Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weeshuisstraat 5 8-049 8-051 H-225 H-288
Naastliggers vanWeeshuisstraat 5
ten oostenWeeshuisstraat 7
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 3


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-049Weeshuisstraat 5huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-049Weeshuisstraat 5huis
eigenaarHylke Hanekuik cum soc.
gebruikerHaering Claesen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-10-1720
opmerking1720 den 9 october door eybert harings voort jaer betaelt 4-4-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-049 Weeshuisstraat 5
eigenaarHaring Clasen
gebruiker
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-049 Weeshuisstraat 5huis
eigenaarHaring Clasen
gebruikerHaring Clasen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-049 Weeshuisstraat 5Haring Claasen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-049 Weeshuisstraat 5huis
eigenaarHaringh Claesen
gebruikerHaringh Claesen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-051 Weeshuisstraat 5A J Conradi2-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-225Weeshuisstraat 5Yda Hessels van Dijkgeb 1788 Makkum, ovl 30 jun 1812 HRL; wijk H-225, dv Hessel Hieltjes vD, en Antie Wybes; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-225Weeshuisstraat 5Hessel Hyltjes van Dijk... 1788 Makkum, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1812; 1818 overlijdens, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk H-225, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-233; gebruiker Jelte D. vd Ley, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-225Weeshuisstraat 5Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 203 en 213 van 4 dec 1822
adressoortbedraggebruik
H-225Weeshuisstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 231huis H-225
 
verkoperLolkje Taekes Hoitema (te Almenum)
verkoperTaeke Pieters Heystra (te Kornwerd)
verkoperReinder Doekeles Yntema (te Kornwerd)
koperHendrik Jans de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2016Weeshuisstraat 5erven Hendrik Jans de BoerHarlingen(loots)huis en erf (121 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-225Weeshuisstraat 5Hinke Rintjes Bakker, overleden op 6 februari 1837Weeshuisstraat H 225, wed. Hendrik Jans de Boer, moeder van Jan, loodsschipper, Rintje, schipper en minderjarige Lykele, Pieter, Anskje en Jetske Hendriks de Boer (voogd is Lykele Jans de Boer, loodsschipper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-225Weeshuisstraat 5Doeke van der Ley... H-235, zv Jelte Doekes vdL, en Leentje Gerardus Mulder; BS huw 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-233; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-225Weeshuisstraat 5Jan Hendriks de Boer... Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1827, ovl 1840; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, loots, wijk H-225; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-225Weeshuisstraat 5Jan H de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-225Jan Hendriks de Boer31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, loots
H-225Wytske Anes de Vries32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-225Hendrik de Boer11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-225Henke J de Boer5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-225Amkje J de Boer17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-225Weeshuisstraat 5Jan Hendriks de Boer, overleden op 12 februari 184032 jr, zeeloods, overleden Weeshuisstraat H 225, man van Wietske Annes de Vries, tapperse, vader van minderjarige Hendrik en Hinke Jans de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-225Weeshuisstraat 5Maria Heilengeb 28 dec 1800 HRL, ovl 18 sep 1879 HRL, huwt met Doeke vd Ley op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1822, werkster, N.H., dv Hendrik H, en Aaltje de Boer; BS huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 30 van 9 apr 1852
adressoortbedraggebruik
H-225Weeshuisstraat 5koopaktefl. 3005/12 gedeelte in huis met erf H-225
 
verkoperBotje Oosterbaan (wv Rintje Hendriks de Boer)
koperObbe Vinkelbos


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2016H-225 (Weeshuisstraat)Obbe Vinkelboswoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
H-225Weeshuisstraat 5Wytske Annes de Vries... HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2016H-288 (Weeshuisstraat)Wed. en erven Obbe Vinkelboswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2676Weeshuisstraat 5 (H-282)Johannes H. Drostwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Weeshuisstraat 5T. (Tjerk) Eelkema
  terug