Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 357-094 7-100 C-047C-040


Naastliggers vanVoorstraat 35
ten oostenVoorstraat 37
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 33
ten noordenNoorderhaven 80


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0237r van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAllert Auckes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135v van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35[niet vermeld]800‑00‑00 CG1/5 huis
koperCornelis Allerts, gehuwd met
koperDieuw Willems
naastligger ten oostenwijlen Lolcke Aenes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenOcke Sipkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Allerts broeder en zwager van de kopers, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Allerts x Dieuw Willems kopen 1/5 huis mit den dependentien ende gantschen aencleve vandien. Ten O. het huis van wl Locke Aenes, ten W. Ocke Sipckes. Geen grondpacht. Door scheiding van eigendom verkregen van Jan Allerts x Lijsbeth Jans haar broeder en snaer [schoonzuster] voor 800 CG.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051r van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ strekkende tot aan Arjen Allerts2500‑00‑00 GGhuis met eigemdom van steeg
koperObbe Geerties, gehuwd met
koperRicht Tiercx
huurderLambert Jans wachtmeester
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Lolcke Aenes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSicke Sipkes
naastligger ten noordenArjen Allerts
naastligger ten noordensteeg achter naar de haven strekkende
verkoperCornelis Allerts, gehuwd met
verkoperDieuucke Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Geerties x Richt Tiercx kopen een huis. In gebruik bij wachtmeester Lambert Jans, Voorstraat nz., strekkende tot aan het erf van Arjen Allerts. Ten O. wijlen Lolcke Aenes, ten Z. de Voorstraat, ten W. Ocke Sipckes, ten N. Arjen Allerts. Met eigendom van een steeg naar de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Allerts x Dieuuke Willems, voor 2500 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0104r van 14 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Geerties


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0148r van 5 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Geerties


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0325v van 16 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0331r van 21 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Pieters apotheker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127v van 10 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Piters


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0136r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Pieters apotheker


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Heeres Sibersma


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0138r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuis2890‑00‑00 GGhuis
koperSybrandus Baerdt, gehuwd metontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
koperAeffke Symens
naastligger ten oostenPytter Joris Piphron
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenFrancina Kyl
naastligger ten noordenGattie Gerbens stadsmakelaar
verkoperJarich Fockes, erfgenaam te Stiens
verkoperJurien Theunis, erfgenamen van te Hijum
erflaterwijlen Ybeltie Hanses Stapert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Baerd, ontvanger generaal bij de Admiraliteit x Aeffke Symens koopt huis nz. Voorstraat omtrent het Raedhuys. Ten O. dr. Pytter Joris Piphron, ten W. Francina Kijl, ten N. Gattie Gerbens, stadsmakelaar. Met vrije steeg achter, naar de Noorderhaven, en vrije straat en wal en onderhoud ervan. Gekocht van erven Ybeltje Hanses Stapert, voor 2890 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuis2750‑00‑00 GGhuis
koperJacobus Meylsma, gehuwd metpenningmeester van de geoctrooieerde Noordse Compagnie
koperMaria Swylda
naastligger ten oostenPieter Piphron
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrancina Kyll
naastligger ten noordenGattie Gerbens
verkoperde heer Sibrandus Baardtontvanger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Meylsma, penningmeester v.d. geoctroyeerde Noordse Compagnie x Maria Swilda koopt huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis. Ten O. Pieter Piphron, ten W. Francina Kijll, ten Z. de Voorstraat, ten N. Gattie Gerbens. Vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven door de steeg noordwaarts. Gekocht van Sibrandus Baardt, voor 4750 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacobus Meylsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeylsma secretaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0085v van 22 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuis1250‑00‑00 GGhuis
koperOtto Knijff koopman
naastligger ten oostenSicke Hettes koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Sibrandus Bechius
naastligger ten westendr. Cornelius Walsweer
naastligger ten noordenburgerhopman Albert Jansen Acker
naastligger ten noordendoorlopende steeg tussen Acker en Walsweer, waarlangs in- en uitgang naar de Noorderhaven
verkoperMaria Swilda, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Meylsma, en occuperend voorsecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks
verkoperReynouke Meylsma meerderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtto Knijff koopt huis met tuin, nz. Voorstraat, omtrent het Raadhuis. Ten O. Sicke Hettes, ten W. Sibrandus Bechius en dr. Walsweer, ten Z. die straat, ten N. de hopman Albert Acker. Vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven, door een steegje tussen de huizen van hopman Albert Jansen Acker en dr. Cornelius Walsweer. Gekocht van Maria Swilda wv Jacobus Meilsma, secretaris 5 delen zeedijken binnen- en buitendijks, voor 1250 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Otto Knyf


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0001r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuis2500‑00‑00 CGhuis
koperRoeloff Lubberts Brinkhuis trekveerschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostenSicko Hettes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Bechius c.s.
naastligger ten noordenSimen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven met vrije in- en uitgang
verkoperAntie Ottes Knijf, gehuwd met
verkoperJan van Leuwenkapitein Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeloff Lubberts Brinkhuis, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden koopt een huis bij het Raadhuis, nz. Voorstraat. Ten O. Sicke Hettes, ten W. dr. Bechius, ten Z. de straat en diept, ten N. Symen Jacobs en de Noorderhaven. Met vrij in- en uit naar de Noorderhaven. Gekocht van Antie Ottes Knijf x Jan van Leeuwen, kapt. bij de Admiraliteit., voor 2500 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0007v van 19 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarSybold Sierks Hoornstra, vader en wettige voorstander vankoopman te Arum
aanhandelaarSierk Sybolts
huurderJ. van Leeuwen kapitein
naastligger ten oostenSicke Hettes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Bechius c.u.
naastligger ten noordenSymen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven (met vrije in- en uitgang)
verwandelaarRoeloff Brinkhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094Voorstraat 35huis
eigenaarSibout Sierks
gebruikerSibout Sierks
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094Voorstraat 35huis
eigenaarSibout Zierx
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201r van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ [staat: bij het Raadhuis]2200‑00‑00 CGhuis en bleekveld
koperDirk Huigens, gehuwd metwinkelier
koperStijntie Hendriks winkelier
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sicke Hettes
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Bechius
naastligger ten noordende weduwe van Simon Jacobs
verkopergemeensman Sybolt Zierks Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een deftig huis met een bleekveld erachter, bij het Raadhuis. Ten O. erven Sicke Hettes, ten W. erven dr. Bechius, ten Z. de Voorstraat, ten N. wd. Simon Jacobs. Er is een vrije steeg met op- en afslag naar de Noorderhaven. Gekocht van Sybout Sierks Hornstra, gemeensman.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Huigens, gehuwd met
naastligger ten oostenStijntie Hendriks


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094Voorstraat 35huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerconvoymr. Sloterdijk
huurwaarde110‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑06‑12 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Hugens


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0258v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het raadhuis3200‑00‑00 CGhuis en tuin
koperHendrik Cornelis, gehuwd metwinkelier
koperHiltje Takes winkelier
naastligger ten oostenJoost Rinja Gongrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten noordenJan Symons olieslager
verkoperDirk Huigens, gehuwd metkoopman
verkoperStijntje Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis x Hiltje Taekes koopt huis met tuin erachter, omtrent het Raadhuis. Ten O. Joost Rinia Gongrijp, ten W. de verkoper ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan Symons, olieslager. Er is een vrije steeg naar de Oude Haven. Gekocht van Dirk Huigens.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094Voorstraat 35huis
eigenaarvroedsman Wassenaar
gebruikervroedsman Wassenaar
huurwaarde110‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Hendrik Wassenaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-094 Voorstraat 35vroedsman Wassenaar, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094Voorstraat 35huis
eigenaarvroedsm. Wassenaer
gebruikervroedsm. Wassenaer
huurwaarde110‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-094, fol. 127Voorstraat 35Hendrik Wassenaar, bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderencoopman£ 066-13-0£ 11bestaet wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0095r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Wassenaar


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0172r van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Wassenaar


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0107r van 5 mrt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ3450‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperEkko Frieseman, gehuwd metkoopman
koperBerbera de Haas
naastligger ten oostenJoost Gonggrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacob Norel
naastligger ten noordenHiltje Jans
verkoperAafke Hendriks Wassenaar, gehuwd met te Deinum
verkoperds. Focco Heidkamppredikant te Deinum


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0183r van 13 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 35Voorstraat NZ5000‑00‑00 CGhuis en tuin
koperSimon Frieseman, gehuwd metkoopman
koperIdske Wiarda
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacob Norel
naastligger ten noordenHiltje Jans
verkoperEkko Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Frieseman x Idske Wiarda koopt een voortreffelijk huis en tuintje, nz. Voorstraat, bewoond door de verkoper. Ten O. de vroedsman Joost Gonggrijp, ten W. Jacob Norel, ten Z. die straat, ten N. Hiltje Jans. Vrije steeg waardoor op- en afslag naar de Noorderhaven. Gekocht van Hiltje Jans, voor 5000 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSimon Vriesema


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Frieseman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Simon Frieseman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0183v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOud burgemeester S. Frieseman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-100, pag. 152Voorstraat 35S Frieseman wed6‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-047Voorstraat 35Ekko Simons Friesemanovl 21 dec 1813, 19 jaar, zv Simon Frieseman en Idske Wiarda, sterfhuis wijk C-047/Voorstraat 35, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL, zv Simon Friesemen en Idske Wiarda


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-047Voorstraat 35Ekko Vriesemangeb 1794 HRL, ovl 21 dec 1813 HRL; wijk C-047, zv Simon V, en Itske Wiarda; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-047Voorstraat 35Sjoerd Piebes Wiarda... (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 35 S.P. Wiardafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-047Voorstraat 35Sjoerd P Wiarda Sjoerd P Wiarda koopman


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 230 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-047Voorstraat 35Itske Everts Wiarda, overleden op 6 oktober 1820vrouw van Sjoerd Piebes Wiarda, koopman (Voorstraat C 47, testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van Sjoerd, makelaar (vader van Elisabeth Sjoerds Wiarda, 32 jr: legaat fl. 1.000,-) en wijlen Symon Everts Wiarda (vadervan Elisabeth Symons Wiarda: legaat fl. 1.000,-). Saldo fl. 13.819,63. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 362 van 29 dec 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-047Voorstraat 35koopaktefl. 4000a. huis aan de Voorstraat C-047, b. huis aan de Noorderhaven C-149
 
verkoperSjoerd Piebes Wiarda (voor a en b)
koperJacob Mollema (voor a en b)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 582Voorstraat 35Oene Gorter MollwinkelierHarlingenhuis of tabakskerverij (230 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 175 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-047Voorstraat 35Jacob Oenes Moll, overleden op 26 april 1834dochter van wijlen Oene-Gorter Jacobs Moll en Tjitske Ages Tromp, winkelierse Voorstraat C 47 (mede testamentair erfgenaam), kleinzoon van Jacob Moll, koopman Enkhuizen en Tettje Gorter (testamentair erfgenamen voor 2/3). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-047VoorstraatSolko A Tromp25 jtabaksfabrikantWoudsendm, protestant, ongehuwd
C-047VoorstraatIdske van der Ploeg24 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2450Voorstraat C-047Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2918Voorstraat C-040Erven Solco Tromp Azn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2918Voorstraat 35 (C-040)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-07-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35S. Tromp Azn.theehandel


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35S. Tromp Aznkoffiebranderij en theehandel


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35 Trompkoffiebranderij en theehandel


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Tromp Azn.947Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Tromp Azn.947Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh.


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35 Openbare Gemeentebibliotheek


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Voorstraat 35Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35Openbare Gemeentebibliotheek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 35rijksmonument 20688


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8641Voorstraat 35
  terug