Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Westerstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWesterstraat 58-0568-0568-058H-274H-249
 huisnummer lager  huisnummer hogerWesterstraat 5(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanWesterstraat 5
ten oostenWesterstraat 7
ten zuidende Westerstraat
ten westenWesterstraat 3


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 151Westerstraat 5
eigenaarAntie Rienx
gebruikerAntie Rienx
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 99vWesterstraat 5
eigenaarAntie Rienx
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio Westerstraat 5woning
eigenaarJesaias Jansen
gebruikerwed. Here Douwes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 100rWesterstraat 5woning
eigenaarMarijke Willems
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 100rWesterstraat 5woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerwed. Tjalke Lieuwes
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 101rWesterstraat 5woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerTjalke Lieuwes wed.
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 101rWesterstraat 5woning
eigenaarArjen Arjens
gebruikerArjen Arjens
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rWesterstraat 5woningen of werf
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerBeernd Dooitzes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Westerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rWesterstraat 5woning
eigenaarSchelto Wijbenga nom.ux.
gebruikerSchelto Wijbenga nom.ux.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking[samen met no. 8-057 opgegeven
opmerkingals één post]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rWesterstraat 5woning
opmerking[net vermeld: hieronder beklemd no. 8-058]
eigenaarTjeerd Clasen c.s.
gebruikerTjeerd Clasen c.s.
opmerking[net vermeld: beklemd onder no. 8-057]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-058 , pag. 164Westerstraat 5Jan Thomas 0‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1984Westerstraat 5Jan Beuker metzelaarHarlingenhuis en erf (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1997Westerstraat 5wed. Jan Zwanenburg en mede eig.scheepstimmermanscheHarlingenpakhuis of bergplaats (32 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1997Zuiderhaven H-217Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema timmerschuur


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-274Westerstraat 5Sjoerd de Heer... Brand dH, en Hieke Boomsma; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-026, wijk E-002, wijk F-054, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3757Westerstraat H-249 IJbe Bolman woonhuis
Sectie A nr. 1997Westerstraat H-260 Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburg bergplaats
Sectie A nr. 1997Westerstraat H-260 Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburg bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5193Westerstraat 5 (H-249)Gerke Anema (te Midlum)woonhuis
Sectie A nr. 5193Westerstraat 5 (H-249)Gerke Anema (te Midlum)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Westerstraat 5J. Buurmanboekhouder


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26238
Westerstraat 5Jan Lodewijk Feenstra


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Westerstraat 5J. (Jan) Bleeker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Westerstraat 5beeldbepalend pand6 van 10 1937


2023
0.079729080200195


  terug