Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeepziederstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZeepziederstraat 11-0131-0131-017A-070A-066
   huisnummer hogerZeepziederstraat 11-0121-0121-016A-070A-067


Naastliggers vanZeepziederstraat 1
ten zuidenZeepziederstraat 3
ten westende Zeepziederstraat
ten noordenNoorderhaven 10


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 3Zeepziederstraat 1huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
gebruikerPoppe Auckes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 3Zeepziederstraat 1huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
gebruikerUilcke Auckes c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerwed. Poppe Aukes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerYtje Andeles cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes
gebruikervroedsman Wijngaarden
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerSytske Dirks cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-013Zeepziederstraat 1Dirk Jacobs, bestaande uit 9 personen10‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerwed. Heere Lieuwes
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerDirk Jacobs cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-013, fol. 2vZeepziederstraat 1Dirk Jacobs cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 3 kinderenkladschilder20:9:00 cg3:8:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerTrijntje Oosterbaan
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erven wed.
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerPieter Freerks
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerJacob Sipkes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2vZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerJan L. Buisman
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerRimke Wopkes
huurwaarde33‑00‑00 cg
gebruikerwed. Wybe Jans
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal52‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑10‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2vZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan L. Buisman
gebruikerJan L. Buisman
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerFreerk Jansen
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerFrans Baukes
huurwaarde50‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal73‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑07‑04 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2vZeepziederstraat 1huis
eigenaarJan L. Buisman
gebruikerJan L. Buisman
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vZeepziederstraat 1huis
eigenaarP. Tjallingii
gebruikerJoh. Eeuwes
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-013, pag. 3Zeepziederstraat 1J.L. Buisman
1-014, pag. 3Zeepziederstraat 1


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0057r van 8 jul 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeepziederstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybe Doikes


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeepziederstraat 1Zeepziedersstraat OZ [staat: Noorderhaven]875‑00‑00 cgachterhuis als stalling
koperSikko B. IJsenbeek
naastligger ten oostende weduwe van wijlen M. Bos
naastligger ten zuidenL. E. Mutzenbecker
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperL. E. Mutzenbecker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sikko B. IJsenbeek koopt stalling achter het pakhuis van verkoper. Ten O. wd. Marten Bos, ten W. de straat, ten Z. de verkoper L.E. Mutzenbecher.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-017 , pag. 3Zeepziederstraat 1P. Tjallingii 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Marijke Thysses Stoef... ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Thys Johannis Stoef en Antje Klaasses Houtkoper; gebruiker van wijk A-070, naaister; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Sikke B IJsenbeek... jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk A-022, zeepzieder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-070Zeepziederstraat 1S IJsenbeekMarijke Stoefnaaister


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 328Zeepziederstraat 1Jan Huidekoper zeehandelaarHarlingenpakhuis of zeepziederij (84 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 329Zeepziederstraat 1Jan Huidekoper zeehandelaarHarlingenpakhuis en erf (161 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-070Zeepziederstraat 1Sterk en hecht pakhuis, tegen over A-071, met loogbakken, kalkbak enz. , eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 328Zeepziederstraat 1 Jarig c MollemaHarlingenvereenigd tot pakhuizen [met sectie A 327]


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Jacoba de Boer... HRL, dv Cornelis Dirks de B., en IJemkje Jacobs Reidsma; BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839; geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Tjeerd Simons Piebinga... Huites P, en Geertje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 26 apr 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
A-070Zeepziederstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Provisioneel verkocht op 8 mei 1872 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 mei 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
A-070Zeepziederstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Finaal verkocht op 22 mei 1872 in de Korenbeurs bij Jelle Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1335.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3434Zeepziederstraat A-066 Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnodde pakhuis
Sectie A nr. 3434Zeepziederstraat A-066 Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstra pakhuis
Sectie A nr. 3435Zeepziederstraat A-066 Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnodde pakhuis
Sectie A nr. 3435Zeepziederstraat A-066 Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstra pakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeepziederstraat 1Sj. Broersmacafehouder


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeepziedersstraat 1W. (Willem) Posthumus


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeepziedersstraat 1beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.085244178771973


  terug