Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 126-0326-0326-030E-047E-041


Naastliggers vanVoorstraat 12
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenVoorstraat 14
ten westenVoorstraat 10
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 12naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0046v van 1 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAugustinus Jans


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0067v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ [staat: aan de zuidzijde van het diept]1333‑00‑00 gghuis, schuur en plaats
koperJan Dolphijn, gehuwd met
koperBaart Hendricx
koperJelte, gehuwd met
koperTrijn Rinses
verpachter grondN. N. 2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenReyn Opckes brouwer
naastligger ten zuiden*Bennier Gerryts
naastligger ten westenhet huis van wijlen Dirck Lyeuwes
naastligger ten westenenkele plaatsen
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: het diept]
verkoperAugustinus Jans, gehuwd met
verkoperDieuer Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dolphijn x ? Hendricx kopen een huis op de zuidzijde vant diept. Ten O. brouwer Reyn Opckes [Cromwal], ten W. wl Dirck Lyeuwes huis en enige andere plaatsen. Grondpacht 2 GG. Gekocht van Augustinus Jans x Dieuwer Jacobs, voor 1333 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0034r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Witte Eenhoorn


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0034r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12achterVoorstraat ZZ achter de Witte Eenhoorn500‑00‑00 gghuis, ledige plaats en tuintje
koperJurgen Scheltes, gehuwd met
koperMarijtgien Willems
naastligger ten oostenReyn Uupckes
naastligger ten zuidenReyn Uupckes
naastligger ten zuiden[als huurder] Symen Ryckles
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirck Syoerts
naastligger ten westenDouue Annis
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Witte Eenhoorn de Witte Eenhoorn
verkoperJan Dolphijn, gehuwd metkruidenier
verkoperAntgie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jurgen Scheltes x Marytgien Willems kopen een huis en ledige plaats en klein tuintje zz. Voorstraat achter het witte eenhoorn. Ten O. en Z. Reyn Wpckes [Cromwal], ten W. wd. Dirck Syoerts en het huis van Douue Annes. Er staat nog een klein huis achter waar Symen Ryckles in werkt. Geen grondpacht. Gekocht van kruidenier Jan Dolphijn x Antgie Scheltes voor 500 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRintse Jeltes apotheker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0159v van 24 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis daer de Witten Eenhoorn uutsteeckt


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0159v van 24 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12achterVoorstraat ZZ recht achter het huis waar de Witte Eenhoorn uitsteekt570‑00‑00 gghuis met ledige plaats en een klein tuintje
koperSalvus Marthens, gehuwd met
koperCathalina Hendricks
naastligger ten oostenburgemeester Reyn Upkes
naastligger ten zuidenburgemeester Reyn Upkes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirck Sioerdts
naastligger ten westenDouue Annius
naastligger ten noordenhet huis daer de Witten Eenhoorn uutsteeckt de Witte Eenhoorn
verkoperJurien Scheltes, gehuwd metlakenkoper
verkoperMartien Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Salvus Marthens x Cathalina Hendricks kopen een huis met ledige plaats en klein tuintje zz. Voorstraat, recht achter het huis daer de witte eenhoorn uutsteeckt. Ten O. en Z. burgemeester Reyn Uupckes [Cromwal], ten W. wd. Dirck Sioerdts en het huis van Douwe Annius. Geen grondpacht. Gekocht van lakenkoper Jurien Scheltes x Martien Willems voor 570 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330r van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ00‑00‑00 cghuis daer den Witte Eenhorn uutsteeckt, en plaats daar achter
koper provisioneelN. N. de Witte Eenhoorn
naastligger ten oostensteeg half in eigendom
naastligger ten oostenburgemeester Reyn Uupckes
naastligger ten zuidenSalvus Martens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Adrian Schaft
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Rinse Jeltesapotheker
verkoperOtte Reiners, oom ter sterking van te Stavoren
verkoper van 1/2Syucke Toenis voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Buue Jeltes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ1827‑07‑00 gghuis daer den Witte Eenhoorn uutsteeckt
koper provisioneelN. N. de Witte Eenhoorn
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen oud burgemeester Rein Uupckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Adrian Schaft
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPieter Gerryts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089v van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Gerryts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0093r van 16 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door wijlen Pieter Gerrits


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ1530‑00‑00 gghuis met plaats
koperFoppe Tiaerts, gehuwd met
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFedde Edgers
naastligger ten zuidenWybe Joryts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Adriaen Schaft
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperTiaert Sioerts c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Tiaerdts x Trijntie Jansen kopen een huis met plaats erachter zz. Voorstraat. Ten O. Fedde Edgers en een steeg, ten Z. Wybe Jorryts, ten W. erven wd. Andries Scaft [Schaft]. Gekocht van Tiaert Sioerts c.s. voor 1530 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFoppe Tiaerds


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Foppe Tiaerdts


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0257v van 7 mrt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12achterVoorstraat ZZ740‑00‑00 gghuis
koperJan Piers, gehuwd met
koperTrijntie Beerns
naastligger ten oostenhet huis van de kinderen van Rippert Inties
naastligger ten zuidenhet huis van de kinderen van Rippert Inties
naastligger ten westenJan Hendrickx
naastligger ten westenhet huis van de kinderen van Homme Tjebbes*
verkoperde zonen van Rinse Wybes, en
verkoperFeycke Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Piers x Trijntie Beerns kopen een huis zz. bij de Voorstraat. Ten O. en Z. de kinderen van Rippert Inties, ten W. de kinderen van Jan Hendrickx en van Homme Tjebbes. Gekocht van Rinse- en Feicke Wybeszoon voor 740 GG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026r van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0152v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis waar de Witte Eenhoorn uithangt, van de weduwe van wijlen Foppe Tjeerds
naastligger ten noordenVoorstraat


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0152v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12achterVoorstraat ZZ recht achter het huis en plaats van de weduwe van Foppe Tjeerds waar de Witte Eenhoorn uithangt725‑09‑00 gghuis met een grote plaats
koperPieter Everts
koperJacob Jacobs
naastligger ten oosten*steeg naar de Voorstraat
naastligger ten oosten*huis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braem
naastligger ten oostende kinderen van Rippert Intjes
naastligger ten zuidende kinderen van Rippert Intjes
naastligger ten westenJan Hendricx schoenmaker
naastligger ten westende kinderen van Homme Tjebbes
naastligger ten noordenhet huis waar de Witte Eenhoorn uithangt, van de weduwe van wijlen Foppe Tjeerds de Witte Eenhoorn
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde weduwe van wijlen Jan Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Everts en Jacob Jacobs kopen een huis met 2 opkamers en 3 benedenkamers en grote plaets, zz. Voorstraat, recht achter het huis en plaets van wd. en erven van Foppe Tjeerds, 'de Witte Eenhoorn'. Ten O. en Z. de kinderen van Rippert Intjes, ten W. schoenmaker Jan Hendricx, en de kinderen van Homme Tjebbes. Veel voorwaarden betreffende de naastligger Claes Freercx Braam en zijn mouterij en turfhuis en loods. Gekocht van wd. Jan Piers, voor 725 gg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoners de kopers Jurjen Ypes c.u.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101v van 15 nov 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015ra van 8 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ575‑19‑00 cghuis
koper provisioneelGerryt Willems mr. timmerman
huurderJacobus Barrytii c.u.horlogemaker
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenPietie Jacobs
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Claesen c.soc.
naastligger ten westenmr. Baltus Casparii Sterk
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/5Trijntie Arjens, gehuwd met
verkoper van 1/5Jacob Aerts
verkoper q.q.Jacob Aerts, curator ex testamento over
verkoper van 1/5Antie Durres, erfgenaam onder beneficie van inventaris van
erflaterwijlen Foppe Heslinga
verkoper van 1/5Goitjen Claesen Braem voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 1/5wijlen Attie Foppes
verkoper van 1/5Antie Foppes, gehuwd met
verkoper van 1/5Huybert Claesen Braem
verkoper van 1/5Janke Gerryts voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Teunis Foppes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0094v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ1200‑00‑00 cghuis
koperburgerhopman Waeling Jansen Grauda, gehuwd met
koperTrijntie Lieuwes
naastligger ten oostenDirck Sickes n.u.
naastligger ten zuidenDirck Sickes n.u.
naastligger ten westenCornelis Ottes mr. huistimmerman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGerrit Willemsmr. huistimmerman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0057r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Foppes koekbakker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0118v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Foppes mr. koekbakker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Waling Jansen Grauda
naastligger ten oostenhet huis van Waling Jansen Grauda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-032 , folio 114Voorstraat 12huis
eigenaarJurrien Pieters
gebruikerJurrien Pieters c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-032 , folio 74vVoorstraat 12huis
eigenaarJurrien Pieters
gebruikerJurrien Pieters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerkingaen de executeur betaeld


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-032 , folio Voorstraat 12huis
eigenaarJurjen Pyters
gebruikerJurjen Pyters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs 1724 insolvent verklaard


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-032 , folio 75rVoorstraat 12huis
eigenaarJurjen Pyters wed.
gebruikerAukjen Bokkes cum soc.
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑03‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345r van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0021va van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ401‑07‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelJacob Tuininga
naastligger ten oostenPytje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPytje Jacobs Braam
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Scheltema
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Albert van Loo, curator overkoopman te Leeuwarden
verkoperElbrigjen Walings


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Waling Jansen Grauda


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003ra van 25 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ412‑07‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelJohannes Ferwerda, en
koper provisioneelPieter Ferwerda
naastligger ten oostenPietje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPietje Jacobs Braam
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Scheltema
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Albert van Loo, curator overkoopman te Leeuwarden
verkoperElbrigjen Walings


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0038v van 28 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ650‑00‑00 cg5/6 van 1/2 huis
koperde heer Claas Braam ontvanger en koopman te Almenum
eigenaar van 1/6Claas Braamontvanger en koopman te Almenum
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Sikkes koopman
naastligger ten zuidenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirk Sikkes koopman
naastligger ten westenvroedsman Sickama
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMarijke Walings, gehuwd met
verkoperJohannes Steenbrekerruiter in dienst van de Republiek te Groningen ?


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-032Voorstraat 12Johannes Ferwerda, bestaande uit 3 personen35‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-032 , folio 75rVoorstraat 12huis
eigenaarClaas Braam
gebruikerJoh. Ferwerda
huurwaarde totaal96‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-032, fol. 103rVoorstraat 12Johannes Ferwerda cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderencoopman en zoutsieder60:0:00 cg10:0:00 cgbestaet wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0093r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ1325‑07‑00 gghuis
koperSeerp Wildschut koopman
huurderJaerig Gelinda 90‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWybrandus van Itsma
naastligger ten zuidenWybrandus van Itsma
naastligger ten westenburgemeester Harmanus Siccama
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAukjen Reiners Fontein, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen dr. Jacobus Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Wildschut koopt. Ten N. de Voorstraat, ten O. en Z. Wybrandus van Itsma, ten W. Harmanus Siccama. Gekocht van Aukjen Reiners Fontein wv Jacobus Braam.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0097v van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-032 , folio 76rVoorstraat 12huis
eigenaarSeerp Wildschut
gebruikerJarig Gelinde
huurwaarde totaal96‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0219r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-032 , folio 76rVoorstraat 12huis
eigenaarSeerp Wildschut
gebruikerJarig Gelinda
huurwaarde totaal96‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-030 , folio 131rVoorstraat 12huis
eigenaarP. Hannema
gebruikerP. Couperus
huurwaarde90‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-030 , folio 131rVoorstraat 12huis
eigenaarP. Hannema
gebruikerS. Popta
huurwaarde96‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-030 , folio 131rVoorstraat 12huis
eigenaarP. Hannema
gebruikerD. Lyklama a Nijholt
huurwaarde90‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-029, pag. 90Voorstraat 12Wienand Hoekes, 38 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0350r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 12Voorstraat ZZ wijk E-0471357‑00‑00 cghuis
koperJan van der Brug, gehuwd metmr. blikslager
koperKlaaske Radsma
huurderWijnand Hoekers mr. slager110‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen S. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen S. Schaaff
naastligger ten westende weduwe van wijlen P. Peaux
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Tjepke Graatema, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs van
verkoperwijlen Pieter J. Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van der Brug, mr. blikslager x Klaaske Radsma koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. wd. S. Schaaff, ten W. wd. Pierre Peaux, ten N. de straat. Gekocht van erven Pieter Johannes Hannema x Hendrina Wildschut.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-030 , pag. 127Voorstraat 12J. Bierma van der Brug wed.4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-047Voorstraat 12Jan Bierma van der Brugeigenaar en gebruiker van wijk E-047, blikslager, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 12J.B. van der Brugfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-047Voorstraat 12Jan B van der BrugJan B van der Brugblikslager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1145Voorstraat 12Jan van der Brug blikslagerHarlingenhuis en erf (96 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 261 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-047Voorstraat 12Klaaske Jeltes Radsma, overleden op 25 februari 183259 jr, vrouw van Jan Sytzes van der Brugh, mr. blikslager (Voorstraat E 47: erft vruchtgebruik), moeder van Sytske, vrijster, Jetske, idem en minderjarige Feikje, Sytse en Jelte Jans van der Brugh. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
EVoorstraat 12J van der Brug kiezer


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 73 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-047Voorstraat 12Jan Sytses van der Brug, overleden op 29 juni 183960 jr, mr. blikslager, overleden Voorstraat E 47, weduwnaar, vader van Sytske (vrouw van Pieter van Dorpen, mr. bakker), Jetske (vrouw van Petrus de Cock, onderwijzer), Feikje (vrouw van Jan Feddema, kantoorbediende), Sytse, mr. verver/glazenmaker en Jelte Jans van der Brug, mr. blikslager/aanspreker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-047VoorstraatJelte van der Brug24 jblikslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-047VoorstraatSara Jacobs Smit23 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 342 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-047Voorstraat 12Jan Jeltes van der Brug, overleden op 19 augustus 18419 dg (geboren 11/8/1841), overleden Voorstraat E 47, zoon van Jelte Jans van der Brug, blikslager en Sara Smidt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1145Voorstraat E-047Reinder Steeksma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1145Voorstraat E-041wed. en erven Bernardus G. ten Huizen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1145Voorstraat 12 (E-041)Hendrikus Rijfkogelwoonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 12H. Rijfkogelbakker
Voorstraat 12aJ. van Rosmalenwaker zuiderzeewerken


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12G. Schotanus918Br.- en banketb.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Schotanus918Br.- en banketb.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Schotanus918Br.- en banketb.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 12G. (Gerrit) Schotanus


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 12rijksmonument 20710


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4373Voorstraat 12


2023
0.31065392494202


  terug