Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Wortelstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) B-067 B-096
   huisnummer hoger Wortelstraat 2 2-ong 2-ong B-244 B-067
Naastliggers vanWortelstraat 2
ten oostenWortelstraat 4
ten noordende Wortelstraat


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: armvoogdij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Bouwe Dirks... van wijk A-061, winkeliersche; medegebruiker Jacob Hildebrand, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-067; gebruiker Dirk B. de Vries, (zoon), sleeper, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Simons, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Dirk Bouwes de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1826, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1846; gebruiker wijk B-067, sleeper; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-067Wortelstraat 2Bouwe Dirks wedDirk B de Vries sleeper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 409Wortelstraat 2Gerben de GrootHarlingenslagterstal (35 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 409 Gerben de GrootHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Simon Sybrens de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-067Symon S de Vries30 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, sleper
B-067Dirkje Nieuwenhuis26 jTzumgezin 4, v, protestant, gehuwd
B-067Syberen S de Vries1 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
B-067Rinske de Vries4 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
B-067Sybregje de Vries3 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Botje Lieuwes Slim... Sipkes; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-067Wortelstraat 2Jan Hendriks Kuipers... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; gebruiker van wijk G-025, kuipersknegt, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2769B-067 (Achterstraat)de Stad Harlingenschool


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2537*B-067 (Wortelstraat)Thomas Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 2537*B-093 (Heerenwaltje)Thomas Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 2769B-096 (Droogstraat)Gemeente Harlingenbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4600Wortelstraat 2 (B-067)Sytze Baardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 2 Faas van der Meulenslager
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 2D.Terpstramelktapper en veehouder


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 2J. (Jantje) Alta wv Terpstra
  terug