Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 78
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 78 5-009 5-008 E-010 E-009
Naastliggers vanVoorstraat 78
ten oostenVoorstraat 80
ten zuidenKleine Kerkstraat 7
ten westenVoorstraat 76
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 78naamloze doorlopende steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0133r van 14 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0184r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Doede Jacobs schuitvaarder


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0507v van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0082r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Saeff Hendricks


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085r van 7 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045v van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0066v van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0027v van 17 nov 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 78achter het huis, gekocht door koper Symen Teunis van der Piet van Rogierke Saveskamer
 
koperSymen Teunis van der Piet, gehuwd met112-19-00 GG
koperMaicke Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenturfschuur van de (armen) kerk
naastligger ten westenWibren Meynerts
verkoperburgemeester Fredrik Crol commissaris van de armenvoogden


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0059v van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [staat: Zuipmarkt]huis
 
koperoud burgervaandrig Symen Teunis van der Piet, gehuwd met1821-07-00 GG
koperMaycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenAllemanssteeg waarvan de halve eigendom van voor tot achter
naastligger ten zuidende hof of ledige plaats van Doede Jacobs
naastligger ten westenSippe Poppes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperRogierske Saves, gehuwd met
verkoperWatse Ypes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0002r van 3 okt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209r van 25 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet 3e perceel in deze akte


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0221r van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0207r van 27 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJarich Claessen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeresteeg


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155r van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [niet vermeld]huis en hof
 
koperMede-regerend burgemeester Tjeerd Bouwens, gehuwd met945-00-00 CG
koperLutske Sjoerdts
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSierck Nauta
naastligger ten zuidenDirck Sichx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
verkoperClaes Jarighs, gehuwd metbrouwerHolwerd
verkoperUylck JansHolwerd
verkoperBauck Jarighs, gehuwd metTernaard
verkoperJan Rochusmr. bakkerTernaard


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0090v van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Tjeerdt Bouwens


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160r van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [staat: Suypmarkt]huis, hof met zomerhuis en een kamer daarachter
 
koperGerrit Aukes, gehuwd metknopmaker1850-00-00 CG
koperMayke Claases
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenburgemeester Zierck Nauta
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirx Six
naastligger ten westende kinderen van wijlen Tiaard Zuriger
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Tiaard Bouwes, gehuwd metmr. hoedenmaker
verkoperLutske Sioerdts


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0211r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Auckes koopman


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 78Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]huis
 
koperKlaas Gerrits, gehuwd met1120-00-00 GG
koperRiemke Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nauta
naastligger ten zuidenDirk Annis
naastligger ten westenWybrandt Ruirds e.a.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Jillis Jansen Wiersma, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jan Pieters Schaaff, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jurjen Dirx, gecommitteerde crediteurkooltjer
verkoper q.q.Claes Douwers, gecommitteerde crediteuren vanmr. brouwer
verkoperGerrit Auckes c.u.winkelier


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAllemanssteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-009Voorstraat 78huis
eigenaarClaes Gerrits
gebruikerClaes Gerrits
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-009Voorstraat 78huis
eigenaarClaes Gerrits
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-009 Voorstraat 78huis
eigenaarvroedsman Claes Gerrits
gebruikervroedsman Claes Gerrits
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-009 Voorstraat 78huis
eigenaarburgemr. van Sloten
gebruikerburgemr. van Sloten
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Claes Gerryts van Sloten


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0153r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Claas Gerryts van Sloten


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-009 Voorstraat 78rentmeester Lanting, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-009 Voorstraat 78huis
eigenaarwed. burgemr. van Slooten
gebruikerrentmr. Lanting
huurwaarde134-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-07-04 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Claes van Slooten


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Claes van Slooten


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Oosterbaan


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211v van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Bretton n.u.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0211r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Claas Bretton


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0053v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Cleis Lanting


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235v van 19 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester K. Lanting


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286av van 17 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Claas Lanting


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0260r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenP. Lanting


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0093r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Lanting


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0167v van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 78Voorstraat ZZ dichtbij de Kerkstraathuis en pakhuizen
 
koperoud burgemeester Jan Tamboezer koopman5750-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
huurderoud burgemeester Jan Tamboezer koopman130-00-00 CG
naastligger ten oostenSjerk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart
naastligger ten zuidende weduwe van Tjeerd Cornelis
naastligger ten westenThijs Gieses
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPieter K. Lantingkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboezer koopt huis, tuin met zomerwoning, en pakhuizen zz. Voorstraat, dicht bij de Kleine Kerkstraat. Ten O. Sjerk Laquart, ten Z. wd. Tjeerd Cornelis, ten W. Thijs Gieses, ten N. de Voorstraat. In het deftige huis is een fraai geschilderd schoorsteenstuk. Gekocht van Pieter K. Lanting.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester J. Tamboeser


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0054v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Tamboezer


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0192r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Jan Tamboeser


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0027r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 78Voorstraat ZZ wijk E-010huis, tuin, zomerhuis en pakhuizen
 
koperCoenraad Leers ongehuwdkoopman5200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
bewonerJan Tamboezer
bewonerJacomina Lieuwma, weduwe van
bewonerwijlen Marcelis Tamboezer
naastligger ten oostenSierk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten westenThijs Gijses
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Tamboezerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Leers, koopman en ongehuwd, koopt huis wijk E-010. Ten O. Sierk en Pieter Lacquart, ten Z. S. Gratama, ten W. Thijs Gijses, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jan Tamboezer.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0226r van 12 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Leers


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-008 Voorstraat 78Coenraad Leers6-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Anna van der Werf... 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Coenraad Leerseigenaar en gebruiker van wijk E-010, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Jan Jans Glinstra... Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-010; VT1839; J.G. v. G. eigenaar van perceel nr. 737 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 238, huis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-010Voorstraat 78Coenraad Leers Coenraad Leers koopman


1814 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 30 nov 1814
E-010Voorstraat 78Eene huizinge, en van ouds vermaarde Kruideniers Winkel, de Hollandsche Winkel genaamd, met daarachter zijnde tuin en pakhuis uitkomende in de Kleine aan de Voorstraat. Publiek verkocht op 14 dec 1814 door notaris Wijma..


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 en 139 van 19 jun 1815
adressoortbedraggebruik
E-010Voorstraat 78provisionele en finale toewijzingfl. 2600huis en pakhuis etc. E-010 en E-239
 
verkoperGeorg Coenraad Leers
koperHermanus Tamboezer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 151 van 26 jul 1815
adressoortbedraggebruik
E-010Voorstraat 78koopaktefl. 2600huis en pakuis E-010 en E-239
 
verkoperGerard Arnold Leers
koperHermanus Tamboezer


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 en 244 van 13 okt 1819
adressoortbedraggebruik
E-010Voorstraat 78provisionele en finale toewijzingfl. 2270huis, de tuinen en pakhuis E-010 en E-239
 
verkoperJacob van Leeuwen (te Leeuwarden)
Willem Vaartjes
Elizabeth Berting


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-010Voorstraat 78Aaltje Hendriks, overleden op 30 augustus 1822overleden Franeker, vrouw van Anthony Beuker, moeder van Elisabeth Berting, winkeliersche (vrouw van Willem Vaartjes, koopman Voorstraat E 10). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-010Voorstraat 78Anna Elisabeth Berting, overleden op 16 februari 183139 jr, vrouw van Willem Vaartjes, winkelier (Voorstraat E 10, testamentair erfgenaam voor 1/4), moeder van onechte Alida Hendriks (testamentair erfgenaam voor 3/4, voogd is Johannes Pottinga, zoutbrander), geen kinderen uit huwelijk met Willem. Saldo fl. 3.720,94. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1008Voorstraat 78Willem VaartjesHarlingenkoopmanhuis en tuin (300 m²)


1835 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
E-010Voorstraat 78Eene uitmuntende, van ouds zeer beklante KOOPMANS HUIZINGE wijk E-010, met TUIN en PAKHUIS wijk E-239 cum annexis aan den Zuidkant van de Voorstraat op de Botermarkt, als eigenaar bewoond door W., Vaartjes. Finaal verkocht op 20 nov 1835 door not. Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Doetje Spannenburg... huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., wonende te HRL. 1812, ovl wijk E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Elisabeth Magdalena Gebel... 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-010VoorstraatJan Jans van Glinstra50 jVlielandm, protestant, gehuwd, schipper
E-010VoorstraatElisabeth Gebel49 jHarlingenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
E-010VoorstraatJan van Glinstra20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schippersknegt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-010Voorstraat 78Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1008E-010 (Voorstraat)Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3905E-009 (Voorstraat)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4386Voorstraat 78 (E-009)Geertje Houtsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 78 Focke Kleinwinkelier
vorige grondslagf. 15000
huidige grondslagf. 15000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 78A.Ferwerdasigarenhandelaar
Voorstraat 78bJ.Hooglandkweeker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 78A. Ferwerda89Sigaren


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 78A. Ferwerda503Sigaren


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. Ferwerda503Sigaren


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. Ferwerda503Sigaren


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. Ferwerda503Sigaren


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 78, HarlingenVoorstraat 78H. FerwerdaFrisiasigarenmagazijn


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 78, HarlingenVoorstraat 78H. FerwerdaFrisiakunstnijverheidshuis


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 78G. (Grietje) Streekstra wv Ferwerda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 78rijksmonument 20740
  terug