Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 65
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 65 7-066 7-071 C-061 C-055
Naastliggers vanVoorstraat 65
ten oostenVoorstraat 67
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 63
ten noordenRoeperssteeg 7


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035r van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBernt Eeckel


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0139r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZhuis met een ledige plaats, loods en achterhuis en vrije grond van dien
 
koperHaantie Aaltsen, gehuwd met1800-00-00 GG
koperSiuuke Boeckes
naastligger ten oostenAriaen Claas
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArien Wierts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBerent Ekel mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Maike Sibrants


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172v van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaentie Aeltses


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0135v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Siouke Hanties


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSyuucke, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Haentie Cramer


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0135v van 1 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Butterbrughuis met een ledige plaats, loods en woning erachter ten noorden en een vrije uit- en ingang ten noorden
 
koperJan Jacobs c.u.tingieter2100-00-00 GG
niaarnemer ratione proximitatisLijsbeth Symens
niaarnemer ratione sanguinisJancke Bouckes volle suster van verkoperse, gehuwd met
niaarnemer ratione sanguinisLolcke Sytties [ook: Sybes]
naastligger ten oostenSake Claesen*
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenElisabeth, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Andrys
naastligger ten noordensteeg naar de Roeperssteeg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs tinnegieter c.u. kopen een huis met ledige plaats, loods en de woningen daarachter ten noorden, met vrije uit- en ingang ten noorden tot de gemene roeperssteeg, en voorts tot de gemene straten soo ten noorden en suiden uit, nz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. Sake [niet genoemd], ten W. Elisabeth wv. Jan Andrys, ten N. de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van wed. en erven burgerhopman Haentie Aelties voor 2001 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0037r van 4 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAucke Jans


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvrije uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176v van 3 jul 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvrije uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZhuis
 
koperFeddrick Sipckes, gehuwd metgrootschipper2600-00-00 GG
koperAntie Jans
naastligger ten oostenJan Jansen Schoonebeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts
naastligger ten noordensteeg uitlopend in de Roeperssteeg
verkoperAucke Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Sipckes, grootschipper x Antie Jans kopen een huis op een kelder nz. Voorstraat. Ten O. Jan Jansen Schoonebeeck, ten W. Hendrick Mouts, ten N. een steeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Roeperssteeg. Geen grondpacht. Gekocht van Aucke Jansen [Haselaer] c.u., voor 2600 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Boterbrughuis
 
kopervroedsman Anske Yppes c.u.2332-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen Schonenbeek
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts zilversmid
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg
verkoperFeddrick Sipkes c.u.grootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], vroedsman koopt een mooi huis c.a. nz. Voorstraat omtrent de Butterbrug. Ten O. wd. en erven Jan Jansen Schoonebeek, ten Z. de straat, ten W. mr. zilversmid Hendrik Mouts, ten N. een steeg die uitloopt in de Roeperssteeg. Gekocht van grootschipper Feddrick Sipkes voor 2332 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0177r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Butterbrug1/2 huis, plaats, loods en achterhuis
 
koperJan Folkerts Grauda koopman800-00-00 GG
eigenaar van 1/2Anske Ypes Seestra
bewonerJan Folkerts c.u.lakenkoper
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schoonebeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts mr. zilversmid
naastligger ten noordensteeg
verkoperdr. W. Knijffsecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Folkerts Grauda, lakenkoper, koopt 1/2 huis op een kelder waarin een put, alsmede een 1/2 plaats, loods en achterhuis waarvan de andere 1/2 van de vroedsman Anske Ipes Seestra is, nz. Voorstraat bij de Butterbrugh. Ten O. wd. en erven Jan Schonebeeck, ten Z. de straat, ten W. mr. zilversmid Hendrik Mouts, ten N. een steeg met vrije doorgang naar de Roeperssteeg. De waterlossing loopt precario onder de muur van de galerij van Hendrik Mouts door. Geen grondpacht. Gekocht van secretaris dr. W. Knijff voor 800 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Butterbrug1/2 huis, gebouwd op een kelder en een achterhuis
 
koperJan Folckerts Grauda c.u.950-00-00 GG
eigenaar van 1/2Jan Folckerts Grauda c.u.
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Mouts mr. zilversmid
naastligger ten noordensteeg uitlopende in de Roeperssteeg
verkoperAnscke Ypes Seestra


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002v van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Folckerts c.soc.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016va van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Folckerts


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0297r van 17 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ1/2 wel ter nering staand huis op een kelder, met plaats, loods en achterhuis
 
koperJacob Fransen Roorda koopman355-00-00 GG
eigenaar van 1/2Jacob Fransen Roorda n.u.koopman
huurder voor 1 jaarNeeltje Boyes 80-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Karst Jansen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Winter n.u.
naastligger ten noordensteeg naar de Roeperssteeg
verkoper q.q.Frans Jetses, gelastigdeontvanger-generaal Barradeel
verkoper q.q.Gatse Freerx, gelastigden vankoopmanFraneker
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antje Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Fransen Roorda koopt 1/2 van een wel ter nering staand huis, gebouwd op een kelder met daarin een put, en een 1/2 ledige plaets, loods en achterhuis, waarvan de koper al 1/2 bezit, nz. Voorstraat. Ten O. Karst Jansen, ten W. dr. Winter, ten Z. die straat, ten N. een steeg die uitkomt in de Roeperssteeg en waardoor vrij in- en uitgang. De waterlossing die onder de muur van de galerij van dr. Winter doorloopt, ligt daar precario. Gekocht van Frans Jetses Roorda, ontvanger-generaal van Barradeel en Gatse Freerks te Franeker, als lasthebbers v.d. erven Antie Douwes, voor 355 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarJan Boetema vrouw
gebruikerWillem Jongeboer
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-066Voorstraat 65huis
eigenaarJan Boetema nom. uxoris
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-4-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072v van 10 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Boetema


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227v van 22 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Fransen Roorda


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-066 Voorstraat 65huis
eigenaarJan Boetema erven
gebruikerFrederik Scheltinga
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0140r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ bij de Katrugspijphuis gebouwd op een kelder
 
koperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn1750-00-00 CG
koperTjerdtie Guilker
huurder voor 1 jaarde erfgenamen van wijlen Sytske Freerx Hingst
naastligger ten oostenFolkert Jans van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet huis genaamd het Gouden Ketting
naastligger ten noordensteeg uitlopend in de Roeperssteeg
verkoperJan Roordaontvanger en collecteur-generaal Barradeel


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-066 Voorstraat 65huis
eigenaarDouwe Jelles
gebruikerDouwe Jelles
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0055r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-066 Voorstraat 65wed. Douwe Vettevogel, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-066 Voorstraat 65huis
eigenaarDouwe Jelles
gebruikerDouwe Jelles
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0004r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaeske Vettevogel


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0277r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZhuis
 
koperFettje Pieters bejaarde vrijster1413-00-00 GG
naastligger ten oostenF. van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenF. Acronius
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperKlaaske Vettevogel, gehuwd met
verkoperSikko Rienstraprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFettje Pieters, bejaarde vrijster, koopt huis Nz. Voorstraat, thans door de verkopers bewoond. Geen grondpacht. Ten O. F. van der Plaats, ten Z. de Voorstraat, ten W. F. Acronius, ten N. de doopsgezinde gemeente. Bij de losse goederen is ook de tinkas in de keuken begrepen, behoudende de verkoperse vrijheid om de Luisters of Slingers van de schoorsteenmantel in de voorkamer te amoveren en mede te nemen, gelijk ook de planken en bortjes uit de papier- en letterkassen indien zij zulks verkiest. Gekocht van Claaske Vettevogel, gesterkt met haar man Sicco Rienstra, procureur postulant, voor 1413 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0256r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ nabij de Katterughuis
 
koperAnthony van Ring medicinae doctor1205-00-00 GG
naastligger ten oostenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenF. Acronius
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoper q.q.Yske de Jong, gelastigde vanexecuteur van BaarderadeelWeidum
verkoper van 1/2huisman Sybout HoytesWeidum
verkoper q.q.Mevis Johannes, administratorpaardenkoopmanWeidum
verkoper q.q.Tabe Eeltjes, administratorpaardenkoopmanDeinum
verkoper van 1/4Jan Hessels Jorna, erfgenaam
verkoper van 1/4Hoyte Hessels Jorna, erfgenamen van
erflaterwijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony van Ring, med. dr. koopt huis nz. Voorstraat nabij de Katrug. Ten O. Folkert v.d. Plaats, ten W. F. Acronius, ten Z. de straat, ten N. de D.G. gemeente. Gekocht van erven Fettje Pieters, bejaarde vrijster te Harlingen, voor 1/2 en Jan- en Hoyte Hessels Jorna te Weidum en Deinum ook voor 1/2.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0022v van 6 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. A. van Ringh


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0096r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. A. van Ringh


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 277r van nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 65Harmanus Peaux koopt huis dichtbij de Katrug. Ten O. het huis en boekwinkel van Meile v.d. Plaats, ten W. G. Piekinga, ten Z. de Voorstraat, ten N. de Doopsgezinde Gemeente. Gekocht van A. van Ringh, med. dr.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0277v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 65Voorstraat NZ dichtbij Sint Jacobstraat of zgn. Katterughuis
 
koperHarmanus Peaux koopman1500-00-00 CG
huurderJacob Kerkhoven
naastligger ten oostenhuis en boekwinkel in gebruik bij M. van der Plaats
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenG. Piekenga
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperA. van Ringhmedicinae doctor


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0331v van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenP. Peaux koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-071 Voorstraat 65H Peaux5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-061Voorstraat 65Hermanus Peaux... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-008, wijnkelder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-061, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-194, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-048, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-061Voorstraat 65H Peaux ledig


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 253 van 21 mei 1817
adressoortbedraggebruik
C-061Voorstraat 65koopaktefl. 1000huis aan de Voorstraat C-061
 
verkoperPetrus Peaux (te Burgwerd)
koperMeile van der Plaats


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-061Voorstraat 65Anna Meiles van der Plaats, overleden op 27 oktober 1819dochter van Meile van der Plaats (Voorstraat C 61) en nu wijlen Catharina Westra, zuster van minderjarige Eva Meiles van der Plaats. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 628Voorstraat 65Meile van der PlaatsHarlingenboekverkoperhuis (100 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 628C-061 (Voorstraat)Jan F.V. Behrnswoonhuis


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 34 van 18 feb 1876
adressoortbedraggebruik
C-061Voorstraat 65koopaktefl. 3700herenhuis C-061
 
verkoperDirk van der Meer
koperBernardus Franciscus Brugsma (te Stiens)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3963C-055 (Voorstraat)Willem Leonardus Haenenberger Brugsmawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 65, HarlingenVoorstraat 65A. Parfumeurbedden, dekens, matrassen, wiegen, naaimachines


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4523Voorstraat 65 (C-055)Abraham Parfumeurwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 65 Frits Parfumeur Azn.manufacturier
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 2500
Voorstraat 65 Abraham Parfumeurzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 65Kl.Mellemahorlogemaker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 65, HarlingenVoorstraat 65H. de Jong


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 65H. de Jong272Goud en zilver


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 65H. de Jong894Goud en zilver


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.M. Woudstra495Textielh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.M. Woudstra495Textielh.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 65, HarlingenVoorstraat 65D. Bosbakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Bos798Bakker, fil.h. S. Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 65beeldbepalend pand6 van 10
  terug