Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 4 2-066 2-086 B-061 B-066
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) B-ong B-095
Naastliggers vanWortelstraat 4
ten oostenWortelstraat 6
ten westenWortelstraat 2
ten noordende Wortelstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-066Wortelstraat 4
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-066Wortelstraat 4huis
eigenaarGerrit Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-066 Wortelstraat 4huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-066 Wortelstraat 4huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Jansen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-066 Wortelstraat 4Engeltje Doedes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-066 Wortelstraat 4huis
eigenaarEngeltje Doedes
gebruikerEngeltje Doedes
opmerkingonvermoogende


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Jacobus Nauta


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 4Hoogstraat NZ wijk B-053huis en tuin
 
koperJacob Doedes 1306-00-00 CG
bewonerElisabeth Gerryts
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenWortelstraat wijk B-061
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijmaadvocaat
verkoper q.q.Jacob Hanekuik, geauthoriseerde curators overadvocaat
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Wynia


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-086 Wortelstraat 4Douwe Claasen0-00-00 CGhuis, 86 & 87 beklemd sub no 108


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Pieter Gerbensgeb 2 nov 1782, ged 22 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulder; geb 1782 HRL, ovl 4 dec 1812 HRL, stoeldraayer, ovl wijk B-061, zv Gerben Andries en ... ; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Douwe Claasen Dijkman... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-060; gebruiker IJep Bernardus wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-061; gebruiker Pieter Blankerts wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-062, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Pieter Blankertovl voor 1815; wed. P.B. gebruiker van wijk B-061; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-061Wortelstraat 4Douwe C Dijkman Pieter Blankerts wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 401Wortelstraat 4Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis en erf (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 410Wortelstraat 4Johannes Willems DijkstraHarlingenkoorndragerhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Ids van der Meer... 1851 wijk A-190, wijk B-069; oud 36 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-061; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-061Itse van der Meer36 jWolvegam, protestant, gehuwd, schippersknegt
B-061Jetske Prosée33 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
B-061Antie van der Meer8 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
B-061Aaltje van der Meer3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Brand Jans Hoffinga... 1831, zv Jan Brants en Trijntje Gerlofs Sprietsma; BS huw 1825, huw 1831, ovl 1886, bev.reg. Ha18 51 wijk B-061, wijk D-087, supp wijk D-209; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Geertje Sikkes Wijnalda... 1 en 8 mei 1825, dv Sikke Everts W, en Leentje Beidschat; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-061; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Pietje Jans van Vliet... HRL, ongehuwd, huishoudster, N.H., dv Jan vV, en Gerritje Overzee; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 410B-061 (Wortelstraat)Meindert van der Zeewoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Jetsche Prosee... HRL 1851 wijk A-190, wijk B-069, 109; oud 33 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-061; VT ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 410B-066 (Wortelstraat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 401B-095 (Droogstraat)Sikke Johs. de Jongwagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4348Wortelstraat 4 (B-066)Jacob Wiersmawoonhuis
  terug