Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 97
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 97 7-029 7-029 C-078 C-072
Naastliggers vanVoorstraat 97
ten oostenVoorstraat 99
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 95
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 97naamloze steeg ten oosten


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0115v van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Harmens


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456v van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Harmens


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis, mouterij en huis of kamer
 
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Met Hermens
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPyer Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (a) een huis een mouterij met nog een huis en kamer, nz. Voorstraat. Ten O. erven Met? Henckes?, ten W. Pyter Tytes.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild het huis waar het Ossehooft uitsteekt, mouterij en kamer op de Voorstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ1/2 huis en mouterij waar het Ossehoofd uitsteekt
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Andries bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyer Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAmmerens Sweerts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Ammerens Sweerts wv Jan Pyters als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij voors. Jan, 1/2 huis en mouterij daert oxehooft vuytsteeckt nz Voorstraat, waarvan Ammerens de andere 1/2 toebehoort. Ten O. de wv bakker Gerryt Andries, ten W. Pyer Tytes. Grondpacht.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer
 
koper provisioneelburgemeester Dirck Willems Keth 2300-00-00 GG
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerryt Andries
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) een huis, mouterij en kamer daert ossehooft vuytsteeckt nz Voorstraat. Ten O. Lijsbeth wv Gerryt Andries, ten W. Pier Tytes. Provisioneel geboden door burgemeester Dirck Willems Keth 2300 GG.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0088r van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSybrant Feyckes


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0374r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenaam van mijnheer Jan Nanninghs
naastligger ten oostenburgemeester Dirck Willems


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mijnheer Jan Nannings
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Keth


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrant Feyckes


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120r van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Feykes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0060r van 12 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrant Feykes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Sybrant Feyckes


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0167v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenImscke Sybrants


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Gouckes


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Gouckes zoutzieder


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0065va van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97achterNoordijs WZ [staat: Oosterwal]mouterij en huis
 
koper provisioneelSierck Dirx mr. chirurgijn800-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-05-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: diept]
naastligger ten zuidenBaucke Fockes kooltjer
naastligger ten zuidenWytse Piebes
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Gulden Ossekop
naastligger ten westenGerryt Gouckes
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBraam
verkoper q.q.dr. Suffridus van Eelcoma, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcomakoopman
verkoper van 1/2Wouter Gerryts Brouweropzichter op de Landschaps Impositien


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Goukes


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-029Voorstraat 97huis
eigenaarvroedsman Bonk cum socio
gebruikervroedsman Bonk cum socio
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-029Voorstraat 97huis
eigenaarde vroedsman Bonk dogter cum soc.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis
 
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metwinkelier661-00-00 GG
koperAukjen Tjeerds
verpachter grondde erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Zuringar 1-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarin twee vrije in- en uitgangen
naastligger ten oostenburgerhopman Wytze Talma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Menalda
verkoper van 1/2Hylkje Jacobs Bonck, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Hendrix
verkoper van 1/2Maria Zuringar, gehuwd met
verkoper van 1/2Voordanotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Auckien Tjeerds (van Esta) koopt een mooi huis nz. Voorstraat, met in de steeg 2 deuren waardoor het huis vrij in- en uitgang etc. heeft. Ten O. die steeg, waarvan Wytse Talma het voorste deel, en Johannes Vosma het achterste deel gebruikt, ten Z. de Voorstraat, ten W. de Gortmakerssteeg waarlangs dit huis ook vrij in- en uitgang heeft, ten N. de burgemeester Menalda. Belast met grondpacht aan erven Gouke Suringar. Gekocht van Hylkje Jacobs Boncq x Jan Hendrix, en Maria Suringar x notaris Voorda, voor 661 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97achterVoorstraat NZ [staat: achter huis de Ossenkop]pakhuis
 
koperburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.495-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenhuis op de Oosterwal
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Ossenkop
naastligger ten westende gorterij van Johannes Tjebbes
naastligger ten noordenbesloten steeg waarlangs op- en afslag
naastligger ten noordenFreerk Tijssen
verkoperHylkje Jacobs Bonk, gehuwd met
verkopermr. Jan Hendrix
verkoperMaria Zuringar, gehuwd met
verkoperVoordanotaris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rein Sickes Menalda koopt een pakhuis achter het huis 'de Ossekop', met op en afslag door een besloten steeg ten Z. van een huis aan de Oosterwal. Dat huis ligt ten O. van het gekochte pakhuis en heeft de gorterie van Johannes Tjebbes ten W. Ten Z. 'de Ossekop', ten N. Freerk Tijssen. Gekocht van Hylkjen Jacobs Bonk, vrouw van Jan Hendriks, en Maria Suringar, vrouw van not. Voorda.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-029 Voorstraat 97huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerLieuwe Sjoerds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLieuwe Siverds de Bruin koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-029 Voorstraat 97huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerLieuwe Sjoerds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0187v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97achterVoorstraat NZ [niet vermeld]pakhuis
 
koperburgemeester Doede Johannis Vosma, gehuwd met1050-00-00 CG
koperBaukjen Fopma
naastligger ten zuidenhet huis de Ossekop
naastligger ten oostenLaas Spannenburgh
naastligger ten westenTiebbe Johannis gortmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4oud burgemeester Sicco Menaldakoopman
verkoper van 1/4Aaltje Menalda, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4Mattheus Smid J.U.D.koopmanFraneker
verkoper van 1/2Lijsbeth Hiddes Baars, weduwe van
erflaterwijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Johannes Vosma x Baukjen Fopma koopt pakhuis achter 'de Ossekop', met op- en afslag aan de Oosterwal (Noordijs) langs een besloten steeg die ook door het huis ten N. mag worden gebruikt, maar de afslag van het verkochte pakhuis moet wel ongehinderd blijven. De steeg ligt ten Z. van het pakhuis. Ten O. Laas Spannenburg op de Oosterwal, die dus het mede-gebruik heeft van die steeg, ten W. de gorterij van Tjebbe Johannes (v.d. Meulen). Gekocht van Lijsbeth Hiddes Baars wv Rein Sickes Menalda, voor de helft en Sicco- en Aaltie Menalda x Mattheus Smid, samen voor de helft, als erfgenamen van Rein Sickes Menalda.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0049v van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis
 
koper door niaarburgemeester Doede Johannis Vosma 3600-00-00 CG
geniaarde koperburgerhopman Sybout Bumazilversmid
verpachter grondde erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar 1-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Doede J. Vosma
naastligger ten noordenburgemeester Doede J. Vosma
verkoperLieve Siverds de Bruin, gehuwd metwijnhandelaar
verkoperAukjen Tjeerds van Esta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma, burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sybout Buma, een huis nz. Voorstraat. Ten O. Sjoerd Talma, ten W. en N. de koper, ten Z. de Voorstraat. Er is een grote kelder, ruime zolders en 2 deuren in de steeg ten O., waardoor vrij in- en uitgang. De tuin is van burgemeester Vosma. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin, wijnhandelaar x Aukjen Tjeerds van Esta.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0069v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer burgemeester Doede Vosma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-029 Voorstraat 97Taeke Heins, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-029 Voorstraat 97huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerWiltetus Hendrix
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0163r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten westensteegje


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0265r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmevrouw Johanna Bourboom c.s.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0002r van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ op de Appelmerkthuis genaamd de Ossekop
 
koperHendrik Spannenborg, gehuwd metkoopman1462-00-00 GG
koperYttje Dirks Siderius
huurderHendrik Spannenborg c.u.koopman110-00-00 CG
afgewezen niaarnemerburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemerAafke Bierma
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenDouwe Gabbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Schaaf c.u.
naastligger ten noordenburgemeester Schaaf c.u.
verkoperJohanna Bourboom, erfgename van
verkoperwijlen burgemeester Doedoneus Vosma
tekst in de margeDe Hr. Hendrik Schaaf, mede regerend burgemeester en coopman binnen Harlingen, voor sig selfs en als man en voogd over sijn huisvrouw vrouw Aafke Bierma, en in dien qualiteyt alhier in judicio present en met de procureur Dreyer gesterkt, versoekt uit kracht van naastlegerschap en mandeligheid, het niaar van nevenstaande geproclameerde huizinge cum omnibus annesix, met belofte en aanneminge, om de handen van de echtelieden copers soo ten respecte van de coopsomma als alle wettige accessorien van dien, vrij kost- en schadeloos te sullen guaranderen en ontheffenm offererende ten dien einde aan de notaris Pesma wegend de proclamanten tot hoedinge van 't liquide een somma van agt hondert caroliguldens, met verdere aanneminge om 't illiquide bij moderatie of tauxatie van dezen Edelen geregte te willen voldoen, onder welke paesentatien en aannemingen de heer retrahent versoekt dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen worden afgewezen en de adjudicatie op deselve persoon gedecerneerd.
tekst in de margePesma, wegens de proclamanten, protesteert de nullitate en tot onschadelykheid van het niaarversoek dooe den retrahent ondrnomen en verklaart sig daartegens te opponeren, met versoek van libel, houdende des niettemin de geoffereerde penningen voor geconsigneerd.
tekst in de margeDreyer, wegens de retrahent, dient bij monder van libel.
tekst in de margeDreyer, wegens de retrahent, verklaart genoegen te neemen in het contract door de proclamanten gepasseerd de dato den 21 may 1756 en uiut hoofde dies siet den retrahent van zijn gedane niaarneminge af, de proclamanten alzo adjudicatie van 't geproclameerde gunnende. Welke acte van desistement bij Pesma wegens de proclamanten wort geaccepteert.
tekst in de margeFiat adjudicatio op den proclamanten.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Spannenburg x Yttje Dirks Siderius koopt een mooi huis 'de Ossekop', nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. Douwe Gabbes, ten W. en N. de burgemeester Hendrik Schaaff, ten Z. de straat. Er is een dubbelgewelfde kelder onder, grote zolders, mooie kamers en een plaats. Het huis ten W. is mede-gerechtigd tot de regenwaterbak van dit verkochte huis. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Gekocht van Johanna Bourboom, als erfgenaam van haar man Doedeneus Vosma, mede-gecommitteerde staat van Friesland en burgemeester van Harlingen. (Hendrik Schaaff heeft geniaard ratione vicinitatis.).


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrik Spannenburg


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0297v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ op de Appelmerkthuis de Ossekop genaamd
 
koperSytze Drieses van der Zee, gehuwd metkoopman2900-00-00 CG
koperEelkjen Bentes IJsenbeek
naastligger ten oostende heer S. Wybinga
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende heer A. Blok
naastligger ten noordende heer A. Blok
verkoper van 1/2Doettje Spannenburg meerderjarige vrijster
verkoper van 1/2Yefke Spannenburg, gehuwd metRotterdam
verkoper van 1/2Abraham SpieringshoekRotterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Drieses v.d. Zee x Eelkje Bentes IJsenbeek koopt het huis 'de Ossekop' op de Appelmarkt. Ten O. S. Wybinga, ten W. en N. A. Blok, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Doetje-, meerderjarige vrijster, en Yefke Spannenburg x Abraham Spieringshoek te Rotterdam, elk voor 1/2, voor 2900 cg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0179r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Minne Clases Blok


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0179r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van S. van der Zee


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0149v van 24 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ bij de Korendragersbrughuis
 
koperJanke Thomas IJzenbeek, gehuwd met2900-00-00 CG
koperGerloff Jacobs de Vries
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Bandsma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Minne Blok
naastligger ten noordenEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sytze Drieses van der Zee koopman
verkoperEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Sytze Drieses van der Zeekoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-027 Voorstraat 97Gerlof de Vries, 22 jaar, gehuwd


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0003r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJanke IJsenbeek


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-029 Voorstraat 97Gerlof de Vries5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97 Battaardmogelijk is het Petrus Franciscus Battaart; medegebruiker van wijk C-078; andere medegebruiker is Jan de Breet, ontvanger der domeinen; eigenaar is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Jan de Breetmedegebruiker van wijk C-078, ontvanger der domeinen, medegebruiker mevr. Battaard; eigenaar en gebruiker is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Janke Thomas IJzenbeek... van wijk A-157; gebruiker Broer R. de Vries, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-078, ijzerkramer; medegebruiker Jan de Breet, ontvanger der Domeinen, mevr. Battaard, 1814. (GAH204); geb 1781 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-078Voorstraat 97Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
C-078Voorstraat 97Jan de Brut ontvanger der domeinen
C-078Voorstraat 97 Battaard mevr


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 en 114 van 15 apr 1818
adressoortbedraggebruik
C-078Voorstraat 97provisionele en finale toewijzingfl. 2127huis C-078
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSipke van Slooten
koperHenderica Blomberg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 680Voorstraat 97Anna IJzenbeek en mede E.Harlingenhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Anna Maria/Margareta IJsenbeek... HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJzenbeek en Sytske Heins; A. IJ. en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Eelkje Klaases IJsenbeek... HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJsenbeek en Sijtske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Jaapje Boonstraoud 29 jaar, geb Nijehoorn en wonende te HRL. 1839, wijk C-078; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Nicolaas IJsenbeek... ovl 1873, bev.reg. Ha18 51 wijk C-090; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-078; VT ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-078Voorstraat 97N IJsenbeek stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-078VoorstraatAnna Margreta IJsenbeek50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, modemaakster
C-078VoorstraatEelkje IJzenbeek46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, modemaakster
C-078VoorstraatNikolaas IJzenbeek44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
C-078VoorstraatNeeltie Hoekstra24 jTexelv, protestant, gehuwd, modemaakster
C-078VoorstraatSytske IJzenbeek4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatJantje IJzenbeek2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatEelkje IJzenbeek1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatHelena Maria Repko19 jFranekerv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatJaapje Boonstra29 jNijehoornv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 680Voorstraat 97anna ijzenbeek en m.e.150 gl.7.00 gl.11.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-078Voorstraat 97Anna M. Nicolaas IJsenbeek, overleden op 25 december 1844M.=Margrieta, 5 mnd (geboren 11/8/1844), overleden Voorstraat C 78, dochter van Nicolaas IJsenbeek & Neeltje Hoekstra, zuster van minderjarige Sytske, Jantje, Eelkje en Heintje Nicolaas IJsenbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Tjeerd Mathijsses Ouendag... zv Matthijs Tjerds O, en Aafke Broers(= Harmens Broos); BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-078, wijk E-138; en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 680C-078 (Voorstraat)Nicolaas IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3967C-072 (Voorstraat)Erven Klaas Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3967Voorstraat 97 (C-072)Johannes van Smedenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 97 Gerrit Sluiktimmerman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000
Voorstraat 97 Hermine H. van der Walonderwijzeres
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.A. Huijser194Bloemenmag. "Semper Florens"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.A. Huijser194Bloemenmag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1924 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemper Florenshandelskweekerij, bloemenmagazijn


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemperflorensbloemenmagazijn


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 97amej. K.R.Visseronderwijzeres


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijserhandelskweekerij, bloemenmagazijn


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser en zonenSemperflorensbloemenmagazijn


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemperflorenshandelskweekerij, bloemenmagazijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97Bloemenmag. Semperflorens194J.A. Huijser & Zn.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. HuijserSemper Florenshandelskwekerij


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.P.H. Versluisv/h J.A. Huijser & zonenbloemenhuis


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97R.L. RoosSemperflorensbloemsierkunst


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 97R.L. (Roelof) Roos


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 97rijksmonument 20706


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.P.H. Versluisv/h J.A. Huijser & zonenbloemenhuis
  terug