Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 32 (niet bekend) (niet bekend) H-122 H-135
Naastliggers vanWasbleek 32
ten oostenWasbleek 34
ten westenWasbleek 30
ten noordenhet Wasbleekplein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-122Wasbleek 32Jacob Harmens Zegeling... geb 1795 HRL, Gerrit Z, geb 1792 HRL; BS geb 1822, ovl 1830, ovl 1852, ovl 1864; wed. J.Z. gebruiker wijk H-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); J.Z. en Marijke Hendriks, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-122Wasbleek 32Johannes Harkes Pottinga... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-122Wasbleek 32Gereformeerde Diaconie Jacob Zegeling wedgealimenteerd


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-122WaschbleekFolkeltie H Harda49 jCornwerdv, protestant, weduwe, geen
H-122WaschbleekHidde van der Wey12 jSurchm, protestant, ongehuwd
H-122WaschbleekUilkje van der Wey10 jSurchv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-122Wasbleek 32Amkje Rintjes Bakker, overleden op 29 augustus 184124 jr (geboren 24/10/1816), overleden Wasbleek H 122, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 142) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-122Wasbleek 32Fokeltje Harda... bev.reg. HRL 1851 wijk G-037, supp wijk G-405, oud 49 jaar, geb Kornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-122; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-122Wasbleek 32Jan Tymens van der Hout... Jong; BS huw 1825, huw 1837, huw 1839, huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-273, wijk H-087, ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-122Wasbleek 32Grietje Wybes Veenstra... Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3803H-135 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3803Wasbleek 32 (H-135)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug