Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) A-210 A-249
Naastliggers vanZeilmakersstraat 5
ten zuidenZeilmakersstraat 7
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 3


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0385v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJets Koppeltje


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0306v van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetske Hendrix


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetske Hendriks


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0150v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 5Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]huis
 
koperJentje Wyberens, gehuwd metvarensgezel112-14-00 GG
koperEttje Tjerks
bewonerJan Jansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik
naastligger ten zuidenYefke Huiberts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenClaas Gerrits
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0256r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJentie Wybrens


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041r van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 5Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]woning
 
koperJacob Cornelis, gehuwd metzeepziedersknecht152-10-00 CG
koperPyttje Wybrens
naastligger ten oostenEvert Hanekuik
naastligger ten zuidenYefke Huiberts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenSjoerd* Talma [staat: Tolsma] koopman
verkoperJentje Wybrens, gehuwd metmatroos
verkoperEttje Tjerxks


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0231v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 5Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]huis
 
koperHeere Wybrens mr. metselaar88-00-00 GG
huurderHendrik Daniels 20-00-00 CG
naastligger ten oostenHeere Meyles
naastligger ten zuidenHeere Wybrens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Sybrand Talma
verkoperCornelis Jacobsbontwever


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0259v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHerre Wybrens


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Jetske Heeresgeb 1741 HRL, ovl 17 jan 1813 HRL, huwt met Klaas Hendriks Kuiper, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout de 7 apr 1760, ovl wijk A-210; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1813


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 188 van 24 mei 1813
adressoortbedraggebruik
A-210Zeilmakersstraat 5koopaktefl. 153huis A-210
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperSymen Jacobs van Loon


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Age Jans de Groot... van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Cornelis Gamers... G, (gk), en Catharina Collet, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1834, ovl 1842; gebruiker van wijk A-210, varensgesel, medegebruiker Age Jans de Groot, schipper, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Simon Jacobs van Loon... id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn Age Jans de Groot, schipper, Cornelis Gamers, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-210Zeilmakersstraat 5Simon J van Loon Age Jans de Groot schipper
A-210Zeilmakersstraat 5Cornelis Gamers varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 117Zeilmakersstraat 5Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Aukje Hilverzongeb 1801 Workum, ovl 20 aug 1875 HRL, huwt met Atze Snip, dv Bouke H, en Geertruida Stip; BS ovl 1875; oud 36 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, arbeidster, wijk A-210; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-210BargebuurtWybe Ynsma32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, touwslager
A-210BargebuurtJantie H Ernest26 jGroningengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-210BargebuurtAukje Hilversum36 jWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe, arbeidster
A-210BargebuurtTjalke Snip10 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-210BargebuurtBauke Snip4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-210Zeilmakersstraat 5Bauke Atzes Snip, overleden op 27 oktober 18405 jr, overleden Bargeburen A 210, zoon van wijlen Atze Tjalkes Snip en Aukje Baukes Hilverson, werkster, broer van minderjarige Tjalke Atzes Snip. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-210Zeilmakersstraat 5Femke Cornelis van der Zee, overleden op 14 juli 184118 dg (geboren 27/6/1841), overleden Bargeburen A 210, dochter van Kornelis Klazes van der Zee, arbeider en Grietje Gerards Meyer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Beitske Rintjes van der Post... Klaas Taekes Kuipers op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, wonende te HRL, naaister, ovl wijk A-210, dv Rintje Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Jetsche Gerbens Dijkstrageb 1803 Arum, Vst 18 jan 1851 uit Franekeradeel, A 15 mrt 1853 Barradeel, Vst 20 jun 1853 uit Almenum, A 22 jun 1853 Zurich; bev.reg. HRL 1851 wijk A-210


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Klaas Taekes Kuipers... met Beitske Rintjes vd Post op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, touwslager, N.H., ovl wijk A-210, zv Taeke Halbes K, en Stientje Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Wiebe IJnsma... HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 117A-210 (Bargebuurt)Elske Kroese vrouw van Meindert Lapwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 117A-249 (Bargebuurt)Christelijke Geref. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286Zeilmakersstraat 5 (A-142)Sybe Okkingawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 5N.Swartopzichter begraafplaats


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 5D. (Dirkje) Willekes wv Weewer
  terug