Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 69
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 697-0647-0647-069C-063C-057


Naastliggers vanVoorstraat 69
ten oostenVoorstraat 71
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 67
ten noordende Sint Jacobstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309r van 25 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat of Katterug


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 69Voorstraat NZ bij de Butterbrug14‑21‑00 gggrondpacht van 1-00-00 cg
koper provisioneelN. N.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis en erf van Yeme Royers1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035r van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rogier Janssen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 69Voorstraat NZ aan de westzijde van de Katterug1050‑00‑00 gg3/4 huis
koperJan Rogiers, gehuwd met
koperTrijntie Eelkes
koperJan Rogiers c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
bewonerJan Rogiers c.u.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Claes Rogiers
verkoper van 1/4Pieter Claesen, gehuwd met
verkoper van 1/4Anna Rogers
verkoper van 1/4Claes Tomas, gehuwd met
verkoper van 1/4Jenneke Rogiers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rogiers [de Gavere] x Trijntje Eelkes koopt 3/4 van het huis dat zij huren, nz. Voorstraat aan de wz. van de Catterug, en waarvan zij al 1/4 bezitten. Gekocht van Claes Rogiers [de Gavere], voor zichzelf voor 1/4, Pieter Claessen als man en voogd over Anna Rogiers [de Gavere] en met haar toestemming voor 1/4, en Claes Thomas x Janneke Rogiers [de Gavere] voor 1/4, voor 1050 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Catterugh]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0135v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Rogiers de Gaveren


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Sicke Johannis


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere c.soc.
naastligger ten oostenAntie Wabes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176v van 3 jul 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere
naastligger ten oostenAntie Wabes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002v van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen van Geertie de Gavere c.soc.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0089r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 69Voorstraat NZ hoek Katterug1059‑00‑00 gghuis met turf-en kleerzolder en kelderkamers
koper door niaarvroedsman Lambartus de Gavere koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
geniaarde koperFeddrik Jeppesmr. bakker
huurderRoeloff van Randen c.u.102‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBroer Sytzes c.f.koopman
naastligger ten noordenMarten Rosee
verkoper van 1/2Anna Eysma, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/2Hessel Wiersma
verkoper van 1/2Catalina Eysma, gehuwd met te Kollum
verkoper van 1/2ds. Theodorus Vomeliuspredikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambartus de Gavere, mede vroedsman en koopman, koopt na niaar ratione sanguinis tegen Feddrik Jeppes, mr. bakker, een huis nz. Voorstraat op de hoek van de Katterug. Ten O. de Katterug, ten Z. de Voorstraat, ten W. Broer Sydses c.s., ten N. Marten Rosee. Vrij in- en uitgang in de Katterug. Grondpacht 10 st. Gekocht van Anna Eysma x Hessel Wiersma te Dokkum voor 1/2, en Catalina Eysma x ds. Theodorus Vomelius te Kollum voor 1/2, voor 1059 gg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0123v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 69Voorstraat NZ hoek Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1180‑00‑00 gghuis
koperMarten Rosee, gehuwd metmr. zeefmaker
koperJeltie Hui
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderRoelof van Randen 102‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBroer Sytzes c.s.
naastligger ten noordenMarten Rosee c.u.
verkopervroedsman Lambartus de Gavere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, mr. zeefmaker x Jeltien ? kopen een huis nz. Voorstraat op de hoek van de Katterug. Ten O. de Katterug, ten Z. de Voorstraat, ten W. Broer Sytses, ten N. de kopers. Grondpacht 10 st. Gekocht van Lambartus de Gavere, mede vroedsman, voor 1180 gg.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0356r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0113v van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064 , folio 135Voorstraat 69huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerMarten Rozee
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064 , folio 88vVoorstraat 69huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerMarten Rozee
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072v van 10 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Rosee


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227v van 22 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Rozee


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0262v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064 , folio Voorstraat 69huis
eigenaarMarten Rozee erven
gebruikerAndries Rozee
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064 , folio 89rVoorstraat 69huis
eigenaarMarten Rosae
gebruikerAndrys Rosae
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0200v van 27 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 69Sint Jacobstraat WZ of Katterug1706‑00‑00 gghuis
koper door niaarAndrys Rosee winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
geniaarde koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metmr. wolkammer
geniaarde koperLijsbeth Jans Trompetter
huurderAndrys Rosee
naastligger ten oostenKatterug of Sint Jacobi straat
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordenSimon Fockes
verkoperPieter Roosekoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Rose, winkelier, koopt na niaar ratione sanguinis tegen mr. wolkammer Otte Sybes Salverda x Lijsbeth Jans Trompetter, een wel ter nering staand huis wz. Katterug of St. Jacobistraat, tegenwoordig door hem c.u. gehuurd. Ten O. die straat, ten Z. de Voorstraat en diept, ten W. Folkert van der Plaats, ten N. Simon Fockes q.q. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Pieter Roose, koopman te Amsterdam, voor 1706 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-064Voorstraat 69Andries Rosee, bestaande uit 4 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064 , folio 89rVoorstraat 69huis
eigenaarAndrys Rosee
gebruikerAndrys Rosee
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-064, fol. 124rVoorstraat 69Andries Rosee cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenwinkelier23:15:00 cg3:19:00 cgbestaet geringh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0068r van 12 jul 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 69Voorstraat NZ op de westhoek van de Sint Jacobstraat of de zgn. Katterug1650‑00‑00 gghuis met een woning daarachter
koper door niaarJan Brettel mr. ijzerkramer
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
geniaarde koperTrijntie Jans, weduwe van
geniaarde koperwijlen Heere Dirksschipper
huurderHibbe Gabbes
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Abbes
verkoperAndries Roseijzerkramer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Brettel, mr. ijzerkramer koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Trijntie Jans wv schipper Heerke Dirks, een huis met een woning erachter, nz. Voorstraat/westhoek Sint Jacobsstraat. Nu bewoond door Hibbe Gabbes en de verkoper. Ten O. de Sint Jacobsstraat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten Z. de Voorstraat, ten N. Fokke Abbes. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Andries Rose, ijzerkramer, voor 1650 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064 , folio 90rVoorstraat 69huis
eigenaarAndries Rozee
gebruikerAndries Rozee
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-064 , folio 90rVoorstraat 69huis
eigenaarAndries Roosé
gebruikerJan Bretel
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 152rVoorstraat 69huis
eigenaarJan Bretel wed.
gebruikerEyse Freerks
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerJan Bretel wed.
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 152rVoorstraat 69huis
eigenaarJan Bretel wed.
gebruikerJan Bretel wed.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0149v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-069 , folio 152rVoorstraat 69huis
eigenaarJan Bretel wed.
gebruikerJan Bretel wed.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
grondpacht vanJan Bretel wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0326r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 69Sint Jacobstraat of zogenaamde Katterug, hoek1200‑00‑00 gghuis
koperGeeskje Jans Bretel [staat: Bertel] koopvrouw
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenV. van der Plaats
naastligger ten noordenBoksma secretaris
verkoper q.q.Jarig J. van der Ley, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Sicco Popta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Bretel, weduwnaar van
verkoperwijlen Geertje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeske Jans Bretzel, koopvrouw, koopt een huis c.a. op de hoek v.d. Katterug of Sint Jacobsstraat. Ten O. die straat, ten Z. de Voorstraat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten N. de secretaris Binksma. De kopers moeten overnemen de ijzerkramerswinkel en op taxatie de goederen. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van wl. Jan Bretzel x Geertje Hendriks, voor 1200 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0286r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-072, pag. 109Voorstraat 69Jan Cromwel


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0096r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Cromwel


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-069 , pag. 148Voorstraat 69J. Cromwel wed.5‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Ernst van Assen... BS ovl 1811, huw 1829, huw 1840, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; gebruiker van wijk C-063, apothecar; eigenaar is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Hendrik Rink... en getrouwd ten selfden dage 20 may 1793 HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk C-063; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Jan O Cromwel... ijzerwarenhandelaar 1801-1811; BS geb en huw 1811, ovl 1820; wed. J.C. eigenaar en gebruiker van wijk C-063, ijzerkramer, 1814; (GAH204); eigenaar van wijk C-118, agterhuis, 1814. (GAH204); Johannes Jacobs ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 69wed. J. Cromwelfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-063Voorstraat 69wed Jan Cromwelwed Jan Cromwelijzerkramer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 630Voorstraat 69Janneke Bretel ijzerkramerscheHarlingenhuis (78 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Anna Rienksoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-063; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Jan Johannes Kerkhoven... Bretel; BS huw 1818, ovl 1842; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-063; VT1839; J.J.K. eigenaar van perceel nr. 1517 te HRL, winkelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 363, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-063VoorstraatJan Kerkhoven43 jkoopman in ijzerwarenHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
C-063VoorstraatAnna Rienks41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-063VoorstraatJohannes Kerkhoven20 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatHendrikus Kerkhoven18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatTheodorus Kerkhoven16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatWilhelmus Kerkhoven15 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatFranciscus Kerkhoven3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatMaria Kerkhoven13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatClara Kerkhoven11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatJanna Kerkhoven10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatGeertruida Kerkhoven7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatHendrik Rink70 jmetzelaarHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 91 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-063Voorstraat 69Jan Johannes Kerkhoven, overleden op 19 juli 184246 jr, koopman, overleden Voorstraat C 63, man van Anna Rink, ijzerkramersche, vader van Johannes, timmermansknecht en minderjarige Henricus,/-? Theodorus, Wilhelmus, Maria, Clara, Janna, Geertruida en Franciscus Jans Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 196 en 206 van 3 mei 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-063Voorstraat 69provisionele en finale toewijzingfl. 125huis en pakhuis C-063
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperKlaas Jans Gonggrijp


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Jacobus Schrage... in 1873, zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50029 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 4 jan 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-063Voorstraat 69koopaktehuis en erf Voorstraat hoek Sint Jacobstraat C-063 kad. A-630
 
verkoperTeves Jans Teves
koperHarm Gerrits Smit


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 630Voorstraat C-063Cornelis Harmens woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3544Voorstraat C-057 Barend Nathan de Hartogh woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4443Voorstraat 69 (C-057)fa. B.N. de Hartogh de Vrieswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat E.H. Hartogjongens: , meisjes:
vrouwen:
damesconfectie


1914 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 69, HarlingenVoorstraat 69L.B. Wiersmakoper-, zink- en blikwerkerij, rijwielen, gascomforen


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 69L.B. Wiersma135loodgieter, handel in huishoudelijke artikelen


1918 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 69, HarlingenVoorstraat 69L.B. WiersmaMetallicus, magazijnverlichting, verwarming, koken door gas en petroleum


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 69J. Zijlstra Hzn.151Koffie, thee, kruideniersw., comest.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 69J. Zijlstra Hzn.692Koffie, thee, kruideniersw., comest.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Zijlstra Hzn.659Kruiden.w.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Zijlstra Hzn.659Kruiden.w.


2023
0.10576486587524


  terug