Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 48 (niet bekend) (niet bekend) H-114 H-127
Naastliggers vanWasbleek 48
ten oostenWasbleek 50
ten westenWasbleek 46
ten noordende Wasbleek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-114Wasbleek 48Assuerus Willems... kwit. no. 9, 23 mei 1780. (GAH1111); id. f. 7:14:0, kwit no. 14, 1 aug 1780. (GAH1111); gebruiker wijk H-114, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-114Wasbleek 48Gereformeerde Diaconie Swerus Willems gealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-114Wasbleek 48Jacoba Jans de Raad... Jacobs; BS huw 1815, ovl 1837, ovl 1863; oud 47 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-114; VT1839; Extract uit Doop Prothocol der Nederduitsche Hervormde Kerk te Groningen. In den jare ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-114Wasbleek 48Wijpkje Aukes Vogelzang... V, en Wijpke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-221, wijk H-114; Albert Sioerds en W.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-114WaschbleekJacoba de Raat47 jGroningenv, protestant, weduwe, geen
H-114WaschbleekGeert de Groot21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, korfmakersknegt
H-114WaschbleekJan de Groot10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-114Wasbleek 48Meindert Doekes Brouwer, overleden op 10 september 1846(Certificaat van onvermogen), 18 mnd (geboren 4/3/1845), overleden Wasbleek H 114. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-114Wasbleek 48Sjoerdtje Doekes Brouwer, overleden op 2 november 1846(Certificaat van onvermogen), 9 jr, geboren Witmarsum 23/4/1837, overleden Wasbleek H 114. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-114Wasbleek 48Hieke Brouwer, overleden op 23 november 1846(Certificaat van onvermogen), 8 jr, geboren Witmarsum, overleden Wasbleek H 114. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3811H-127 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3811Wasbleek 48 (H-127)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug