz. Voorstraat. Ten O. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de Voorstraat, ten W. slachter Frans Everts. Er is vrij uitgang noordwaarts door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. chirurgijn Gosling Alberts Stienstra voor 765 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0281r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraatgrondpacht van 1-08-00 CG
 
koperJetse Jelles Stijl, en55-00-00 CG
koperTjerck Feddrix, als vader en voorstander over zijn dochter
koperBauckjen Tjerx
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseel
verkoper q.q.Ulbe Cornelis, geauthoriseerde curator over resp.mr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes, en
verkoperHans Douwes
verkoper q.q.vroedsman Cornelis Wijngaerden, gecommitteerde
verkoper q.q.Steven Kuyck, gecommitteerden uit
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores
verkoper q.q.Minse Cornelis, gecommitteerde
verkoper q.q.burgerhopman Minne Jansen Marnstra, gecommitteerden uit
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperAeffke Sioerts, nagelaten weeskind
verkoperDouwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Sioerd Elses, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Stijl, en Tjerck Feddrixs als vader van zijn dochter Bauckjen Tjerx kopen (a) 28 st. grondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseel op de Voorstraat. Gekocht van (mr. schoenmaker Ulbe Cornelis, curator over Willem en Hans Douwes, en mede-vroedschap Cornelius Wijngaerden en Steven Cuyck als gecommitteerde diakenen van de Gereformeerde Gemeente, en Minse Cornelis en hopman Minne Jansen als gecommitteerde stads-weesvoogden, als alimentores van Aeffke en Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van) Sioerd Elses x Jeltie Douwes, voor (a+b+c) 55 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115v van 2 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZ bij de Vismarkthuis
 
koperCornelis Willems, gehuwd met775-00-00 CG
koperAeltie Jetses
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Frans Eeverts0-14-00 CG
naastligger ten oostende vroedsman Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Eeverts vleeshouwer
naastligger ten noordenFrans Eeverts vleeshouwer
verkoperburgemeester Hubertus Immerseel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Willems x Aeltie Jetses koopt een huis zonzijde (Nz.) Voorstraat, omtrent de Vismarkt. Ten O. Wiltetus Jelgersma, vroedsman, ten W. en N. Frans Everts, slachter, ten Z. die straat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, burgemeester, voor 775 cg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0270v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koperJohannes Reynalda, gehuwd metprocureur postulant464-07-00 GG
koperYdtie Doedes
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet erf ten noorden, van Hendrik Ewerts0-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrik Ewerts mr. vleeshouwer
naastligger ten noordenHendrik Ewerts mr. vleeshouwer
verkoperde hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems, gehuwd metboekdrukker
verkoperAeltje Jetses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Reynalda, proc. post. en klerk ter secretarie te Harlingen x Ydtie Doedes koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. erven oud-burgemeester (Wiltetus) Jelgersma, ten W. en N. Hendrik Everts, mr. slager, ten Z. die straat. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems, boekdrukker x Aeltie Jetses, voor 464 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-107Voorstraat 11huis
eigenaarvroedsman Hendrick Ewerts
gebruikervroedsman Hendrick Ewerts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-107Voorstraat 11huis
eigenaarb[urgem]r. Hendrick Eewerts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-107 Voorstraat 11huis
eigenaarvroedsman Hendrick Ewerts
gebruikervroedsman Hendrick Ewerts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-107 Voorstraat 11huis
eigenaarburgemeester Hendrik Everts
gebruikerburgemeester Hendrik Everts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0093r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koper door niaarHendrik Everts, gehuwd met1200-00-00 CG
koper door niaarTrijntie Wiltetis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jetse Jelles 1-08-00 CG
geniaarde koperJan Jansen Zeilmaker, gehuwd metcommandeur
geniaarde koperTjietske Rinses
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Hendrik Everts
naastligger ten noordenoud burgemeester Hendrik Everts
verkoperYtje Doedes, weduwe van
verkoperwijlen Johannis Reinaldaprocureur en gezworen klerk


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 93r van nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 11Hendrik Everts, oud-burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen de commandeur Jan Jansen Zeilmaker x Tjetske Rinses, een huis nz. Voorstraat. Ten O. (Wiltetus) Jelgersma, burgemeester, ten W. de koper, ten Z. de verkopers en die straat, ten N. het erf van de koper. Gekocht van Ydtie Doedes wv wl. secretaris en gezworen klerk Johannes Reynalda, voor 1200 cg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-107 Voorstraat 11huis
eigenaarerv. burgemr. Hendrik Everts
gebruikererv. burgemr. Hendrik Everts
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-10 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0249v van 2 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZ en Noorderhaven bij de Vismarkt, tussenstalling of pakhuis
 
koper q.q.Bernardus Jorna, curatorpredikant343-07-00 GG
koper q.q.gezworen gemeensman Meye Harmens Meyer, curator
koper q.q.gezworen gemeensman dr. Bernardus Jelgersma, curatoren over
koper van 1/2Idske Jelgersma
koper van 1/2dr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten oostenIdske Jelgersma
naastligger ten oostenBernardus Jelgersma
naastligger ten westenWiltetus Hendriks
naastligger ten zuidenDeeltje Hendriks
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmanus Gonggrijp
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curatorprocureur fiscaal
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overklerk
verkoperde verlaten boedel van Wiltetus Hendriksmr. slager


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0001r van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZ tussen de Vismarkt en Raadhuizerpijphuis
 
kopergemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman100-00-00 CG
huurderYnte Sybrens c.u.40-00-00 CG
begunstigde van een lijfrenteDeeltje Hendriks bejaarde vrijster100-05-00 CG
naastligger ten oostengemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordengemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman
verkoperDeeltje Hendriks bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bernardus Jelgersma koopt deftig huis nz. Voorstraat tussen Vismarkts- en Raadhuispijpen. Ten O. en N. de koper, ten W. Anthoni Vink, ten Z. de Voorstraat. Met de indeling van het huis. Gekocht van Doedtje Hendriks, bejaarde vrijster.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11westVoorstraat NZhuis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 2757-21-00 GG
huurderGerryt Jans mr. boekbinder48-00-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Jan Tamboezer
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperWiltetus Bernhardus JelgersmapredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (c) huis nz. Voorstraat ten W. naast perceel a), met ten O. en N. perceel a), ten W. Jan Tamboezer, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 11oostVoorstraat NZhuis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 2757-21-00 GG
bewonerde weduwe van dr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperWiltetus Bernhardus JelgersmapredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (a) huis nz. Voorstraat bewoond door wd. Bernardus Jelgersma. Geen grondpacht. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. perceel (c) met een steeg naar de Noorderhaven, ten Z. de Voorstraat, ten N. perceel b). Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-112 Voorstraat 11T van Slooten3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Thomas Jaanes van Slooten... 1817, ovl 1832, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1875, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-034, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-034Voorstraat 11Thomas J van Sloten Thomas J van Sloten


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 43 van 23 nov 1827
adressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11koopaktefl. 4000dubbele herenhuis met stalling en wagenhuis C-034
 
verkoperThomas van Slooten
koperHarmanus Harmens


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-034Voorstraat 11Wyger Harmens, overleden op 21 mei 182963 jr, negotiant, wednr. Elisabeth Mollema, vader van Harmanus, idem (Voorstraat C 34), Hein, idem Medemblik, Cornelis, idem, Janna-Sophia (vrouw van Pieter-August Gottlieb Waardenburg, conrector Latijnse scholen Amsterdam) en Anneus Wygers Harmens, negotiant. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-034Voorstraat 11Hermanus Harmens, overleden op 19 september 183138 jr, zeehandelaar Voorstraat C 34, man van Maria Bohn (enige testamentair erfgenaam), ab intestato zouden niet met name genoemde 3 broers en 1 zuster erfgenamen zijn geweest. Saldo fl. 27.042,74. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 557Voorstraat 11Harmanus HarmensHarlingenzeehandelaarhuis en erf (320 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 en 77 van 16 dec 1835
adressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 1450stalling en wagenhuis C-034
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperFa. Harmens & Zonen
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperJetse Lykles Bakker


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-034Voorstraat 11Jan Sybrens Anema, overleden op 23 januari 1837timmerman, wednr. Baukje Meinerts Bijlsma, geen kinderen, broer van Trijntje (vrouw van Ruurd Ymes Hellema, herenknecht Noorderhaven C 34), reeds overleden Lieuwe (man van Dieuwke Pieters Posthuma, vader van minderjarige Jeltje, Sybren, Pieter en Jan Lieuwes Anema) en wijlen Tjeerd Sybrens Anema (man van Maaike Jans Kundersma, te Midlum, vader van Sybren, timmerman aldaar, Sybe, idem aldaar, Gerritje, vrouw van Pieter Reinders de Groot, tichelaar aldaar, Bottje, aldaar en minderjarige Akke en Antje Tjeerds Anema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Anna Fontein... BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Marcus Israil Cats... C, en Evertje Marcus; BS huw 1821, huw 1843, ovl 1847; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL, wijk C-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Simon Stinstra... HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: S.S., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 157, legger nr. 217, Opvaart ... (alles)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 71 van 13 apr 1839
adressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11koopaktefl. 4000huis noordzijde Voorstraat C-034
 
verkoperJetze Lykles Bakker
koperPieter Adama Zijlstra


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-034VoorstraatSimon Stinstra46 jFranekerm, protestant, gehuwd, fabrikant
C-034VoorstraatAnna Fontein40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-034VoorstraatGooytje Stinstra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatDirk Stinstra10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatAaltje Stinstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatEva Stinstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatTjietske S Smit22 jMarrumv, protestant, ongehuwd
C-034VoorstraatJanneke Post22 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 11 nov 1844
adressoortbedraggebruik
C-034Voorstraat 11koopaktefl. 4900dubbel huis aan de noordzijde van de Voorstraat, C-034
 
verkoperPieter Adama Zijlstra
koperPieter Cool


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-034Voorstraat 11Cornelis Piers Draaisma... 1839, koopman in 1851, zv Pier Cornelis en Tietje Klazes; BS huw 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-034; C.P.D. eigenaar van perceel nr. 505 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 174, pakhusi, 70 m2, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 557C-034 (Voorstraat)Pieter Coolwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3889C-027 (Voorstraat)Pieter Coolwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3889Voorstraat 11 (C-027)Freerk Coolwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 11 Jane Ronnerwinkelier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1926 - kentekenadresnaam
B-9976
Voorstraat Antonius Gerhardus Joseph Keijzer


1927 - kentekenadresnaam
B-11311
Voorstraat 11Berend Zuurveen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 11B.Zuurveensigarenwinkelier
Voorstraat 11aA.Keyzerwinkelier


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11B. ZuurveenPijp, desigarenmagazijn


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 11Oud Harlingen Magazine 1996aug: Het winkelhuis van Pasveer's Goedkope Bazar wordt geheel gemoderniseerd en weer in gebruik genomen.


1936 - variaadresbronbericht
Voorstraat 11Oud Harlingen Magazine 1998apr: De geheel gemoderniseerde zaak van G. Pasveer aan de Voorstraat wordt heropend


1938 - variaadresbronbericht
Voorstraat 11Oud Harlingen Magazine 1997apr: De heer H. van Drooge neemt de sigarenzaak annex grossierderij op de Voorstraat over van de heer B. Zuurveen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 11H. v. Drooge758Sig.winkel


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 wegtransport


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 Pasveerwarenhuis


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van Droogesigarenmagazijn


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Pasveer954Goedkoope Bazar


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. v. Drooge758Sig.winkel


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van DroogePijp, desigarenmagazijn


1965 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 Pasveereschenbach porcelein, gero artikelen, b.k. emaille


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 11H. (Henderikus) van Drooge


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 PasveerGeschenkenhuis, hetluxe- en huishoudelijke geschenken en speelgoederen


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11 PasveerGeschenkenhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 11rijksmonument 20677


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 11, HarlingenVoorstraat 11H. van DroogePijp, desigarenmagazijn
  terug