Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 13 7-105 7-110 C-035 C-028
Naastliggers vanVoorstraat 13
ten oostenVoorstraat 15
ten zuidende Voorstraat
ten westende Voorstraat
ten noordenNoorderhaven 56


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 13naamloze doorlopende steeg ten westen


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0338v van 12 dec 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 13Voorstraat NZhuis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerCoenert Abbeshoedenmaker
naastligger ten oostenRijcklandt, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Gleyns
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels
naastligger ten noordenMeynte Jansen
verkoper q.q.Coenert Abbes, geauthoriseerde curatorhoedenmaker
verkoper q.q.Jan Gosses, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roleffs, gehuwd met
verkoperwijlen Mary Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Coenert Abbes en Jan Gosses, curatoren en voormombers over) de nagelaten weeskinderen van Elbrich Roeloffs x Marij Abbes, een huis aan de nz. Voorstraat, strekkende van het water noordwaards tot aan Meynte Jans huis. Het wordt nu deels mede bewoond door hoedenmaker Coenert Abbes. Ten O. wd. (gleybakker?) Rijckland Claes, ten W. wd. mr. Jan Bartels en een steeg, ten N. Meynte Jans. Geen grondpacht. (in margine stonde: geprolongeert tot opt ander jaer 1603)


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0380r van 4 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 13Voorstraathuis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Coenert Abbes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Gooszes, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roeloffs, gehuwd met
verkoperwijlen Marie Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Coenert Abbes en Jan Gosses, als curatoren en voormombers over) de nagelaten weeskinderen van Elbrich Roeloffs x Marie Abbes, een huis aan de Voorstraat.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEepe Meckes
naastligger ten zuidenRynse Romckes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEpe Meckes
naastligger ten zuidenAnna Tijsses


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0338v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBruyn Gijsberts


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0153r van 20 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172v van 13 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-105Voorstraat 13huis
eigenaarFeddrick Jeppes
gebruikerwed. Albert Feddrix
gebruikerwed. Jan Philips
gebruikerwed. Botte Jarigs
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-105Voorstraat 13huis
eigenaarFeddrick Ieppes
gebruikerwed. Botte Jaerigs cum soc.
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-105 Voorstraat 13huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntje Groenewolt
gebruikerFeddrick Alberts
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-105 Voorstraat 13huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntie Groenewolt
gebruikerwed. Aris Pyters c.s.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067av van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 13Voorstraat NZhuis
 
koperJan Clasen mr. metselaar897-14-00 GG
huurderAris Pieters c.u.mr. stoeldraaier
naastligger ten oostenoud burgemeester Symon Hiddema
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenjuffrouw Laquart
verkoper van 1/2Jacobus GroenewoltSottrum
verkoper van 1/2Willem Reins BaardFraneker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-105 Voorstraat 13Hendrik Pesma, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-105 Voorstraat 13huis
eigenaarJan Claasen
gebruikerHendrik Pesma
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-105Voorstraat 13Hendrik Pesmanotaris publicus£ 070-01-0£ 12


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Klaasen


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0199v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 13Voorstraat ZZhuis
 
koperTjeerd Greydanus apotheker3350-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Joris de Bok
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJohan Jans schipper
verkoperJan Klasenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Greidanus, apotheker koopt deftig huis. Ten O. Joris de Bok, ten Z. de straat, ten W. een doorlopende steeg, ten N. Johan Jans, schipper. Gekocht van mr. metselaar Jan Klasen.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Greidanus


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Greidanus


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van T. Greidanus


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0046r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 13Voorstraat NZhuis of winkel
 
koperGerryt Sipkes de Jong, gehuwd metkoopman1605-21-00 GG
koperAntje Douwes Lam Leeuwarden
huurderFoeckjen Nauta moeder van de verkopers
naastligger ten oostenGerryt Stuurman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Tijssen
verkoper van 1/2Ausonius GreidanuspredikantOudwoude
verkoper van 1/2Petronella Greidanus, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Willems Houtsmakoopman


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0280r van 27 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 13Voorstraat NZhuis, thans ledig
 
koperMatthijs Tjeerds Ouwendag, gehuwd met1900-00-00 CG
koperAafke Harmanus Broos Sneek
huurderPieter Durk Kingma 66-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Stuurman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordeneen achterkamer van Pieter Thijssen
verkoperGerryt Sipkes de Jong, gehuwd metkoopmanLeeuwarden
verkoperAttje Douwes LamLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMatthijs Tjeerds Ouwendag x Aafke Harmanus Broos te Sneek kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. Gerryt Stuurman, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Pieter Thijssen. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Gerryt Sipkes de Jong x Antje Douwes Lam te Leeuwarden voor 1900 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-114 Voorstraat 13M Ouendag


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-110 Voorstraat 13M Ouendag5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Matthijs Tjeerds Ouendag... van wijk A-235; gebruiker Paulus Brouns, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-035, hoedemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-227; gebruiker Coenraad Speleveld, hoedemakersknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-035Voorstraat 13M Ouendag M Ouendag hoedemaker


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-035Voorstraat 13Margaretha Bakker, overleden op 29 juli 1819vrouw van Rein Miedema, koopman (Voorstraat C 35) (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Maaike, Janke en Simon Reins Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 558Voorstraat 13Hermanus Matthijs OuendagHarlingenhoedemakerhuis en erf (156 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-035Voorstraat 13Joachim Adams Cohen, overleden op 9 januari 1835zoon van Adam Nathan Cohen, koopman (Voorstraat C 35) en Saartje Levie van Amring, broer van minderjarige Nathan, Lyjoen, Salomon, Heyntje en Vokeltje Adams Cohen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-035Voorstraat 13Joeda Adams Cohen, overleden op 11 januari 1835dochter van Adam Nathan Cohen, koopman (Voorstraat C 35) en Saartje Levie van Amring, zuster van minderjarige Nathan, Lyjoen, Salomon, Heyntje en Vokeltje Adams Cohen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Grietje Bakkergeb 23 dec 1801 Sneek, huwt met Harmanis Ouendag, na 1879 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-035; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Harmanis Ouendag... huw 1835, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-035; VT1839; H.M.O. eigenaar van perceel nr. 91 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis, 24 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-035VoorstraatHarmanus Ouendag37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
C-035VoorstraatGrietje Jetzes Bakker37 jSneekv, protestant, gehuwd
C-035VoorstraatJetze Ouendag11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatMatthijs Ouendag7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatPieter Ouendag3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatAafke Broos Ouendag13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatAagje Westerb. Ouendag9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatAntje T Tuinstra19 jDronrijpv, protestant, ongehuwd


1847 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 13, HarlingenVoorstraat 13H. Ouendaghoeden, petten, manufacturen


1847 - variaadresbronbericht
Voorstraat 13Leeuwarder Courant 23 maartBij Hs. Ouendag, op de Voorstraat, wijk C no. 35, te Harlingen, zijn te bekomen alle soorten van VILTEN- en ZIJDEN HOEDEN, naar den nieusten smaak, uit de beste Fabrijken, alsmede alle soorten van PETTEN, verschillende MANUFACTUREN, enz. Recommandert zich steeds in de gunst van zijne geeerde Stad- en Landgenooten.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-035Voorstraat 13Klaas Hendriks Kramer, overleden op 6 januari 1849eerst wednr. Doedtje Ouendag, laatst wednr. Trijntje Rikkers, vader van minderjarige Hendrik, Aafke, Matthijs en Hermanus (uit 1e huwelijk) en van Douwe Klazes Kramer (uit 2e huwelijk) (voogd is Hermanus Ouendag, koopman Voorstraat C 35). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Hendrik Jacobus Hobma... Vst 27 nov 1854 uit Almenum, DG; BS huw 1829, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk C-035, wijk D-165, wijk H-104, dupp wijk D-195, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 558C-035 (Voorstraat)Hermanus Ouendagwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
C-035Voorstraat 13Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in gebruik geweest bij nu wijlen den Heer H., Ouendag. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
C-035Voorstraat 13Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in gebruik geweest bij nu wijlen den Heer H., Ouendag. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3869..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 558C-028 (Voorstraat)Wed. en erven Hermanus Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4230Voorstraat 13 (C-028)Gerrit Rikkerswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 13B. Rikkers-Knapperjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 0
hoedenmaakster


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 13 Gerrit Rikkerskantoorbediende
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1500


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 13, HarlingenVoorstraat 13G. Sluik-Fortuindames handwerken, lingerie, handschoenen, kousen enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 13G.Sluiktimmerman
Voorstraat 13aJac. van Droogecommies gemeente secretarie


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 13, HarlingenVoorstraat 13 Maison Pickéeborduurwerken


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 13rijksmonument 20679


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4230Voorstraat 13
  terug