Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 16 6-030 6-028 E-045 E-039


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: het swart kruis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 16
ten oostenVoorstraat 18
ten zuidenSchoolplein 3
ten westenVoorstraat 14
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 16naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0046v van 1 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvoorhuis van Allert Auckes
naastligger ten oostenachterhuis van Tyalleff Hessels, met
naastligger ten oostenHendrick Saves


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCoenraed Abbes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089v van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Coenraet Abbes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Conraet Abbes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026r van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0057r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Rinties Botsma


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0118v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBotsma koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-030Voorstraat 16huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-030Voorstraat 16huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-030 Voorstraat 16huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerClaes Oeges cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-030 Voorstraat 16huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerJan Sybrens c.s.
huurwaarde57-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-030 Voorstraat 16Jan Sybrens, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-030 Voorstraat 16huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerJan Sybrands cum soc.
huurwaarde57-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-07-04 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0097v van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenD. Luidinga


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0219r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Luidinga


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0179r van 11 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 16Voorstraat ZZhuis
 
koper van 1/2Jurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar1200-00-00 CG
koper van 1/2Aaltje Harkes
koper van 1/2Tjepke Gratama, gehuwd metgrootnegotiant
koper van 1/2Rinske Donker
huurderClaas Norel c.s.85-00-00 CG
naastligger ten oostenjuffrouw Vermeersch
naastligger ten zuidenSchoolplein [staat: Lanensteeg]
naastligger ten westenburgemeester Schaaf
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperUilke Douwes de Vries, gehuwd metWinsum
verkoperElisabeth Eekes Eekema, erfgenaam vanWinsum
erflaterwijlen juffrouw Helena LuidingaWinsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes (v.d. Stok) x Aaltje Harkes koopt samen met Tjepke Gratama x Rinske Donker het huis ('het Swart Kruis') elk voor de helft. Het is verhuurd aan Claas Norel. Ten O. Juffr. Vermeersch, ten Z. de Lanensteeg [Schoolplein], ten W. H. Schaaff, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven Helena Luidinga, voor 1200 gg.


1767 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 16 (hal), HarlingenVoorstraat 16 (hal)Aurelia in 't Prilst der Ieugd
des Moeders hoop en Vaders Vreugd
ging onder zang Blijmoedig heen
lag aan dit fraij gebou d'Eerste
Steen
de 10 Iulij 1767.'


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 16Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar968-01-08 CG
koperAaltje Harkes
eigenaar van 1/2Jurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
eigenaar van 1/2Aaltje Harkes
huurdermr. Claas Norel c.s.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen juffrouw Vermeersch
naastligger ten zuidenSchoolplein [staat: steeg naar de Lanen]
naastligger ten westenburgemeester H. Schaaff
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/2Tjepke Gratama, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/2Rinske Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar x Aaltje Harkes, die zeer waarschijnlijk in het achterhuis woonden, koopt 1/2 huis c.a. ' het Swart Kruis' , zz. Voorstraat, verhuurd aan mr. Claas Norel. De tuin en het achterhuis lopen uit op de Lanen en de andere 1/2 is in bezit van de koper. Ten O. erven juffr. Vermeersch, ten Z. een steeg naar de Lanen, ten W. burgemeester Hendrik Schaaff, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Tjepke Gratama x Rinske Donker, voor 968 cg.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0111r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 16Voorstraat ZZhuis en hof
 
koperTjepke Gratama, gehuwd met6000-00-00 CG
koperRinske Donker
toehaaktwee gouden rijders voor de beide zonen van de verkoper
naastligger ten westenburgemeester G. Schaaf
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de juffers Vermeersch
naastligger ten zuidenSchoolplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJurjen Ockes, gehuwd met
verkoperAaltje Harkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama x Rinske Donker koopt een modern, nieuwgebouwd huis met grote tuin, zz. Voorstraat. Uitgang naar de Lanen en vrije steeg ten W. Ten N. de Voorstraat, ten O. erven juffr. Vermeersch, ten W. de burgemeester Schaaff, ten Z. de Lanensteeg (Schoolplein). Gekocht van Jurjen Ockes, mr. metselaar x Aaltje Harkes, voor 6000 cg. en nog 2 gouden rijders voor de beide zonen van de verkopers.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153v van 17 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen T. Gratama


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0094v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 16Voorstraat ZZ met achter naar de Lanen een vrije uitganghuis, tuin en achterhuis
 
koperSeerp Gratama advocaat Hof van Friesland5500-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stinstra
naastligger ten zuidenSchoolplein [niet vermeld]
naastligger ten westenburgemeester Schaaff
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gratama, advocaat bij het Hof van Friesland koopt een huis, tuin en achterhuis zz. Voorstraat, met vrij achteruitgang naar de Lanen door een steeg. Ten O. erven Stinstra, ten W. burgemeester Schaaff, ten Z.?, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Aurelia Gratama x Pieter Tetrode, voor 5500 cg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132ar van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 16Voorstraat ZZhuis
 
koperWyger Harmens, gehuwd metkoopman3000-00-00 CG
koperElisabeth Mollema
huurderde heer Freerk Fontein 200-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Stinstra
naastligger ten zuidenSchoolplein [staat: Lanen]
naastligger ten westende weduwe van Schaaff
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperS. Gratamahoogleraar natuur- en volkerenrechtGroningen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-028 Voorstraat 16Wyger Harmens4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-045Voorstraat 16Wyger Harmens... Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-045, koopman, 1814. (GAH204); W.H. en Elizabeth Mollema, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-045Voorstraat 16Wieger Harmens Wieger Harmens koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1141Voorstraat 16Cornelis HarmensHarlingenzeehandelaarhuis en tuin (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1142Voorstraat 16Cornelis HarmensHarlingenzeehandelaarhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-045Voorstraat 16Aafke Arink... Ringnalda; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-045Voorstraat 16Aletta Ledeboer... geb 1827, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 31 jaar, geb Hellum, Gr, wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-045Voorstraat 16Cornelis Harmens... ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-045; VT1839; geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Wieger Harmens en Elizabeth Mollema; C.H. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-045VoorstraatCornelis Harmens42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
E-045VoorstraatAletta Ledeboer31 jHellum in Groningerlandv, protestant, gehuwd
E-045VoorstraatWyger Harmens11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-045VoorstraatAafke Arink32 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-045VoorstraatWietske van Akkeren22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-045Voorstraat 16Hein Heins Harmens, overleden op 26 februari 18419 mnd, geboren Medemblik, overleden Voorstraat E 45, zoon van wijlen Hein Harmens, in leven zeehandelaar Medemblik (wednr. Antje Kaper, overleden aldaar) en wijlen Teitje van Uven/Uren? (overleden aldaar), halfbroer van minderjarige Antje Heins Harmens (uit 1e huwelijk vader), broer van minderjarige Wieger, Abraham en Elisabeth Heins Harmens (uit 2e huwelijk vader) (voogd van de overledene en de 4 minderjarigen is Anneus Harmens, zeehandelaar). Saldo fl. 31.301,08. (in tafel 27/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-045Voorstraat 16Maria Elisabeth Padberggeb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-045Voorstraat 16Rinze Johannes Huurmans... commies in 1856, zv Johannes H, en Johanna Elisabeth Grafhek; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1141E-045 (Voorstraat)Cornelis Harmenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1142E-039 (Voorstraat)Cornelis Harmensachterhuis
Sectie A nr. 3894E-039 (Voorstraat)Cornelis Harmenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3894Voorstraat 16 (E-039)W. Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 16 Albertus J. de Grevekassier
vorige grondslagf. 10000
huidige grondslagf. 10000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 16C.D. Tukker186Ontvanger registratie en domeinen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 16C.D. Tukker186Ontvanger registratie en domeinen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 16C.D. Tukker186Ontv. registr. en domeinen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 16C.D. Tukker186Ontv. registr. en domeinen


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 16C.D. Tukker186Ontv. registr. en domeinen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 16G. v/d Slootenfabrikant


1940 - variaadresbronbericht
Voorstraat 16Oud Harlingen Magazine 1991jul: E.H.B.O.-post ingericht in de Ger. pastorie Voorstraat 16, voor gewondenverzorging bij een eventuele luchtaanval


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. v. Dorp241Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.)


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 16W.J. (Willem) van Dorp


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 16rijksmonument 20712
  terug