Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 38 6-091 1/2 6-015 E-033 E-028
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 38 6-092 6-015 E-033 E-028
Naastliggers vanVoorstraat 38
ten oostenVoorstraat 40
ten westenVoorstraat 36
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 38naamloze steeg ten oosten


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0209v van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Gerbrandt Gosses


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272v van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0067v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Gerbrandt Gosses


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0006r van 6 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 38Voorstraat ZZ bij het Raadhuishuis
 
koper provisioneelN. N. 1536-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambert Jans
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0103r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaecke Taeckes


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070v van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 38Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperoud hopman Taecke Taeckes Lauta, gehuwd met3050-00-00 CG
koperBelike Sioerdts Popta
demonstrantTrijntie Aerns
naastligger ten oostenJacob Tiebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Haentie Hessels
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en Raadhuister Piep]
verkoperRinck Tiaards, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Taeckes Lauta de oude


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050r van 3 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 38Voorstraat ZZ [staat: tegenover het Raadhuis]huis en hof met een vrije achteruit- en ingang in de steeg
 
koperJelle Reyners Jiddema, gehuwd met5401-00-00 GG
koperTrijntie Franses Templar
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende heer Johan Wittert
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAmelyke Haanties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Reyners Jeddema x Trijntje Franses Templar koopt een groot huis en hof, recht tegenover het Raadhuis. Ten O. Johan Wittert en een vrije steeg, ten W. Amelyke Haenties en een achter in- en uitgang in de Olijfsteeg. Gekocht van Alatea Nauta x dr. IJsbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer van de Provincie Friesland, voor 5401 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071v van 13 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 38Sint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg], in de steeg uitkomend achter kopers tuin in detwee aan elkaar staande kamers
 
koperJelle Reiners Jeddema, gehuwd met225-00-00 GG
koperTrintie Fransens Templar
verpachter grondgemeensman Hendrick Coenraedts 2-03-00 CG
naastligger ten oostende hof van Maycke Coenraeds
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse): kamer
naastligger ten westenRinse Abbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse)
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jelle Reyners Jeddema x Trijntje Franses Templar koopt 2 camers aanelkaar, ten Z. van zijn hof, in een steegje dat westwaarts uitkomt in de Olijfsteeg. Ten O. de hof van Maycke Coenraads, ten W. Rinse Abbes, ten Z. de andere camers van de verkoper. Gekocht van de diaconen van de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente, voor 225 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Meilsma secretaris


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0110r van 14 dec 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Jelle Reyners


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0220v van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntie Jelles Jeddema


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-091Voorstraat 38huis
eigenaarJacob Romkes Braem
gebruikerJohannes Ymes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
6-092Voorstraat 38huis
eigenaarHaring Johannes
gebruikerDouwe Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-091Voorstraat 38huis
eigenaarJacob R. Braem
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir
6-092Voorstraat 38huis
eigenaarHaring Johannis
gebruikerAndries Dirks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-091 Voorstraat 38huis
eigenaarJacob R. Braam
gebruiker
opmerkingdoet geen huir
6-092 Voorstraat 38huis
eigenaarJelle Douwes
gebruikerJelle Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0339r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Claas Goikes Hindelopen


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0299v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrouckien Braam, weduwe van


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-091 Voorstraat 38woning
eigenaarwed. Hindelopen
gebruikerAntie Hayes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG
6-092 Voorstraat 38huis
eigenaarJelle Douwes
gebruikerJelle Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0258v van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Hinloopen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-091 Voorstraat 38Gerben Johannes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
6-091 Voorstraat 38Steeven Obbes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
6-092 Voorstraat 38wed. Jelle Douwes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-091 Voorstraat 38woning
eigenaarFroukjen Braem
gebruikerSteven Obbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
gebruikerGerben Johannes
opmerkingwoont vergeefsch
6-091 Voorstraat 38stal
eigenaarFroukjen Braem
gebruiker
opmerkingleedigh
6-092 Voorstraat 38huis
eigenaarJelle Douwes
gebruikerJelle Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0075r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Feddrik Fontein


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0031v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchelte Wybinga n.u.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0073v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Schelte* Wybinga n.u.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0177r van 6 dec 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. W. Wybenga n.u.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0034v van 3 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBaukje Feytama, gehuwd met
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0113v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Baukje Feytama


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0336r van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Baukje Feitema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-015 Voorstraat 38S Wybenga erven10-00-00 CGhuis en stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Dirk Cornelis Zijlstra... ovl 1829, huw 1838, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-033Voorstraat 38D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1108Voorstraat 38Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis en erf (260 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Grietje van der Zeeoud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-033; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Johannes Leborias Heymeyerhuwt met Maria Christina Bauwer, muzikant; BS ovl 1828; oud 41 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, muziekmeester, wijk E-033; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-033VoorstraatJohannes Heymeyer41 jKampenm, rooms katholiek, gehuwd, muziekmeester
E-033VoorstraatAnna Maria Korteman*41 jAlkmaarv, rooms katholiek, gehuwd
E-033VoorstraatFelix Theodoor Heymeyer [tot 1859: Raab]8 jOsnabrugm, rooms katholiek, ongehuwd
E-033VoorstraatGrietje van der Zee33 jMakkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-033Voorstraat 38Sicco Petrus Ens, overleden op 1 augustus 18428 mnd, overleden Voorstraat E 33, zoon van Petrus Ens, med. Dr. en Maria van Schouwenburg, broer van minderjarige Mintje, Anna en Margaretha Petrus Ens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2399E-033 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 2399E-034 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
E-033Voorstraat 38Pieter Adama Zijlstra... in 1851, Commandeur vd Orde van den Eikenkroon en Binnen- en Buitenloods Commissionair 1863, ovl wijk E-033 en 34, zv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adama; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1840, ovl 1863, BS ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2883E-028 (Voorstraat)Sijbrand Hoekstratuin
Sectie A nr. 2981E-028 (Voorstraat)Sijbrand Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2981Voorstraat 38 (E-028)T.J. Hoekstra (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 38 Baudina E. Hoekstrazonder
vorige grondslagf. 3900
huidige grondslagf. 4400
Voorstraat 38wed Tarquinius J. Hoekstra geb. C.A. Simonszzonder
vorige grondslagf. 3700
huidige grondslagf. 4200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 38wed. C.A.Simonsz-Hoekstra-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 38Coöp. Door Eendracht Sterk260


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 38Coöp. Door Eendracht Sterk875


1948 - kentekenadresnaam
B-33940
Voorstraat 38Willem Joan van Dorp


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Coöp. Door Eendracht Sterk875


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. v. Dorp520Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Coöp. Door Eendracht Sterk875


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. v. Dorp520Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Coöp. Ver. U.A. De Verbruiks Coöp. in Friesl. Excelsior875Afd. bakk. en kruiden.w.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 38rijksmonument 20723
  terug