Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 137-105 7-110 C-035C-028


Naastliggers vanVoorstraat 13
ten oostenVoorstraat 15
ten zuidende Voorstraat
ten westende Voorstraat
ten noordenNoorderhaven 56


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 13naamloze doorlopende steeg ten westen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0338v van 12 dec 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 13Voorstraat NZ00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerCoenert Abbeshoedenmaker
naastligger ten oostenRijcklandt, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Gleyns
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels
naastligger ten noordenMeynte Jansen
verkoper q.q.Coenert Abbes, geauthoriseerde curatorhoedenmaker
verkoper q.q.Jan Gosses, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roleffs, gehuwd met
verkoperwijlen Mary Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Coenert Abbes en Jan Gosses, curatoren en voormombers over) de nagelaten weeskinderen van Elbrich Roeloffs x Marij Abbes, een huis aan de nz. Voorstraat, strekkende van het water noordwaards tot aan Meynte Jans huis. Het wordt nu deels mede bewoond door hoedenmaker Coenert Abbes. Ten O. wd. (gleybakker?) Rijckland Claes, ten W. wd. mr. Jan Bartels en een steeg, ten N. Meynte Jans. Geen grondpacht. (in margine stonde: geprolongeert tot opt ander jaer 1603)


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0380r van 4 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 13Voorstraat00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Coenert Abbes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Gooszes, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roeloffs, gehuwd met
verkoperwijlen Marie Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Coenert Abbes en Jan Gosses, als curatoren en voormombers over) de nagelaten weeskinderen van Elbrich Roeloffs x Marie Abbes, een huis aan de Voorstraat.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEepe Meckes
naastligger ten zuidenRynse Romckes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEpe Meckes
naastligger ten zuidenAnna Tijsses


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0338v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBruyn Gijsberts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0153r van 20 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172v van 13 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105Voorstraat 13huis
eigenaarFeddrick Jeppes
gebruikerwed. Albert Feddrix
gebruikerwed. Jan Philips
gebruikerwed. Botte Jarigs
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105Voorstraat 13huis
eigenaarFeddrick Ieppes
gebruikerwed. Botte Jaerigs cum soc.
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105Voorstraat 13huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntje Groenewolt
gebruikerFeddrick Alberts
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105Voorstraat 13huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntie Groenewolt
gebruikerwed. Aris Pyters cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067av van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 13Voorstraat NZ897‑14‑00 GGhuis
koperJan Clasen mr. metselaar
huurderAris Pieters c.u.mr. stoeldraaier
naastligger ten oostenoud burgemeester Symon Hiddema
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenjuffrouw Laquart
verkoper van 1/2Jacobus Groenewolt te Sottrum
verkoper van 1/2Willem Reins Baard te Franeker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-105 Voorstraat 13Hendrik Pesma, bestaande uit 4 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-105Voorstraat 13huis
eigenaarJan Claasen
gebruikerHendrik Pesma
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-105, fol. 128Voorstraat 13Hendrik Pesma, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindnotaris publicus£ 070-01-0£ 12


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Klaasen
naastligger ten zuidenJan Klaasen


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0199v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 13Voorstraat ZZ3350‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Greydanus apotheker
naastligger ten oostende heer Joris de Bok
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJohan Jans schipper
verkoperJan Klasenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Greidanus, apotheker koopt deftig huis. Ten O. Joris de Bok, ten Z. de straat, ten W. een doorlopende steeg, ten N. Johan Jans, schipper. Gekocht van mr. metselaar Jan Klasen.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. Greidanus


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. Greidanus


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van T. Greidanus


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0046r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 13Voorstraat NZ1605‑21‑00 GGhuis of winkel
koperGerryt Sipkes de Jong, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
koperAntje Douwes Lam te Leeuwarden
huurderFoeckjen Nauta moeder van de verkopers
naastligger ten oostenGerryt Stuurman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Tijssen
verkoper van 1/2Ausonius Greidanuspredikant te Oudwoude
verkoper van 1/2Petronella Greidanus, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Willems Houtsmakoopman


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0280r van 27 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 13Voorstraat NZ1900‑00‑00 CGhuis, thans ledig
koperMatthijs Tjeerds Ouwendag, gehuwd met te Sneek
koperAafke Harmanus Broos te Sneek
huurderPieter Durk Kingma te Sneek 66‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerryt Stuurman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordeneen achterkamer van Pieter Thijssen
verkoperGerryt Sipkes de Jong, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
verkoperAttje Douwes Lam te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMatthijs Tjeerds Ouwendag x Aafke Harmanus Broos te Sneek kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. Gerryt Stuurman, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Pieter Thijssen. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Gerryt Sipkes de Jong x Antje Douwes Lam te Leeuwarden voor 1900 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-114 , pag. 113Voorstraat 13M. Ouendag


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-110, pag. 153Voorstraat 13M Ouendag5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Matthijs Tjeerds Ouendag... van wijk A-235; gebruiker Paulus Brouns, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-035, hoedemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-227; gebruiker Coenraad Speleveld, hoedemakersknegt, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 13 M. Ouendagfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-035Voorstraat 13M Ouendag M Ouendag hoedemaker


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 162 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-035Voorstraat 13Margaretha Bakker, overleden op 29 juli 1819vrouw van Rein Miedema, koopman (Voorstraat C 35) (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Maaike, Janke en Simon Reins Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 558Voorstraat 13Hermanus Matthijs OuendaghoedemakerHarlingenhuis en erf (156 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 291 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-035Voorstraat 13Joachim Adams Cohen, overleden op 9 januari 1835zoon van Adam Nathan Cohen, koopman (Voorstraat C 35) en Saartje Levie van Amring, broer van minderjarige Nathan, Lyjoen, Salomon, Heyntje en Vokeltje Adams Cohen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 292 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-035Voorstraat 13Joeda Adams Cohen, overleden op 11 januari 1835dochter van Adam Nathan Cohen, koopman (Voorstraat C 35) en Saartje Levie van Amring, zuster van minderjarige Nathan, Lyjoen, Salomon, Heyntje en Vokeltje Adams Cohen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Grietje Bakkergeb 23 dec 1801 Sneek, huwt met Harmanis Ouendag, na 1879 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-035; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Harmanis Ouendag... huw 1835, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-035; VT1839; H.M.O. eigenaar van perceel nr. 91 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis, 24 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-035VoorstraatHarmanus Ouendag37 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
C-035VoorstraatGrietje Jetzes Bakker37 jSneekv, protestant, gehuwd
C-035VoorstraatJetze Ouendag11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatMatthijs Ouendag7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatPieter Ouendag3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatAafke Broos Ouendag13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatAagje Westerb. Ouendag9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-035VoorstraatAntje T Tuinstra19 jDronrijpv, protestant, ongehuwd


1847 - advertentiebron: Leeuwarder Courant 23-03-1847
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 13, HarlingenVoorstraat 13H. Ouendaghoeden, petten, manufacturen


1847 - variabron: Leeuwarder Courant 23 maart
adresgegevens
Voorstraat 13Bij Hs. Ouendag, op de Voorstraat, wijk C no. 35, te Harlingen, zijn te bekomen alle soorten van VILTEN- en ZIJDEN HOEDEN, naar den nieusten smaak, uit de beste Fabrijken, alsmede alle soorten van PETTEN, verschillende MANUFACTUREN, enz. Recommandert zich steeds in de gunst van zijne geeerde Stad- en Landgenooten.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1470 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-035Voorstraat 13Klaas Hendriks Kramer, overleden op 6 januari 1849eerst wednr. Doedtje Ouendag, laatst wednr. Trijntje Rikkers, vader van minderjarige Hendrik, Aafke, Matthijs en Hermanus (uit 1e huwelijk) en van Douwe Klazes Kramer (uit 2e huwelijk) (voogd is Hermanus Ouendag, koopman Voorstraat C 35). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-035Voorstraat 13Hendrik Jacobus Hobma... Vst 27 nov 1854 uit Almenum, DG; BS huw 1829, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk C-035, wijk D-165, wijk H-104, dupp wijk D-195, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 558Voorstraat C-035Hermanus Ouendagwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-035Voorstraat 13Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in gebruik geweest bij nu wijlen den Heer H., Ouendag. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-035Voorstraat 13Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in gebruik geweest bij nu wijlen den Heer H., Ouendag. Finaal verkocht op 17 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3869.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 558Voorstraat C-028Wed. en erven Hermanus Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4230Voorstraat 13 (C-028)Gerrit Rikkerswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 13B. Rikkers-Knapperjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 0
hoedenmaakster


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 13 Gerrit Rikkerskantoorbediendef. 1300f. 1500


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 13, HarlingenVoorstraat 13G. Sluik-Fortuindames handwerken, lingerie, handschoenen, kousen enz.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 13G. Sluiktimmerman
Voorstraat 13aJac. van Droogecommies gemeente secretarie


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 13, HarlingenVoorstraat 13 Maison Pickéeborduurwerken


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 13rijksmonument 20679


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4230Voorstraat 13
  terug