Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Voorstraat 87
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 877-021 7-018 C-072C-066


Naastliggers vanVoorstraat 87
ten oostenVoorstraat 89
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 85


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 87Vioolsteeg of Vooltjessteeg (vroeger doorlopend) ten oosten


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033v van 19 mrt 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0065r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs kaarsenmaker


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0077r van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis ten oosten, van de heer Focco Heemstra


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester Foecke Piers Heemstra


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ tot aan het wijde eind van de Vioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]4000‑00‑00 GGhuis en paardenstal
koperAllert Tieerds koopman
protesteert vanwege haar eigendom van 1/3Maria Heemstra, gehuwd met
protesteert vanwege haar eigendom van 1/3dr. Gerardus Heslinga, en erfgename van haar ouders
protesteert vanwege haar eigendom van 1/3wijlen Focco Heemstra, gehuwd met
protesteert vanwege haar eigendom van 1/3wijlen Maike Saves
toehaakdrie rozenobels voor de vrouw van de verkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPierius Heemstra c.f.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Tieerds koopt, Maria Heemstra niaart


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWagenmakerssteeg


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 12 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036r van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra
naastligger ten westensteeg


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114r van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Heslinga c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002r van 23 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWagenmakerssteeg


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 3rVoorstraat 87dr. Heslinga, absentf. 4000-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0239v van 2 jul 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWagenmakerssteeg


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242r van 22 okt 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266v van 8 apr 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170v van 9 okt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0073r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ rechts naast de Kleine Kerkstraatspijp1900‑09‑00 GGhuis, mouterij en drie kamers daaronder
koperEevert Claesen Oosterbaen c.u.koopman
huurderJohannis Schuttenius notaris
huurder kamerDirck Bockes c.u.7‑00‑00 GG
huurder kamerNanne Pyters c.s.7‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grondJetse Jelles Stijll 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Sybrandus Pauw
naastligger ten zuidenVoorstraat en Kerkstraatspijp
naastligger ten westenGrietje Lieuwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Jansen Falkenburgh
naastligger ten noordende paardenstal of wagenhuis (ook van de verkopers gekocht))
verkoperAgatha van Heemstra, gehuwd met te Sloten
verkoperburgemeester Joucke Mamminga te Sloten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Clasen Oosterbaan koopt een groot huis met 2 gewelfde kelders nz. Voorstraat naast de Kleine Kerkstraatpijp. Uitgebreide omschrijving. Met 3 vrije in- en uitgangen etc. in de Vooltjessteeg. Ten O. oud-burgemeester Sybrandus Pauw, ten W. Grietie Lieuwes wv Claes Jansen Falkenburgh, ten Z. die straat en die pijp, ten N. een paardenstal/wagenhuis. Gekocht van Agatha van Heemstra x Joucke Mamminga?, burgemeester van Sloten, voor 1900 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0074v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Vioolsteeg WZ [staat: Vooltjesteeg]150‑07‑00 GGpaardenstal of pakhuis
koperEevert Claessen Oosterbaen c.u.
huurderAlbert Hendrix
naastligger ten oostenVooltjesteeg (de doorgang)
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten westenJoannes Jacobs glasmaker
naastligger ten noordenVooltjesteeg (het wijde eind)
verkoperAgata van Heemstra, gehuwd met te Sloten
verkoperburgemeester Jouke Mamminga te Sloten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt een paardenstal/pakhuis in de Vooltjessteeg. Ten O. de doorgang van die steeg, ten Z. het huis en de mouterij van de koper, ten W. Johannes Jacobs, glazenmaker, ten N. het wijdeinde van die steeg. Gekocht van Agatha van Heemstra x Joucke Mamminga, voor 150 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0099r van 11 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten westenEevert Clasen Oosterbaen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0154r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0207r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEwert Claasen Oosterbaen koopman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0147v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEwert Clasen Oosterbaan c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 87kamer
eigenaarJanke Jans
gebruiker
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 87kamer
eigenaarJanke Jacobs
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 87woning
eigenaarJanke Jans
gebruikerJanke Jans
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0131v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0132v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt nevens de Kleine Kerkstraatspijp]1320‑00‑00 GG1/2 huis, hof en stal
kopermeerderjarige dochter Foekjen Everts Oosterbaan
eigenaar van 1/2Talma nom. liberorumkoopman
bewonerwijlen Foekjen Everts Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jetses Jelles 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostendr. Reen
naastligger ten oostensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten westenals bewoner Sybe Ottes
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kinderen, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekje Everts Oosterbaan koopt een 1/2 huis, hof en stalling op de Appelmarkt naast de Kleine Kerkstraatspijp. Zij bezat al de andere 1/2. Gekocht van Wytse Talma als crediteur van wl. Claes Everts Oosterbaan.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0018v van 10 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten noordende tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaan


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0018v van 10 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten noordende tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaan


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0233v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0301v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoekien Ewerts Oosterbaan


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0352r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteegje]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 87woning
eigenaarJanke Jans
gebruikerJanke Jans
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Huigens koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten noordenFoekjen Everts Oosterbaan


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten noordenFoekjen Everts Oosterbaan


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008ra van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ [niet vermeld]2520‑00‑00 GGhuis, hof, paardenstal en wagenhuis
bieder ?vroedsman Rein Sybeda
huurder wagenhuisWildschut koopman
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten oostenJohannes Jacobs mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenOtte S. Salverda koopman
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten noordenstal of steeg
verkoper q.q.Claes Everts Oosterbaan, curator overkoopman
verkoperKnierke Wytses Talma
verkoperGrietje Wytses Talma
verkoperPiebe Wytses Talma, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Wytse Piebes Talma, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Everts Oosterbaan, allen erfgenamen ex testamento van hun moeje (tante?)
erflaterwijlen Foekjen Everts Oosterbaan bejaarde vrijster


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-021 Voorstraat 87Alexander Kemmer, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 87huis
eigenaarerv. Evert Clasen
gebruikererv. Evert Clasen
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑07‑04 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑09 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0156v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ bij de Kleine Kerkstraatspijp4000‑00‑00 CGhuis, hof, paardenstal en wagenhuis
koperAbraham Israel, gehuwd metjoods koopman en winkelier
koperDebora Israel
huurder stalReinier sleper
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten oostenJohannes Jacobs* bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
naastligger ten noordenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg of Compasmakerssteeg]
verkoperSjoerd Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Israel, joods koopman x Debora Israel koopt een huis, hovinge, paardenstal en wagenhuis, nz. Voorstraat bij de Kleine Kerkstraatspijp. Bezwaard met het onderhoud van het hek tussen dit huis en Otte Sybes Salverda. Ten O. de Vooltjessteeg ofwel het huis van Johannes Backer, ten Z. de Voorstraat, ten W. erven Dirk Huigens, ten N. het achtereinde van voors. Fooltjesteeg of de Kompasmakersteeg. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Sjoerd Talma voor 4000 cg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0006r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0056v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0113r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ naast de Kleine Kerkstraatspijp2380‑00‑00 CGhuis, tuin, paardenstal en wagenhuis
koperEvert Beva, gehuwd metmr. reidmaker
koperChristyna Ymans de Veer
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
bewonerde weduwe van wijlen Abraham Israel
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenOtte Sybes Salverda
naastligger ten noordenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg] achtereinde
verkoperHendrik Pesma, curatornotaris
verkoperSicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
erflaterde geabandonneerde boedel van wijlen Debora Israel, weduwe van
erflaterwijlen Abraham Israel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, mr. reyde- of zeydemaker x Christina IJmans de Veer, koopt huis, tuin, paardenstal en wagenhuis nz. Voorstraat naast de Kleine Kerkstraatspijp, bewoond door wd. Abraham Israel. Ten O. de Vooltjessteeg, ten W. Otte Sybes Salverda, ten Z. de straat, ten N. het achtereind van de Vooltjessteeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Debora Israel wv Abraham Israel, voor zich en als boedelhouderse van haar wl. man, voor 2380 gg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg] waarin vrij in- en uitgang


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0191r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Beva c.s.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ4300‑00‑00 CGhuis, tuin, pakhuis en stal
koper van 1/3Teunis van der Ley koopman
koper van 1/3Bente van der Ley koopman
koper van 1/3Jarig van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenOtte Sybes Salverda
naastligger ten noordenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
verkoperEvert Beva, gehuwd metijzerkoper
verkoperChristine Ymans de Veer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis-, Bente- en Jarig v.d. Ley kopen een heerlijk huis, tuin, pakhuis en stalling c.a. nz. Voorstraat, en een woning aan het wijdeinde van de Vooltjessteeg. Ten O. en N. die steeg, ten W. Otte Sybes Salverda, ten Z. de Voorstraat. De kopers moeten overnemen alle ijzer en kolen in het pakhuis etc. Gekocht van Evert Beva, ijzerkoper x Christina IJmans? de Veer, voor 4300 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0230r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0256r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVooltjessteeg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0002r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig van der Ley koopman
naastligger ten noordenJarig van der Ley koopman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0002r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig van der Ley koopman
naastligger ten noordenJarig van der Ley koopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0031v van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0171r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten westenJarig Jacobs van der Ley koopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-017, pag. 105Voorstraat 87wed. Ley


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0033v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 87Voorstraat NZ op het best van de markt3200‑00‑00 CGhuis, tuin, plaats en stalling
koperRitske Kroonenburg, gehuwd metmr. timmerman
koperTrijntje Alberts Bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenVooltjesteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTjebbe van der Meulen koopman
naastligger ten noordenVooltjessteeg
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske Kronenburg x Trijntje Alberts Bakker koopt huis met tuin, plaats, stalling voor vijf paarden en een groot wagenhuis aan de nz. Voorstraat, lopende tot aan de wz. van de Vooltjessteeg. Ten O. deze steeg, ten W. Tjebbe v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0038v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0060v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVooltjessteeg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134r van 17 feb 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-018, pag. 143Voorstraat 87Ritske Cronenburg7‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Ritske Jans Kronenburg... K, geb 1793 HRL, Eelke K, geb 1795 HRL, Tjeerd K, geb 1789 ... , meester timmerman in 1812, ovl wijk C-072, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, aannemer van 1804-1811, koopt een huis in 1802, zv ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-072Voorstraat 87R Kronenburg wedE Oosterbaan


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 274 van 24 nov 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-072Voorstraat 87koopaktefl. 2000huis en pakhuis C-072
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJeltje Goslings Akkeringa


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 228 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-072Voorstraat 87Matthijs Pieters Ouendag, overleden op 12 juli 182032 wk, zoon van Pieter Matthijs Ouendag, koopman (Voorstraat C 72) en Jeltje Goslings Akkringa. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 28 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-072Voorstraat 87Rinske Pieters Ouendag, overleden op 5 oktober 182117 wk, dochter van Pieter Matthijs Ouendag, koopman (Voorstraat C 72) en Jeltje Goslings Akkringa. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 664Voorstraat 87Pieter Matthijsen OuendaghoedemakerHarlingenhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Gerrit Harms Smit... Harm Wijchers S, (gk), en Elsien Berends, (gk); BS huw 1828, ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk E-158, wijk C-072; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, buitenschipper, wijk E-064; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Jeltie Akkringa... dv Gosling A., en Rinske Bierma; BS huw 1819, ovl 1846; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-072; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Pieter Bos... Piek; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-034; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-072; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Pieter Mathijsses Ouendag... Harmens Broos; BS huw 1819, huw 1835, ovl 1846; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-072; VT1839; geb 19 okt 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Matthijs Oudendag en Aafke Harmens Broos; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-072VoorstraatPieter Ouendag43 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
C-072VoorstraatJeltie Akkringa47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-072VoorstraatMatthijs Ouendag16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-072VoorstraatPieter Bos31 jSneekm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 149 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-072Voorstraat 87Pieter Mathijsz Ouendag, overleden op 24 februari 184649 jr (geboren 19/10/1796), koopman, overleden Voorstraat C 72, man van Jeltje Goslings Akkeringa, vader van 1 niet met name genoemd kind. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 07 jul 1846
vermeld alsgeschat adresbericht
C-072Voorstraat 87Eene HUIZINGE met TUIN, PAKHUIS en ACHTERWONING en verdere ANNEXEN op het neringrijkst, geschikt voor alle affaires aan de Voorstraat en Weekmarkt, thans bewoond bij de wed. P., Ouendag Mz.. Provisioneel verkocht op 22 jul 1846 in het Heeren Logement door notaris Wijma.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Tjeerdje van Slooten... dv Thomas vS, en Sipkje Abes (Wyma); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk C-072, wijk E-158, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 664Voorstraat C-072Hilbrand Zwanenburgwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 28 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-072Voorstraat 87Een solied, hecht en sterk, uitmuntend ingerigt winkelhuis, voorzien van werkplaats en fornuis, tuin en verdere annexen staande en gelegen op den besten stand aan de Voorstraat, in eigen gebruik bij den heer H., Zwanenburg. Finaal verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4649.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 664Voorstraat C-066Theodoor Stindwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...] 06-09-1898
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J. Poort Jzn.galanterien, nikkelwaren en articles de luxe


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87T. Stindmantelmagazijn, bedden, dekens, matrassen


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4359Voorstraat 87 (C-066)Theodor Stindwoonhuis


1916 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J. Stindmoderne woning-inrichting


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 87 Johannes H. Stindwinkelierf. 2000f. 1700
Voorstraat 87 Bernardus L.J. Heijmeijerzonderf. 3500f. 3500


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5569
Voorstraat 87Jan Poort


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 87J. v.h. Poort Hzn.226Huish.art.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 87J. Poortwinkelier


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J. Poort Hzn.luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Voorstraat 87sep: Winkel van J. Poort, Kl. Voorstraat, verbouwd en uitgebreid met 12 nieuwe etalages


1935 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poort


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 87J. Poort Hzn.226Huish. art.


1936 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 87J. Poort Hzn.703Huish. art.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poorthuishoudelijke- en luxe artikelen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Poort703Huish. en l. art., speelgoed


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Poort703Huish. en l. art., speelgoed


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poorthuishoudelijke en luxe artikelen


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 87beeldbepalend pand8 van 10


2000 - advertentiebron: Oud Harlingen, Vijftiende jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J.L. VelthuisWarenhuis Jan Poortwarenhuis


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87 VelthuisWarenhuis Velthuiswarenhuis




  terug