Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 13 2-069 2-096 B-080 B-073
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 13 2-088 2-092 B-084 B-075
Naastliggers vanWortelstraat 13
ten oostenWortelstraat 15
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 11


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0059v van 3 sep 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 13achterFranekerpoort over de Lijnbaan, bij dekamer
 
koperMeynert Jansen c.u.120-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenImck Bartels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWytscke Freerx jongedochter, gesterkt met
verkoperDawidt Theunis


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-069Wortelstraat 13perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
2-088Wortelstraat 13stal
eigenaarwed. Douwe Claessens
gebruikerJohannes Benedictus
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-069Wortelstraat 13perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
2-088Wortelstraat 13stal
eigenaarTietzke Ymes
gebruikerGuilliam Boneta
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-069 Wortelstraat 13perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig
2-088 Wortelstraat 13stal
eigenaarwed. Tjetsje Ymes
gebruikerwed. Guilliam Boneta
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-069 Wortelstraat 13[schoenmakers]perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh
2-088 Wortelstraat 13stal
eigenaarerven Tjits Yemes
gebruikerwed. Jan Aukes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-069 Wortelstraat 13Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
2-088 /2Wortelstraat 13Jocchem Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-069 Wortelstraat 13huis
eigenaarHarmen Hendrix
gebruikerHarmen Hendrix
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
2-088 Wortelstraat 13stal
eigenaarTjitske Ymes erv.
gebruikerwed. Jan Aukes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
2-088 /2Wortelstraat 13huis
eigenaarJohannes Ypes erv.
gebruikerwed. Jochhum Jansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-069Wortelstraat 13Feytemacoopman; gleybakker£ 140-00-0£ 23cu.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde gemeente


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0129v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde gemeente: woning


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0243v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0242r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-096 Wortelstraat 13Doopsgezinde Gemeente1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Wortelstraat 13Grietje Goverts Vogelzanggeb 1771 HRL, ovl 27 dec 1812 HRL, huwt met Johan Reinhart Gerardus Smit op 26 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795, ovl wijk B-084; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837, ovl 1849


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Claas Gerbensovl voor 1815; wed. C.G. gebruiker van wijk B-080, gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Wortelstraat 13Bartle Watsesgebruiker wijk B-084, gealimenteerd; eigenaar is Harmen B. de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Wortelstraat 13Harmen Bouwes de Vries... te HRL. 1811, kind: Bouwe dV, geb 1792 HRL; BS huw 1811, ovl 1822, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar van wijk B-084; gebruiker Bartle Watses, gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-327, panbakkersknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-080Wortelstraat 13Doopsgesinde Gemeente Claas Gerbens wedgealimenteerd
B-084Wortelstraat 13Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
B-080Wortelstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 15woning B-080
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperLolke Sybrens Swaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 13Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-080Hilbrand Postma50 j*Kollumm, protestant, gehuwd, tichelaar
B-080Martha [Maatje] Wagenaar31 j*Beetgum [Belkum]v, protestant, gehuwd
B-080Johannes Postma19 j*Midlumm, protestant, ongehuwd
B-080Doris [Theodorus] Postma3 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
B-080Antie Postma21 j*Dokkumv, protestant, ongehuwd
B-080Dorothea Postma6 m*Harlingenv, protestant,
B-084ZoutslootNiels Walgrin24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
B-084ZoutslootTjamke Korf23 jBolswardv, protestant, gehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-084Wortelstraat 13Anna M. Lines, overleden op 7 februari 1843M.=Margaretha, 54 jr, geboren St. Jansga 6/11/1788, overleden Zoutsloot B 84, wed. Petrus Jacobus Vaes, moeder van Petrus-Jacobus, wafelbakker, Theodorus-Josephus, sergeant Den-Helder, Franciscus-Bernardus, idem Haarlem en Maria-Elisabeth-Catharina Petrus Vaes (vrouw van Petrus Wilhelmus-Lijnslager Eekma, horlogemaker Amsterdam). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-084Wortelstraat 13Hendrikus Laanstra, overleden op 1 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 mnd (geboren 10/1/1846), overleden Wortelstraat B 84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Leentje Klazes Draaisma... dv Klaas Siebrens D, en IJmkje Baukes BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Wortelstraat 13Hinke Lammerts Doringa... Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Wortelstraat 13Rintje Harings Wagenaar... Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 193B-080 (Wortelstraat)Hillebrand Johs. Postmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3493B-073 (Wortelstraat)Erven Hillebrand J. Postmawoonhuis
Sectie A nr. 3491B-075 (Wortelstraat)Erven Gilbert Ferdinand Parantwoonhuis


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
adressoortbedraggebruik
B-075Wortelstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 410woning aan de Wortelstraat B-075
 
verkoperGerardus Anthonius de Boer (te Franeker)
koperJan Hobma (te Almenum)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3493Wortelstraat 13 (B-073)Hielke Pieksmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 13H. de Bruingrondwerker


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 13J. (Jacob) van Wier
  terug