Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 61
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 61 7-069 7-076 C-059 C-053
Naastliggers vanVoorstraat 61
ten oostenVoorstraat 63
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 59
ten noordenRoeperssteeg 2


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 61 (oostgevel (Roeperssteeg)), HarlingenVoorstraat 61 (oostgevel (Roeperssteeg))Vestdijk, SimonGEBOORTEHUIS
SIMON VESTDIJK
AUTEUR
17 oktober 1898 - 23 maart 1971

meer bijzonderheden vindt u
in de Vestdijkkamer van het
MUSEUM HANNEMAHUIS
aan de overzijde'
houten gevelbord


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0235r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ strekkende tot aan de haven1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter
 
koperJacob Eedes Feitema, broeder van1000-00-00 GG
koperSibrant Eedes Feitema
eigenaar van 1/3Jacob Eedes FeitemaAmsterdam
eigenaar van 1/3Sibrant Eedes Feitema
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: Eede Jacobssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCornelis Eedes Feitema broeder van de verkopers


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172v van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGrietie, weduwe van*
naastligger ten westenwijlen Jan Martens


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071r van 6 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ1/2 huis, door haar ten dele bewoond, strekkende van voren het diept tot achter aan de Noorderhaven
 
koperGrietie Jans, weduwe van1571-12-00 GG
koperwijlen Sibrant Edes Feytema
protesteert vanwege redemptie van 1/3Cornelis Edes Feytema
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenHoyte Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Edes FeytemaAmsterdam


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenEde Sybrants Feytema


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277r van 12 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0037r van 4 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenEde Feytema


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095r van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ tot de Noorderhavenhuis, mouterij en ledige plaats daar achter
 
koperSicke Lubberts koopman7150-00-00 CG
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter
naastligger ten westenwijlen dr. Andreas Heemstra secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperMaycke Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Lubberts, koopman koopt een huis, mouterij en ledig erf erachter c.a. aan de nz. Voorstraat, strekkende achterwaarts tot aan de Noorderhaven. Ten O. de Roeperssteeg, ten Z. de straat, ten W. het huis en erf van tinnegieter Jan Jacobs en wl. de secretaris Andreas Heemstra, ten N. de straat. Gekocht van Maicke Feytema, voor 7150 cg.


1657 - variaadresbronbericht
Voorstraat 61Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar 1657


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede huis in deze akte


1657 - rooiboek blz. 43 sub 2adresbetrefttekst
Voorstraat 61 Sixto Lubberti
'T Gerechte der Stede Harlingen, Gecommitteert hebbende, ten versoecke van Sixto Lubberti, de praesident Buwe Thomas, de Boumeysteren, en Stads Timmerman, om op te nemen te roinge tusschen de Secretaris Andraeae Heemstra sijn naegelatene huysinges wester gevel en Sixti Lubberti op te bouwene nieuwe huysinge, en hebben sulcks doende bevonden dat Sixtus Lubberti voor van de vernoemde gevel sal moeten af blijven een holt voet tot de oysdrup; ordonneren vorders de eygenaeren van des overledene Secretaris huysinge om de olde waeter lossinge van vooren tot achteren weder bequam te maecken, en op te claeren; voorts consenteren wij Sixtus Lubberti om aen de zijde nae de Roepers steyg sijn huysinge te bouwen op de royenge van sijn E. mouterie. Actum den 7 Marty 1657. Ter Ordonnantie der selver (get.) D. Wringer.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172v van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicke Lubberts wijnkoper


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenSicco Lubberti koopman


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172v van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0121r van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ op de hoek van de Roeperssteeghuis
 
koper door niaarMinse Cornelis, gehuwd metlakenkoper2299-14-00 GG
geniaarde koperburgemeester Jan Symens Bijlaen, gehuwd met
geniaarde koperBeatrix Dirx
naastligger ten westenJancke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Beern
naastligger ten oostenRoeperssteeg [staat: steeg van de Voorstraat tot het eind van Minse Cornelis pakhuis]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenpakhuis van Minse Cornelis koopman
verkoper van 1/2burgemeester Jacobus Goslings q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Debora Lubberti, gehuwd metAmsterdam
verkoper van 1/2Jaques CoederckAmsterdam
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerd Lantingh q.q., ter assistentie van
verkoper van 1/2Geertie Piebes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgerhopman Dominicus Cornely
erflaterwijlen Sixtus Lubberti
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinse Cornelis, lakenkoper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen burgemeester Jan Symons Bijlaen, een huis nz. Voorstraat hoek Roeperssteeg, dat de verkoper geerfd heeft, strekkende van die straat tot aan het pakhuis van Minse Cornelis. Met uitvoerige beschrijving. Ten N. dat pakhuis, ten Z. de Voorstraat, ten O. de Roeperssteeg, ten W. Jancke Beerns. Gekocht van Debora Lubberti, vrouw van Jacques Coederck te Amsterdam voor 1/2, en Geertie Piebes wd. hopman Dominicus Cornely voor 1/2, voor 2200 GG.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0369r van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat, op de hoek van de Roeperssteeghuis
 
koper van 1/2Eewert Hynghst, gehuwd metkoopman3150-00-00 CG
koper van 1/2Stijntie Hendricks
koper van 1/2Jan Sjoerdts Schiere, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Sytske Freerks
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJancke Wybes
naastligger ten noordenhet pakhuis van Minse Cornelis koopman
verkoperMinse Corneliskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Hingst x Stijntie Hendricks voor 1/2, en Jan Sjoerdts Schiere x Sytske Freerks Hingst voor 1/2, kopen huis op de Voorstraat op de hoek van de Roeperssteeg. Met uitgebreide beschrijving van het huis. Ten O. de steeg, ten Z. de straat, ten W. Jancke Wybes, ten N. het pakhuis van de verkoper. Gekocht van Minse Cornelis, voor 3150 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg1/2 huis
 
koperJan Sjoerds Schiere, gehuwd metkoopman1000-00-00 GG
koperSytske Freerx
eigenaar van 1/2Jan Sjoerds Schierekoopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg waarin vrij in-en uitgang tot de wenteltrap
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJanke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Beern
naastligger ten noordenpakhuis
verkoperEwert Hingst, gehuwd metkoopman
verkoperStijntie Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sjoerdts Schiere x Sytske Freerks Hingst koopt 1/2 huis waarvan zij al 1/2 bezitten, nz. Voorstraat/hoek Roeperssteeg. Ten O. die steeg, ten Z. die straat en diept, ten W. Janke Beerns, ten N. een pakhuis. Gekocht van Evert Hingst x Stijntie Hendricks, voor 1000 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-069Voorstraat 61huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerJan Schiere
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-069Voorstraat 61huis
eigenaarJan S. Schiere
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-069 Voorstraat 61huis
eigenaarJan S. Schiere erven
gebruikerJan S. Schiere erven
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeghuis
 
koperJoost Jans Jaringa ontvanger2350-00-00 GG
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westende weduwe van Doeke Jansens
naastligger ten noordenpakhuis van de weduwe van wijlen Evert Hingst koopman
verkoper van 1/2Sytske Freerks Hingst, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Sjoerds Schiere
verkoper van 1/6Freerk Hingst Schierekoopman
verkoper van 1/6Antje Jans Schiere, gehuwd met
verkoper van 1/6Claes Sytses Hingstkoopman
verkoper q.q.Sytske Freerks Hingst, moeder van
verkoper van 1/6meerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiere
erflaterwijlen Jan Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Jans Jaringa, erfgezetene etc. te Kimswerd, koopt een huis op de hoek van de Roeperssteeg. Ten O. de steeg, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doeke Jansen, ten N. een pakhuis van wd. Evert Hingst. Het huis wordt bewoond door Sytske Freerks Hingst. In de acte een omschrijving van de indeling en inrichting van dit huis. Gekocht van (Sytske Freerks Hingst wd. Jan Sjoerds Schiere voor 1/2, en de kinderen Freerk Hingst van Schiere, Antje Jans wd. Claas Sytzes Hingst en Lijsbeth Jans samen voor 1/2, zijnde) de gezamenlijke erfgenamen van Jan Sjoerds Schiere.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-069 Voorstraat 61huis
eigenaarwed. Jan Joosten
gebruikerwed. Jan Joosten
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0106r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeg WZhuis
 
koperJanke Douwes Hanekuyk, weduwe van4500-00-00 CG
koperwijlen Pieter Tjebbes Dreyer koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Doeke Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuyk
verkoperSijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Joostes Jaeringaontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperSijke Folkerts, erfgenaam van
erflaterwijlen Joost Jans Jaeringaontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0197v van 3 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeghuis
 
koperJacobus Buitenpost, gehuwd2601-07-00 GG
koperGeertie Siverda
huurderde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Doeke Jansen c.s.
naastligger ten noordenSjoerd Talma c.s.
verkoper q.q.Gerlof Pyters, curatorkoopmanAlmenum
verkoper q.q.Claes Braem, curatoren overkoopmanAlmenum
verkoperover de nagelaten kinderen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer, gehuwdkoopman
verkoperJanke Douwes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Buitenpost x Geertje Siverda koopt deftig huis hoek Roeperssteeg. Het huis is beneden door een muur, en boven door een schutting afgescheiden van het pakhuis ten N. en heeft een vrije op- en afslag naar de turfzolder, zowel door de deur van het pakhuis, als via de wenteltrap in de steeg. Ten O. deze steeg, ten W. wd. Doeke Jansen, ten Z. de Voorstraat, ten N. Sjoerd Talma. Gekocht van erven Pyter Tjebbes Dreyer x Janke Douwes Hanekuyk.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-069 Voorstraat 61Jacob Buytenpost, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-069 Voorstraat 61huis
eigenaarJacob Buytenpost
gebruikerJacob Buytenpost
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-069Voorstraat 61Jacobus Buytenpostrentenier£ 124-17-0£ 21wel begoedight cu.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0004r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0151v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0088r van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ op de hoek van de Roeperssteeghuis
 
koperJohannes Hendriks, gehuwd metkoopman3800-00-00 CG
koperGrietje* Gerryts
huurderJan van der Ley koopman117-00-00 CG
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDoeke Venema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma
verkoperJacobus Munter meerderjarig


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0040v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 61Voorstraat NZ hoek Roeperssteeghuis (winkel)
 
koperMoses Salamons, gehuwd metkoopman5500-00-00 CG
koperBrendele Samuels
naastligger ten oostenRoeperssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDoeke Venama
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma c.s.
verkoperJohannes Hendriks, gehuwd met
verkoperGrietje Gerrits


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0022v van 6 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-077 Voorstraat 61Mozes Salomons


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0331v van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-076 Voorstraat 61Moses Zalomons6-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Moses Salomons van Messel... in 1811, koopt een huis 1799-1801; BS ovl 1811; 1817 huwelijken, ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk C-059, koopman, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Isra?l Cats, en M.S. v. M., beide Parnassijns der Joodsche ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-059Voorstraat 61Moses S van Messel Moses S van Messel koopman


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 23 van 26 jan 1819
adressoortbedraggebruik
C-059Voorstraat 61koopaktefl. 3000huis aan de Voorstraat hoek Roeperssteeg C-059
 
verkoperMoses Salomons van Messel (gehuwd met Brendele Samuels)
koperAbraham Samuels van Messel


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-059Voorstraat 61Brendela Samuels, overleden op 22 juni 1820vrouw van Mous Salomons van Messel, moeder van Samuel-Salomons, koopman Leeuwarden, Johanna (vrouw van Samuel Vries, idem aldaar), Abraham-Samuel, idem (Voorstraat C 59) en Gompert Mouzes van Messel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 182 en 192 van 11 aug 1824
adressoortbedraggebruik
C-059Voorstraat 61provisionele en finale toewijzingfl. 1335huis aan de Voorstraat C-059
 
verkoperAnne Jurjens van Midlum
koperBouwe Fontein


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 122 van 20 mei 1828
adressoortbedraggebruik
C-059Voorstraat 61koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat C-059
 
verkoperBouritius Fontein
koperAlbertus Jacobus Binksma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 608Voorstraat 61Hotze BinksmaHarlingenapothecarhuis en erf (210 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-059Voorstraat 61Ymkje Hendriks Osinga, overleden op 29 december 1834vrouw van Jacob Thomas Bijlsma, belastingentreposeur Brouwersgracht C 59, moeder van minderjarige Thomas, Sytske, Hendrik, Baukje en Jantje Jacobs Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-059Voorstraat 61Albertus Hendriks Houtsma, overleden op 22 juli 1837apothekersbediende (bij Hotze Binksma, Voorstraat C 59), broer van Doedtje Hendriks Houtsma, te Boxum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Anna Catharina Diderika de Vriesgeb 1809 prov, huwt met Hotze Binksma, A 26 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839 wijk C-059; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Hotze Binksma... BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-059; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. 608 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 58, huis en erf, ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-059Voorstraat 61Sipkje P. Hotzes Binksma, overleden op 28 mei 1839P.=Petronella, 6 1/2 jr, overleden Voorstraat C 59, dochter van Hotze Binksma, apotheker en Anna-Catharina-Dederica de Vries, zuster van minderjarige Pieter-de-Vries, Anna-Geertruida, Catharina-Albertina, Albertus-Michiel en Jacob-Reneman Hotzes Binksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-059VoorstraatHotze Binksma36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, apothecar
C-059VoorstraatAnna Catharina de Vries30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-059VoorstraatPieter de Vries Binksma7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatAlbertus Binksma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatJacob Binksma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatAnna Geertr. Binksma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatCatharina Binksma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-059VoorstraatWiepkje de Vries18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-059Voorstraat 61Catharina A. Hotzes Binksma, overleden op 15 april 1840A.=Albertina, 5 jr, overleden Voorstraat C 59, dochter van Hotze Binksma, apotheker en Anna-Catharina-Diderika de Vries, zuster van minderjarige Pieter-de-Vries, Anna-Geertruida, Albertus-Michiel en Jacob-Reneman Hotzes Binksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Baudina Elisabeth Stinstra... Pieter S, en Aaltje Wybenga; BS ovl 1846; 1881 overlijdens, BS Franeker huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-059Voorstraat 61Maaike Hoekstra... ovl 17 mrt 1859 HRL, ongehuwd, dv Freerk Jans H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, geb Westzaandam en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 608C-059 (Voorstraat)Pieter de Vries Binksma en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3403C-053 (Voorstraat)Wed. en erven Pieter de Vries Binksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3403Voorstraat 61 (C-053)Marius van der Woudewoonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 61aH. de Windt69Handelsagent


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 61 Hendrik Strakwinkelier
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 61H.Strakwinkelier
Voorstraat 61aJ.Molonderw. res.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 61Strak & Zn.176


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 61Strak & Zn.782


1946 - kentekenadresnaam
B-29980
Voorstraat 61Karel Marie Feldbrugge


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Radsma938Ratex


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Radsma938Ratex


1955 - variaadresbronbericht
Voorstraat 61Vereniging Hendrick de KeyserEigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1955


1965 - variaadresbronbericht
Voorstraat 61Vereniging Hendrick de KeyserGerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1965


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 61rijksmonument 20697
  terug