Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 44 6-100 6-012 E-030 E-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 44 6-104 6-012 E-030 E-025
Naastliggers vanVoorstraat 44
ten oostenVoorstraat 46
ten westenVoorstraat 42
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 44naamloze steeg ten oosten


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0489r van 22 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Ens


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0099r van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Idsart Hettinga


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 44Voorstraat ZZtwee kamers
 
koperJelle Tiaerdts koopman2450-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg uitlopend naar de Lanen
naastligger ten zuidende tuin van Idsart Hettinga
naastligger ten westende tuin van Jacob Tiebbes Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2dr. Johannes Gualtheriadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/2dr. Gualtheri, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Trijntie JorrytsmaLeeuwarden


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenkamer en weefwinkel van Sipke Hendricks


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061v van 21 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Hesselus Wringer dijkgraaf


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043v van 13 okt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 44in een steeg achter Nanne Hiddeskamer
 
koperJohan Wittert 125-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBedelaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende kamer van de erfgenamen van wijlen Baucke Tedes
naastligger ten westende hof van de koper Johan Wittert
naastligger ten noorden*Nanne Hiddes gerechtsbode
verkoperSipke Hendricxmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Johan Wittert koopt een camer achter het huis van gerechtsbode Nanne Hiddes [Grettinga], in de steeg ten O. van kopers hof. Ten O. die steeg, ten Z. de camer v.d. erven van Baucke Iedes. Gekocht van metselaar Sipke Hendricx, voor 125 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohan Witter


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0244r van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kopers


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241v van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Wittert


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoan Wittert


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041va van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Wittert


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0250v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wittert


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Witters


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001ra van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witters


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0024r van 27 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Witters


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037r van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Witters


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-100Voorstraat 44kamer
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerAtge Tietes
gebruikerRitske Tiaerds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
6-104Voorstraat 44huis
eigenaarG. Suringar erven
gebruiker
opmerkingstaat ledig


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-100Voorstraat 44kamers
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerJacob Goities
gebruikerRuird Heert
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
6-104Voorstraat 44huis
eigenaardr. Suringar cum soc.
opmerkingaffgebroken


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneigenaar achterste deel huis Wittens


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-100 Voorstraat 44kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitjens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
6-104 Voorstraat 44huis
eigenaarG. Zuringar erven
gebruiker
opmerkingafgebroken


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023r van 29 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Zuringar


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-100 Voorstraat 44kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitiens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
6-104 Voorstraat 44huis
eigenaarG. Suiringar
gebruikerG. Suiringar
opmerkingafgebrooken


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-100 Voorstraat 44Claas Ydes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-100 Voorstraat 442 kamers
eigenaarFokeltje Hendrix
gebruikerClaes Ydes cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
6-104 Voorstraat 44huis
eigenaarG. Suringar
gebruiker
opmerkingledige grond


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe Zuiringer


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0092r van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 44Voorstraat ZZhuis en tuin
 
kopervroedsman Syds Altena, gehuwd met3710-00-00 GG
koperJanke Nollides
naastligger ten oostenals bewoner Jan van Alema c.s.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle van der Sluis
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Zuringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Altena x Janke Nollides koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. Jan van Alema, ten Z. de Lanen, ten W. Jelle v.d. Sluis, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Catharina Maria Pauwels wv Gerard Sybren Suringar.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0089v van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Altena


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0140v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Syds Altena


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020r van 25 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenS. Altena


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0070v van 19 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van S. Altena


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0148r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Altena


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0038r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Altena


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0272v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. Altena


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-011 Voorstraat 44J C Moench


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Attema


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Alta


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-012 Voorstraat 44Jan Altena erven10-10-00 CGhuis en stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Helena Sophia Herbich/Herbig... HRL, ongehuwd, schoolhouderes, dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1833; gebruiker van wijk E-030, schoolhoudster, medegebruiker is wed. J.C.M. Moench, eigenaar is J. Altena erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Jan Zyts Altena... HRL; kind: Syds Jans Altena, geb 21 feb 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk E-030; gebruiker wed. J.C. Moensch, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Johann Nicolaas Christiaan Moensch... in handen van pres. Paulus G. de Boer, op 24 jun 1799. (burgerboek); wed. J.C.M.M. gebruiker van wijk E-030; medegebruiker juffer Herbich, schoolhoudster; eigenaar is J. Altena erven, 1814. (GAH204); woont in 6e ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-030Voorstraat 44Jan Altena ervenJ C M Moench wed
E-030Voorstraat 44 Herbich juffersschoolhoudster


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 6 jan 1818
adressoortbedraggebruik
E-030Voorstraat 44koopaktefl. 3400huis E-030
 
verkoperAafke Jans Altena
verkoperJanke Jans Altena
verkoperSybrigje Jans Altena
koperBote Lourens Tuininga


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-030Voorstraat 44Trijntje Botes Tuininga, overleden op 16 augustus 1823dochter van Bote Louwrens Tuininga, deurwaarder (Voorstraat E 30) en Ymkje Geertsde Boer, zuster van minderjarige Louwrens, Geert, Ruurd en Hylke Botes Tuininga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1103Voorstraat 44Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (250 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1104Voorstraat 44Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendeplaisiertuin (900 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1289Voorstraat 44Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendeerf (110 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Christina Bockoud 49 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Johanna M. L Balleuxoud 31 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Willem Hoppesteynoud 55 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijns, wijk E-030; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-030VoorstraatWillem Hk. Hoppesteyn55 jRotterdamm, protestant, gehuwd, ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn
E-030VoorstraatCristina Bock49 jRotterdamv, protestant, gehuwd
E-030VoorstraatCornelia Hoppesteyn28 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatWilhelmina Hoppesteyn24 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatElizabeth Hoppesteyn22 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatHenrietta Hoppesteyn16 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatCatharina Hoppesteyn14 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatMaria Josina Hoppesteyn10 jDordrechtv, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatJohanna Maria le Balleux31 jSchiedamv, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatGrietje Intes Bleker27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-030Voorstraat 44Willem Hendrik Hoppesteyn, overleden op 8 februari 184257 jr, belastingontvanger, geboren Rotterdam 13/11/1784, overleden Voorstraat E 30, man van Christina Bock, vader van Cornelia-Johanna-Christina, David-Hendrik, med. Dr. Streefkerk, Wilhelmina-Louisa, Elisabeth-Maria en minderjarige Henrietta, Catharina-Johanna en Maria-Josina Willems Hoppesteyn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1103E-030 (Voorstraat)Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idemawoonhuis
Sectie A nr. 1289E-199 (de Lanen)Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idematuin


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1103E-025 (Voorstraat)Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idemawoonhuis
Sectie A nr. 1104E-025 (Voorstraat)Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idematuin
Sectie A nr. 1289E-025 (Voorstraat)Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idematuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4638Voorstraat 44 (E-025)Hermanus van Slootenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 44wed hermanus van Slooten geb. H. Bolmanzonder
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 4500
Voorstraat 44 Ype van Slootenzonder
vorige grondslagf. 7000
huidige grondslagf. 8800
Voorstraat 44 Thomas van Slootenzonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Voorstraat 44 Klaasje van Slootenzonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 44IJ. van Slootenfabrikant


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 44Oud Harlingen Magazine 1996nov: Heropening van het geheel vernieuwde pand van meubelhandel Van der Schoot, Voorstraat 44-46.


1947 - kentekenadresnaam
B-32717
Voorstraat 44-46van der Schoot's Woninginrichting


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der SchootSchoot, van derwoninginrichting


1950 - kentekenadresnaam
B-40981
Voorstraat 44-46v.d. Schoots Woninginrichting


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Schoot's Woninginr.757


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der SchootSchoot, van derwoninginrichting


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44N.V. van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1985 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 44rijksmonument 20726
  terug