Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 6 2-067 2-087 B-060 B-065
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) B-065 B-094
Naastliggers vanWortelstraat 6
ten oostenWortelstraat 8
ten westenWortelstraat 4
ten noordende Wortelstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-067Wortelstraat 6huis
eigenaarRoeloff Jansen cum soc.
gebruikerAntie Wigles
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-067Wortelstraat 6huis
eigenaarRoeloff Jansen cum soc.
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720
opmerking1720 den 12 juny van roelof jansen hier op betaelt 1-0-0
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-067 Wortelstraat 6huis
eigenaarRoelof Jansen cum soc.
gebruikerMarten Bastiaens
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-067 Wortelstraat 6huis
eigenaarRoeloff Jansen c.s.
gebruikerWillem Aukes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-067 Wortelstraat 6Johannes Steffens, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-067 Wortelstraat 6huis
eigenaarJohannes Steffens
gebruikerJohannes Steffens
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 6Droogstraat ZZwoning
 
koperJacob Wouters mr. timmerman60-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Heermans et matre
naastligger ten zuidenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten westenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopermeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautamr. brouwer


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 6Droogstraat ZZ achter de brouwerij van Claas Jacobus Nautahuis
 
kopermeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters
naastligger ten oostenJacob Hettes
naastligger ten zuidenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten westenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Woutersmr. huistimmerman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-087 Wortelstraat 6Douwe Claasen0-00-00 CGwooning, 86 & 87 beklemd sub no 108


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Antje Pieters Bruininggeb 1806 HRL, ovl 24 feb 1813 HRL; wijk B-060, dv Pieter B, en Elbregt Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Douwe Claasen Dijkman... bsha181ge, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-047, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-060; gebruiker IJep Bernardus wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-061; gebruiker Pieter Blankerts wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Yeb Bernardus... 1802, 1804, 1806, BS huw 1819, huw 1821, ovl 1829, ovl 1852, ovl 1865; wed. IJ.B. gebruiker van wijk B-060; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-060Wortelstraat 6Douwe C Dijkman Yep Bernardus wed
B-065Wortelstraat 6Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 402Wortelstraat 6Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerpakhuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 411Wortelstraat 6Hiltje Dirks de VriesHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Antje Brouwer... Jacob Sijbrens eb IJtje Scheltes; BS huw 1816, ovl 1841; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-060; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Engeltje Willems Unia... te HRL, N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Gerryt Bruininggeb 11 mrt 1811, zv Jacob B, en Maria ... ; BS geb 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-060; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Meindert Sybrens Wijkel... in 1858, zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Abrahams Willems Brons... wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsknecht, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Akke de Jageroud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Dirk Hillebrands van Loon... wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Geeske Paulus Houtsma... 1851 wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Grietje Jans Post... wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Pieter Feyes Schaafsma... wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Tjeerd de Grootoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Riemke Brouwer, overleden op 26 augustus 18392 jr, overleden Wortelstraat B 60. (CzOG nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-060WortelstraatRommert Brouwer27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-060WortelstraatGerrit Bruining28 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-060WortelstraatYtje Tadema22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-060WortelstraatAntje Brouwer60 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-065Dirk H van Loon39 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd
B-065Grietje J Post35 jNes op Amelandgezin 1, v, protestant, gehuwd
B-065Jan D van Loon2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-065Sytske van Loon6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-065Tjeerd de Groot38 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-065Akke de Jager35 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
B-065Reinder de Groot7 jBarradeelgezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-065Andries de Groot3 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-065Eeltie de Groot2 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-065Trijntie de Groot10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
B-065Abraham Brons30 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, metzelaarsknegt
B-065Geeske P Houtsma32 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
B-065Attie Brons1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
B-065Minno de Jong23 jLeeuwardengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-065Martha Vaas20 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-065Sicco de Jong25 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd
B-065Eke P Dijkstra25 jWelsrijpgezin 4, v, protestant, gehuwd
B-065Petrus S de Jong7 wHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Riemke Brouwer, overleden op 3 september 18407 mnd, overleden Wortelstraat B 60. (CzOG nr. 110) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Antje Brouwer, overleden op 6 augustus 184165 jr, overleden Hoogstraat B 60, wed. Feike Dirks Tadema. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 138) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Anna Brouwer, overleden op 17 augustus 18432 1/2 jr (geboren 26/1/1841), overleden Achterstraat B 60. (Certificaat van onvermogen nr. 241) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-065Wortelstraat 6Francisca Alida Stevens, overleden op 26 april 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 14/1/1844), overleden Droogstraat B 65. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Marijke Bruining, overleden op 25 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 4/2/1846), overleden Liemendijk B 60. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Wietske IJsbrands Wielsma... 1839, dv IJsbrand Wytses W. en Getje Jans Overmeyer; BS ovl 1839; 1874 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk B-060, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Foekje Panbakker/Pannebakker... dienstmaagd, N.H., dv Marten P, en Baukje Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Lijsbert Westra... wijk A-152, wonende te HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 402B-065 (Wortelstraat)Jacob de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 411B-060 (Wortelstraat)Meindert van der Zeewoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Hemme Johannes van der Meulen... van wijk B-044; gebruiker Minne Radsma, wolkammer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-065, wagenhuis, 1814. (GAH204); H. Johannes vdM. en Trijntje Jelles Radsma, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 411B-065 (Wortelstraat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 402B-094 (Droogstraat)Jacob de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4349Wortelstraat 6 (B-065)Sytze Baardawerkplaats
  terug