Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 32 6-021 6-019 E-036 E-031


Huisnaam in: 1691
Gebruik:
Naam: de son
Kwartier/wijk
Verkoper: camp, claaske hendrix
Koper/eigenaar: goslings, jacobus


Huisnaam in: 1694
Gebruik:
Naam: de son (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1700
Gebruik:
Naam: de vergulde zon
Kwartier/wijk
Verkoper: goslings, jacobus
Koper/eigenaar: doedes, sytse


Huisnaam in: 1705
Gebruik:
Naam: de vergulde son
Kwartier/wijk
Verkoper: doedes, zytse
Koper/eigenaar: jansen, dirk
Naastliggers vanVoorstraat 32
ten oostenVoorstraat 34
ten zuidenSint Odolphisteeg 2
ten westenVoorstraat 30
ten noordende Voorstraat


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Eedes Feytema


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0173r van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis, loods, plaats, schuur en plaats achter de schuur, alles zuidwaarts aan en
 
koperdr. Andreas Heemstra stadssecretaris1510-20-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-08 CG
naastligger ten oostenSybe Peyma
naastligger ten oostende erven van Siuerd Paals
naastligger ten oostende erven van Gerryt Jobs
naastligger ten oostenLolle Saeckes
naastligger ten zuidenGosse Pyters glasmaker
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Hendrick Bentis
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperEde Cornelis SonnenberghkoopmanHoorn


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0172v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensecretaris Heemstra


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0172v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensecretaris Heemstra


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0100r van 1 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis, schuur, ledige plaats en loods, met vrije achteruitgang op de Olijffsteeg
 
koperNanne Jans c.u.smid1590-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
bewonerRinske Hanses
naastligger ten oostenHendrik Coenraets
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Hendriks
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperdr. Andreas Heemstra c.u.secretaris van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Jans, smid c.u. kopen een huis zz. Voorstraat, met uitgang op de Olijffsteech. Ten O. Hendrik Coenraets, ten W. Dirk Hendriks. Nu bewoond door Rinske Hanses. Grondpacht 13 st aan de Stad. Gekocht van dr. Andreas Heemstra c.u., voor 1590 GG.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Nanne Jans


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Nanne Jans


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0272v van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis, loods en plaats met de woning daarachter, strekkende van voren de Voorstra
 
koperde weduwe en erfgenamen van Tiberius Templar 4400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
bewonerTieerd Rinia
naastligger ten oostenburgerhopman Hendrick Coenraats, en
naastligger ten oostenandere woningen
naastligger ten zuidenPytter Gijsberts
naastligger ten westende weduwe van Dirck Hendricks moutmaker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperNanne Jansen c.u.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0124v van 29 dec 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis
 
koper door niaarImck Hilbrandts, weduwe van1375-00-00 GG
koper door niaarwijlen Meinert Willems kuiper
geniaarde koperMinne Gerryts, gehuwd metmr. kuiper
geniaarde koperTytie Minnes
toehaakdrie gouden ducaten
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Meynert Willems
naastligger ten zuidenMeinert bakker
naastligger ten westenHendrick Bentis
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperFedde Pytters, gehuwd met
verkoperTrijntie Jans


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0208v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg
 
koperReiner Templar apotheker2100-14-00 GG
koperClaasjen Camp
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
huurderJan Piers de Groot c.u.200-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Hendrik Coenraads
naastligger ten zuidenPytter Ghijsberts
naastligger ten westenals bewoner Harmen Jelmers boekbinder
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Templar x Claaske Camp koopt huis aan de Voorstraat. Ten O. Hendrik Coenraads, ten Z. Pytter Gijsberts, ten W. Harmen Jelmers, ten N. de Voorstraat. Vrije in- en uitgang naar de Sint Odolphisteeg. Gekocht van Jan Piers de Groot (?)


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0089r van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReiner Templaer


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0185r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0185r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Templar
naastligger ten oostenals bewoner Vrouckjen Rienxma c. sorore


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0339r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Odolphisteegkamer, tuintje en loods
 
koperGerrit Hendrix Camp assistent Admiraliteit in Friesland100-00-00 CG
huurderJoannes
naastligger ten oostende tuin van Heins c.s.koopman
naastligger ten zuidende erven van Sybren Haytses rogmeter
huurderDirck Christiaens mesmaker
naastligger ten westeneen uitgang
naastligger ten noordenJoannes, tevens huurderkalkmorter
verkoperJan DouwesHeerenveen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerrit Hendrix Camp, adsistent bij de Admiraliteit, koopt camer met tuintje en loods in de Sint Odolphisteeg. Ten O. de hof van Heins, ten W. een steeg, ten Z. de woningen van erven rogmeter Sybren Hoytses, ten N. de verkoper. Dat is Jan Douwes te Heerenveen.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0367v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis, waar de Zon uithangt met een vrije in- en uitgang in de Olijsteegh
 
koperoud burgemeester Jacobus Goslinghs c.u.800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Ludinga
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Claeske Hendrix Camp, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Reynert Templar
naastligger ten westenSytse Doedes mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperClaeske Hendrix Camp, weduwe van
wijlen Reynert Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, oud-burgemeester en not. publ. koopt huis met kelders, zolders en tuin en loods erachter, 'de Zon'. Ten O. de oud-burgemeester Ludinga, ten W. mr. bakker Sytse Doedes, ten Z. de door verkoper verkochte woning, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang naar achteren, naast de woning, door een steegje naar de Olijfsteeg. Gekocht van Claaske Hendrix Camp, wed Reyner Templar.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis en tuin
 
koper door niaarSytze Doedes, gehuwd metmr. bakker607-00-00 GG
koper door niaarJanke Dirks Bierma
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
toehaaktwee zilveren ducatons
geniaarde koperCornelis Jansen van den Burg, gehuwd met
geniaarde koperFokeltie Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van oud burgemeester Hendrik Coenraeds Ludinga
naastligger ten zuidende school van Jan van Swyten
naastligger ten zuidenwoning en plaats van Jentie Ockes n.u.
naastligger ten westenSytse Doedes mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/2oud burgemeester Jacobus Goslings, tevens gemachtigde vannotaris
verkoper andere helft meerderjarige ongehuwde dochter Jetske Goslings, erfgenaam
verkoper andere helft meerderjarige ongehuwde dochter Rinske Goslings, erfgenaam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Doedes, bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Cornelis Jansen v.d. Burgh x Fokeltie Jans, een huis met een hof erachter, zz. Voorstraat., waar 'de Vergulde Zon' uithangt. Ten O. erven Hendrik Coenraeds Ludinga, ten W. Sytse Doedes, ten Z. de school van Jan van Swieten, en Jantie Ockes, ten N. die straat. Het huis heeft vrij in- en uitgang achter, over de plaets v.d. woning ten Z. en langs een steegje, naar de Sint Odolphisteeg. Zie ook de voorwaarden. Gekocht van Jacobus Goslings, oud-burgemeester en not. publ., voor 1/2, en Jetske- en Rinske Goslings als erven, voor 607 gg. en 2 zilveren ducaten tot een verering.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0281v van 1 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZhuis alwaar de vergulden son uithanght, en tuin daarachter
 
koperDirk Jansen, gehuwd met1100-00-00 CG
koperJanke Alberts
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
toehaakeen gouden dukaat tot een toehaak of verering
huurderJacob Claesen schrijnwerker75-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Hendrik Coenraads Ludinga
naastligger ten zuidende school van Jan van Swieten
naastligger ten zuidende woning en paats van Jentje Ockes n.u.
naastligger ten westende verkopers
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperZytse Doedes, gehuwd metmr. bakker
verkoperJanke Dicx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jansen x Janke Alberts koopt huis en hoving Voorstraat zz. waar 'de Vergulde Son' uithangt. Ten O. erven Hendrik Coenraads Ludinga, ten W. de verkoper, ten N. de straat, ten Z. Jan van Swieten. Vrije in- en uitgang naar de Odolphisteeg. Gekocht van Zytse Doedes x Janke Dirx Bierma.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097v van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarwed. Dirck Jansen
gebruikerburgemeester Oosterveen
huurwaarde69-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-16-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297v van 2 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Gonggrijp
naastligger ten westenJanneke Alberts


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297v van 2 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Gonggrijp
naastligger ten westenJanneke Alberts


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-021Voorstraat 32huis
eigenaarCornelis Ottes vrouw
huurwaarde69-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-021 Voorstraat 32huis
eigenaarwed. Cornelis Ottes
gebruikerwed. Cornelis Ottes
huurwaarde69-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-10-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297v van 2 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-021 Voorstraat 32huis
eigenaarSytske Popta
gebruikerJan Alema
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-021 Voorstraat 32Petrus Ferwerda, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal35-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-021 Voorstraat 32huis
eigenaarPetrus Ferwerda nom. ux.
gebruikerPetrus Ferwerda nom. ux.
huurwaarde71-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-18-02 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZ met een vrije op en afslag door een steeg ten zuiden in de Sint Odolphisteeghuis en tuin
 
koper door niaarObbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer1650-07-00 GG
geniaarde kopermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteur
geniaarde koperDurkje Sopinius
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Jans
naastligger ten zuidenJ. H. Radsma
naastligger ten westenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSydske Popta, gehuwd met
Petrus Ferwerdakoffieschenker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hendriks Rademaker, mr. horlogemaker, koopt na niaar tegen Age de Haas, major en executeur x Durkje Sopinius, hegt regulier en plaisierig huys met een tuin daer agter, aan de zuidkant van de Voorstraat, met een steeg ten Z. naar de Sint Odolphisteeg. (Dit is het huis 'de Zon'). Tevens een huis aan de wz. Sint Odolphisteeg, grenzende aan de tuin, waarin stal en wagenhuis. Ten O. wd. Douwe Jans [Vettevogel], ten Z. Jacob Harmens Ratsma en Jan Gerryts, ten W. de vroedsman Dirk Winia, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Sydske Popta x koffieschenker Petrus Ferwerda voor 1653 gg 7 st.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0053v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0053v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenObbe Hendriks Rademaker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZ bij de Raadhuispijphuis en tuin
 
koper van 1/2Lupkjen Douwes, weduwe van2205-07-00 GG
wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
Gertie Offringa
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenLupkjen Douwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJacob Tjeerds Radsma
naastligger ten westende weduwe van Claas Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperObbe Hendriks Rademaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLupkjen Douwes wv Gerryt Offringa voor 1/2 en Johannes Frank, mr. bakker x Geertie Offringa voor 1/2, kopen huis met een tuin erachter en een vrije steeg ten Z., in de Odolphisteeg bij de Raadhuispijp. Ten O. die steeg, ten W. wd. Claas Nauta, ten Z. Jacob Tjeerds Radsma, ten N. de straat en diept. Gekocht van Obbe Hendriks Rademaker.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0053v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0238v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Frank


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0309r van 3 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten westenGeertje Offringa
naastligger ten westenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertje Offringa


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0309r van 3 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten westenGeertje Offringa
naastligger ten westenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertje Offringa


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0040r van 6 nov 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Johannes Vrank


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0048v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Ewerts Frank
naastligger ten westenvroedsman Johannes Ewerts Frank


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0048v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Ewerts Frank
naastligger ten westenvroedsman Johannes Ewerts Frank


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256v van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Frank


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0189v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 32Voorstraat ZZ wijk E-036 nabij de Raadhuispijphuis
 
koperAdam Terwogt, gehuwd metFranse schoolhouder2266-00-00 CG
koperElisabeth Bakker
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende gezusters Westendorp
naastligger ten zuidenJan van der Heide
naastligger ten westenJan Botes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Johannes Groenia, executeur testamentair, enLeeuwarden
verkoper q.q.Albert Bolman, executeur testamentair vankoopman
verkoperoud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Terwogt, Franse Schoolhouder x Elisabeth Bekker koopt huis wijk E-036, zz. Voorstraat. Ten O. gezusters Westendorp, ten Z. Jan v.d. Heide, ten W. Jan Botes, ten N. de Voorstraat. Gekocht van de executeurs v.d. nalatenschap van Johannes Frank.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0321v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Terwogt [staat: ter Wogt]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-019 Voorstraat 32H Terwogt4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Jan Huidecoper... eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-036; VT1839; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, heeft 1 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Johannes A Visser Bender... (gk), en Maria Koning, (gk); BS huw 1820, gesl. Oosterbaan, bl. 124; eigenaar en gebruiker van wijk E-036, apothecar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-036Voorstraat 32Johannes A Visser Bender Johannes A Visser Bender apothecar


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 18 jan 1830
adressoortbedraggebruik
E-036Voorstraat 32koopaktefl. 2000huis E-036
 
verkoperGeertruida Oosterbaan (weduwe van)
verkoperJan Folkerts Lonneman
koperAllard Jacobs Scheltinga Oosterbaan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Voorstraat 32Allart Scheltinga OosterbaanHarlingenapothecarhuis en erf (278 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Allard Scheltinga Oosterbaan... ovl 6 mrt 1862 HRL, huwt met Geertje Poelman, (gk), op 20 mrt 1830 Harderwijk, apothecar, DG, ovl wijk E-036, zv Jacob Jacobs O, en Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040; oud 39 jaar, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Grietje Poelmanoud 38 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, wijk E-036; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-036VoorstraatA Scheltinga Oosterbaan39 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, apothecar
E-036VoorstraatGrietje Poelman38 jHarderwijkgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-036VoorstraatJacob Oosterbaan5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatJohannes Oosterbaan2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatBaudina Oosterbaan8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatHenderika Oosterbaan7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatMagreetie Oosterbaan3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatTrijntie van Hettinga23 jJouregezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatJan Huidekoper66 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar, zeehandelaar


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-036Voorstraat 32Arnoldus Allerts Oosterbaan, overleden op 17 september 184313 mnd (geboren 4/8/1842), overleden Voorstraat E 36, zoon van Allert-Scheltinga Oosterbaan, apotheker en Geertje Poelman, broer van minderjarige Baudina, Hendrika-Jacoba, Jacob, Margrieta, Johannes-Jacobus en Maria Allerts Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128E-036 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-036Voorstraat 32Jan Huidekoper, overleden op 13 juni 184672 jr (geboren 21/2/1774), overleden Voorstraat E 36, weduwnaar, vader van Meike (wed. Johan Hendrik Hofmeester, in leven luitenant ter Zee), Catharina (vrouw van Jan Jansen Huidekoper, assessor Franekeradeel/landbouwer Midlum), afwezige Pieter, koopvaardijkapitein en afwezige Sicco Jans Huidekoper, te Roderwolde. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1128E-036 (Voorstraat)Allart Scheltinga Oosterbaanwoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Geertruida Toussaint... oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3123E-031 (Voorstraat)Esscher Posthumuswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32P.E. de Vriesschoenenwinkel


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3123Voorstraat 32 (E-031)E. de Vrieswoonhuis en bergplaats


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 32P. de Vriesjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
schoenmaker


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 32J. de Vries & Co.113stoomschoenfabriek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 32 Jetze P. de Vriesschoenmaker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Stoomschoenfabr.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Stoomschoenfabr.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32J. de Vrieselectr. schoenmakerij en reparatie-inrichting


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 32J. de Vriesschoenwinkelier


1929 - kentekenadresnaam
B-14337
Voorstraat 32Fa. J. de Vries


1932 - variaadresbronbericht
Voorstraat 32Oud Harlingen Magazine 1992nov: Slagerij Voorstraat 32 van P. van Eik overgedragen aan de heer W.P. Terpstra


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.592Schoenfabr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Brinks592v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Brinks592v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 32F. (Fokko) Wolff


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32 van DalsenSporthuis, hetsport- en vrijetijdskleding


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 32, HarlingenVoorstraat 32T. ScheepensSporthuis Van Dalsen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 32rijksmonument 20720


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8305Voorstraat 32
  terug