Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 50 (niet bekend) (niet bekend) H-113 H-126
Naastliggers vanWasbleek 50
ten oostenWasbleek 52
ten westenhet Wasbleekplein
ten noordende Wasbleek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-113Wasbleek 50Hendrik Christiaansovl voor 1815; wed. H.C. gebruiker van wijk H-113, gealimenteerd; eigenaar is Geref; Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-113Wasbleek 50Gereformeerde Diaconie Hendrik Christiaan wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-113Wasbleek 50Eelkje Engeles de Boer... 30 mrt 1805; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Warns en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk H-113; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-113WaschbleekEelkje Engles de Boer55 jWarnsv, protestant, weduwe, turftonster
H-113WaschbleekJan J Schoonbergen21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, hovenier


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-113Wasbleek 50Jelle Fadema, overleden op 5 januari 184661 jr (geboren 1785), hovenier, overleden Wasbleek H 113, weduwnaar, 6k Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-113Wasbleek 50Aafke Boorsma... N.H., dv Johan Frederiks B., en Lijsbeth Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev HRL 1851 wijk D-041, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-113Wasbleek 50Franciscus Pieters Kerkhoven... zv Pieter Hibbes K, en Getje Wybes Meulman; BS huw 1826, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-113; oud 39 jaar, (vnm: Frans), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-113Wasbleek 50Tjebbe Ferwerda... huw 1829, ovl 1841 1866 overlijdens, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk H-113, 129; oud 43 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-026 ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
H-113Wasbleek 50Adriana Wijngaardengeb 1811 Witmarsum, ovl 17 apr 1867 HRL, huwt met Doeke Meinderts Brouwer, ovl wijk H-113, dv Teetse W, en Hinke ... ; BS ovl 1849; 1867 overlijdens


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3812H-126 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3812Wasbleek 50 (H-126)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug