Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 21 2-178 2-209 D-063 D-061
Naastliggers vanWilliam Boothstraat 21
ten zuidenWilliam Boothstraat 23
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 19


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0093r van 5 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Laesen


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-178William Boothstraat 21soutkeet
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-178William Boothstraat 21keet
eigenaarWybe Gerrits
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-178 William Boothstraat 21keeth
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-178 William Boothstraat 21soutkeet
eigenaarburgemr. Menalda
gebruikerburgemr. Menalda
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-178 William Boothstraat 21zoutkeet
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerwed. burgemr. Menalda
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-209 William Boothstraat 21Jacobus Hannema2-00-00 CGkeet


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-063William Boothstraat 21Dirkje Hendriksgeb 1737 HRL, ovl 20 sep 1813 HRL; wijk D-063; BS ovl 1813


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-063William Boothstraat 21Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-063William Boothstraat 21Oud Adres: Zoutsloot 123
D-063William Boothstraat 21Oud Adres: Zoutsloot 123A


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 756William Boothstraat 21Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederzoutfabriek en erf (490 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-063William Boothstraat 21Andele Hendriks de Vries... en Trijntje Andeles; BS huw 1815, ovl 1846; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-063William Boothstraat 21Antie Pieters Dubois... en Antje IJntes; BS huw 1815, ovl 1846, ovl 1878; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-063ZoutslootAndele de Vries45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
D-063ZoutslootAntie Dubois46 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-063ZoutslootPieter de Vries17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootJelle de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootTrijntie de Vries14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootGeertje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootHenderika de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-063William Boothstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 1600pakhuis met knechtswoningen, genaamd Schotland, D-062 en D-063
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperFrederik Langenhorst


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 30 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-063William Boothstraat 21koopaktefl. 1600pakhuis met knechtswoning c.a. genaamd schotland, D-062 en D-063
 
verkoperFredrik Langenhorst
koperMinne Baukes van Smeden
koperJan Dirks Wiersma
koperJan Wijnalda
koperFrederik Speelziek


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-063William Boothstraat 21Botje Douwes van der Schaaf... Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-063William Boothstraat 21Ybeltje van Leer... ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 756D-061 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.pakhuis en zoutkeet


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3113D-061 (Zoutsloot)Afgescheiden Christelijke Gemeentewoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 21beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug