Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 58
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 586-0026-0026-002E-020E-018


Naastliggers vanVoorstraat 58
ten oostenVoorstraat 60
ten zuidende Voorstraat
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten westenVoorstraat 56
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 58Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0059r van 14 aug 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ00‑00‑00 cg1/2 huis
koperN. N.
naastligger ten oostenJacob Jans koekbakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten westeneerder Claes Folckerts
naastligger ten westennu Cornelis Edes Feytema
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperIsbrant Jans voor zijn kind, weduwnaar van
verkoperwijlen Bauck Bartels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(nabij) Wordt geveild ten verzoeke van Isbrant Jans als vader en legitimus administrator over zijn kind bij wl. Bauck Bartels, een huis zz. Voorstraat. Ten O. koekebakker Jacob Jans [Stockmans] en de Stroffelsteeg, ten W. Claes Folckerts' huis nu toebehorende aan Cornelis Ides Feytema.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0150r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
huurderMarthen Feyckes
naastligger ten oostenwijlen Joost Boens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgename van wijlen Jacob Jans Stockmans


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ0‑00‑00 gghuis
koperN. N.
bewonerMarthen Feyckes c.soc.
naastligger ten oostenJoost Boens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jacob Jansen Stockmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild twee huizen door Jacob Jans Stockmans metterdood ontruimd, waarvan (a) een huis zz. Voorstraat, nu bewoond door Marten Feyckes c.s. Ten O. Joost Brens [Bonens], ten W. de Stroffelsteeg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0131r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160r van 17 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Feyckes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0012r van 28 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen kamer en huis met als bewoner Marten Feickes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0012r van 28 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58een_achterSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]78‑14‑00 gg1/2 kamer
koper door niaarRombart Siccama broeder van de verkoperkoopman te Leeuwarden
geniaarde koperJacob Claes c.u.olieslager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJochem Dirckx
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordeneen kamer en huis met als bewoner Marten Feickes
verkoperGeertie Siccama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRombart Siouma, koopman te Leeuwarden, als broer van Geertie Siouma, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen?, een camer in de Stroffelsteeg. Ten Z. Jochem Dirks?, ten N. een camer en het huis dat door Marten Fockes wordt bewoond. De NU gekochte camer was door Jacob Claes, olieslager, gekocht van Geertie Siouma, voor 78 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0036r van 21 mei 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058r van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Feikes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Feikes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0150v van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ1696‑00‑00 gghuis daerde Vergulden Eenhoorn uythangt, loods en plaats daarachter
koperAeltie Simens, weduwe vande Vergulde Eenhoorn
koperwijlen Sibrant Feyckes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenIpe Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 3/4ds. Benedictus Acronispredikant te Kubaard
verkoper van 1/4Folkert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Simons wv Sibrant Feyckes koopt huis met camer, loods en plaats erachter, zz. Voorstraat, waar 'de Vergulde Eenhoorn' uithangt. Ten O. Ipe Beerns, ten W. de Stroffelsteeg. Gekocht van ds. Benedictus Acronius te Kubaard, voor 3/4 en Folkert Jansen voor 1/4 deel, voor 1696 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]2700‑17‑12 gghuis
koperRinnert Arents, gehuwd metkoekbakker
koperStijntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ype Beerns
naastligger ten zuidende kamer van Jan Dirx
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Folckert Jansenboterkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Arents, koekbakker x Stijntie Clases koopt een huis c.o.a., zz. Voorstraat hoek Stroffelsteeg. Ten O. erven Ype Beerns, ten Z. Jan Dirx (Roorda), ten W. die steeg, ten N. de straat. Gekocht van erven butterkoper Folkert Jansen, voor 2700 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRinnert Arents* koekbakker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58een_achterSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]160‑00‑00 ggkamer
koperJan Dirxes Roorda mr. goudsmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenRinnert Arents* koekbakker
verkoperde erfgenamen van wijlen Folckert Jansenboterkoper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Voorstraat 58 achter) Jan Dirx Roorda, mr. goudsmid, koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten W. die steeg, ten N. Rinnert (Arents), koekbakker. Gekocht van Folkert Jansen, butterkoper.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0081r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ3000‑00‑00 gghuis, hof en steeg
koperFedde Tjeerdts c.u.
naastligger ten oostenFedde Pytters
naastligger ten zuideneen hof en verkochte mouterij
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pytter Huberts
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperjuffrouw Adriana Langriet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Tieerdts koopt een huis met een hof ten Z. en een steeg ten W. Die steeg strekt in de lengte v.d. gevel van de door verkoper verkochte mouterij, tot aan de Voorstraat. Ten O. Fedde Pieters, ten W. wd. Pytter Huyberts, ten Z. de mouterij van verkoper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Adriana Langriet?, voor 3000 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 1rVoorstraat 58Rinnert Aernts, bakkerf. 4000-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136v van 21 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58twee_achterSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]112‑11‑00 ggwoning
koper door niaarJan Dirx Roorda, gehuwd metmr. goudsmid
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
geniaarde koperClaes Pieters Schinck, gehuwd met
geniaarde koperReynschien Andries
naastligger ten oostenClaes Willems c.soc.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jurre Cornelis
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenJan Dirxen
verkoperwijlen Jan Jelmerslichtervoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirx Roorda, mr. goud- en zilversmid koopt, na niaar ratione vicinitatis, woning in de Stroffelsteeg. Ten O. Claes Willems, ten W. die steeg, ten Z. wd. Jurre Cornelis, ten N. de koper. Gekocht van de crediteuren van Jan Jelmers.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054v van 26 okt 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ [niet vermeld]42‑00‑00 cggrondpacht van 2-02-00 cg
kopervroedsman Rinnert Arents
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de koper Rinnert Arents2‑02‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146v van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Winsma


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146v van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58een_achterSint Christoffelsteeg OZ bij het noordeinde [staat: Stroffelsteeg]175‑00‑00 cgtwee kamers
koper door niaarWieger Mockema mr. zilversmid
verpachter grond zuidelijkste kamerSchuttenius notaris2‑10‑00 cg
geniaarde koperJan Schiere
geniaarde koperJackle Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaanhuis
naastligger ten zuidenRintie Pieters
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Winsma
verkoper q.q.Hidde Yges, administrator over
verkoperde goederen van wijlen Dirk Jansen Roorda
verkoper q.q.Hidde Yges, gelastigde van
verkoperElisabet Roda, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperdr. Johannes Fejo Winterstadsmedicus te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1achter en 2achter) Wieger Mockema, mr. zilversmid, koopt 2 camers aanelkaar, N. eind v.d. Stroffelsteeg. Ten O. het D.G. Vermaanhuis, ten Z. Rintie Pieters, ten W. die steeg, ten N. de burgemeester Winsma. Gekocht van Jan Schiere en Jackle Jans, die het kochten van Dirk Jansen Roorda en Elisabeth Roorda x stadsmedicus te Leeuwarden dr. Johannes Fejo Winter.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149r van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Winsma


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152v van 22 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Claas Rinnerts Winsma, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Feikema


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152v van 22 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58een_achterSint Christoffelsteeg OZ aan het noordeinde [staat: Stroffelsteeg]225‑00‑00 cgtwee kamers
koperburgemeester Claas Rinnerts Winsma, gehuwd met
koperMayke Feikema
verpachter grondSchuttenius notaris2‑10‑00 cg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaanhuis
naastligger ten zuidenRintie Pieters
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Claas Rinnerts Winsma, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Feikema
verkoperWieger Mockemamr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1achter en 2achter) Claas Rintjes Winsma, burgemeester x Mayke Feitema koopt 2 camers aanelkaar, in het noordeinde v.d. Stroffelsteeg. Ten O. het Doopsgezinde Vermaanhuis, ten Z. Rintie Pieters, ten W. die steeg, ten N. de koper. Gekocht van mr. zilversmid Wieger Mockema, voor 225 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 111Voorstraat 58huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298r van 30 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58twee_achterSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]245‑00‑00 cgwoning of kamer
koperburgemeester Claes R. Winsma, gehuwd met
koperMayke Feitema
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente: kerk
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Douwe Gerrits Brouwer
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Claes R. Winsma, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Feitema
verkoperRintie Pieters, gehuwd met
verkoperAefke Feikes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(3achter) Claes Winsma, burgemeester x Mayke Feitema koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten O. de kerk daar die van de Lutherse confessie nu haar dienst in doen, ten Z. het wagenhuis van brouwer Douwe Gerrits, ten W. die steeg, ten N. de koper. Gekocht van Rintie Pieters x Aefke Feikes.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 72rVoorstraat 58huis
eigenaarburgem. Winsma
gebruikerburgem. Winsma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio Voorstraat 58huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0072r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Winsma


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0276r van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ bij de Botermarkt400‑00‑00 gghuis
koper door niaarSjoerd Talma, gehuwd met
koper door niaarGeertje Winsma
geniaarde koperFokeltje t Hoen, gehuwd met
geniaarde koperTjeerd Fockes van Esta
verpachter grondde weduwe van wijlen Auke Jansen bakker7‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSjoerd Talma n.u.koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Talma n.u.koopman
naastligger ten westenJan Scheltema koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperIda van Quiklenburg, moeder, weduwe van
verkoperoud burgemeester Laes Haselaer
verkoper van 1/2Auke Haselaer
verkoper van 1/2Catrina Haselaer, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Donker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte) Sjoerd Talma, koopman en destillateur, als man en voogd over zijn vrouw Geertie Winsma koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Fokeltie `t Hoen x Tjeerd Fockes van Esta, een huis c.a. zz. Voorstraat, omtrent de Buttermarkt. Ten O. en Z. de koper, ten W. koopman Jan Scheltema, ten N. die straat en diept. De middenmuur van het huis ten O. welke tussen diens plaets en de uitgang van de koper etc. Gekocht van Yda van Quicklenburg wv oud-burgemeester Laes Haselaar voor zich en als moeder van haar zoon Auke Haselaar voor 1/2, en Catharina Haselaar x Jan Donker voor 1/2, voor 400 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 72vVoorstraat 58huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 72vVoorstraat 58huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 73vVoorstraat 58huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0018v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Sybrand Talma


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 73vVoorstraat 58huis
eigenaarSybren Talma wed.
gebruikerSybren Talma wed.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 128vVoorstraat 58huis
eigenaarS. Talma erven
gebruikerJan Hannema
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 128vVoorstraat 58huis
eigenaarS. Talma erven
gebruikerJ.D. Toussaint
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0058r van 19 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertje Talma


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-002 , folio 128vVoorstraat 58huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerJ.D. Toussaint
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 58Voorstraat ZZ ten oosten van de Stroffelsteeg12000‑00‑00 cghuis en erf
koperJan Hannema koopman
naastligger ten oostenHengst kapitein
naastligger ten zuidensteegje van de Lutherse gemeente
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een stalling, wagenhuis en turfschuur nz. Lanen, aan de oz. van de Stroffelsteeg. Ten O. en N. de burgemeester Steensma. Gekocht van Grietje Talma, de vrouw van Johan Daniel Toussaint


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-002, pag. 88Voorstraat 58ds. Freerk Hoekstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-002 , pag. 125Voorstraat 58Jan Hannema 6‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Freerk Jans Hoekstra... H., en Rinske Bennes; BS huw 1819, huw 1826, huw 1828, ovl 1837, ovl 1857, ovl 1859; gebruiker van wijk E-020, Doopsgez. Leraar, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); dominee woont in 6e quartier, huisno. 2, heeft ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Jan Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, Doopsgez. Leraar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-021, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-020Voorstraat 58Jan HannemaFreerk Hoekstradoopsgezind leeraar


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 21 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-020Voorstraat 58Jacobus Hannema, overleden op 29 mei 1824Voorstraat C 52, vader van Ingena (vrouw van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar/zoutzieder), Elisabeth (vrouw van Mr. Jacob Hanekuyk, notaris) en Sjoerd Jacobus Hannema, zoutzieder/distillateur (Voorstraat E 20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1084Voorstraat 58Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenhuis en erf (320 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1084Voorstraat 58wed Sjoerd HannemaHarlingende gevel veel vernieuwd, stoep en het huis van binnen veel verbeterd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Maria van Schouwenburg... BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-020; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-020VoorstraatMaria van Schouwenburg36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-020VoorstraatMentie Ens4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatAnna Ens1,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatMargaretha Ens6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatHieke de Boer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatTjietske Hilverda20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 239 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-020Voorstraat 58Nine Petrus Ens, overleden op 1 december 18408 dg, overleden Voorstraat E 20, dochter van Petrus Ens, med. Dr. en Maria van Schouwenburg, zuster van minderjarige Mintje, Anna en Margaretha Petrus Ens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 113 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-020Voorstraat 58Dina Freerks Fontein, overleden op 17 mei 184610 mnd (geboren 11/7/1845), overleden Voorstraat E 20, dochter van Freerk Dirkpieterszn Fontein, koopman en Anna-Maria Hannema, zuster van minderjarige Dirk en Sjoerd Freerks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Jelger Sjoerds Schaafsma... ovl wijk E-014, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-020 oud 29 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman en grutter, wijk E-014; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1084Voorstraat E-020Hendrik Fontein woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1084Voorstraat E-018 Dirk Fontein woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4235Voorstraat 58 (E-018)Dirk Fonteinwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 58wed. D. Fontein-Trip-


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 58, HarlingenVoorstraat 58E. Postmaelectro- en radio-technisch bureau


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 58F. Postma660Electr.- en radiotechn. bur. radiocentr.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 58E. (Eelko) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 58rijksmonument 20731


2023
0.33069705963135


  terug