Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) A-212 A-251
Naastliggers vanZeilmakersstraat 9
ten zuidenZeilmakersstraat 11
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 7


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0114r van 5 dec 1629 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0036v van 25 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot en straat


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109v van 21 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet panwerk [niet correct]


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 9Zeilmakersstraat OZ [staat: Kalverstraat]woning
 
koperWybren Dirks c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenH. D. Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenJan Hendrix
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Mayke Jans
verkoper q.q.Simen Jacobs Kuiper, curator over
verkoperde kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwoningen


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0232v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenenige woningen


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0046v van 6 mrt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenenige woningen


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0151r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBargeburen


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Haantjes


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 192 van 24 mei 1813
adressoortbedraggebruik
A-212Zeilmakersstraat 9koopaktefl. 76woning A-212
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperTrijntje Rintjes Kuiper


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Hendrikje Poppes... verwekt, dv Geertje Alberts; BS geb 1811, huw 1816, huw 1821, ovl 1833, ovl 1837; gebruiker van wijk A-212, vischvrouw; eigenaar is Trijntje Rintjes, 1814. (GAH204); kind: Hendricus, geb 23 may 1798 in onecht ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Trijntje Rintjeseigenaar van wijk A-212; gebruiker Hendrikje Poppes, vischvrouw, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-212Zeilmakersstraat 9Trijntje Rintjes Hendrikje Poppes vischvrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 119Zeilmakersstraat 9erven Trijntje Rintjes KuipersHarlingenhuis en erf (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Akke Rienks de Boer... BS huw 1820, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Arjen Hendriks Tamsma... BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-212BargebuurtArjan Tamsma47 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-212BargebuurtAkke de Boer46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-212BargebuurtLeentjie Tamsma22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Douwe Wiersma... zv Hijlke W, en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-212; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-104; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 119A-212 (Bargebuurt)Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 119A-251 (Bargebuurt)Hendrik Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288Zeilmakersstraat 9 (A-144)Siepkje van Slooten (wed. K.J. de Vries)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 9U.Posthumametselaar


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 9W. (Willem) Visser
  terug