Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 6 1-018 1-019 A-074 A-072


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: archangel
Kwartier/wijk A-074
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1884
Gebruik: pakhuis
Naam: sundsvall
Kwartier/wijk A-072
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZoutsloot 6
ten oostenZoutsloot 8
ten westenZoutsloot 4
ten noordende Zoutsloot


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0218r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 6Zoutsloot ZZhuisplaats met hout en getimmer
 
koperWillem Coenes mr. knoopmaker en koopman112-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger enigszins ten zuidenJacob Aerts
naastligger ten zuidensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperLammert Claesenboormaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenes, mr. knoopmaker, koopt een vuurplaets met het hout en getimmerte dat er op staat en dat voorheen een panwerk was, zz. Zoutsloot. Ten O. en deels ten Z. het panwerk van Jacob Aerts, en ook ten Z. een steeg die in de Droogstraat uit komt, ten W. de verkoper, ten N. de straat en Zoutsloot. Het gekochte heeft vrij mede in- en uitgang door die steeg naar de Droogstraat. Zie de acte voor condities over rooilijn, houtstek etc.. Gekocht van Lammert Claasen, boormaker, voor 112 cg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0043r van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 6Zoutsloot ZZwoning
 
koperAucke Jansen c.u.wijdschipper100-00-00 GG
huurderHendrick Jansen c.u.
naastligger ten oostenhet achterhuis van de Bootshaek
naastligger ten zuidenPoppe zeilmaker
naastligger ten westenAucke Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyers
verkoper van 1/2Jetske Jans, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Pyter WillemsmoutmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen, wijdschipper c.u. koopt een woning, verhuurd aan Hendrick Jansen c.u., zz. Zoutsloot, aan de westkant beklemd in kopers' houtstek. Ten O. het achterhuis van de Bootshaek, ten Z. zeilmaker Poppe, ten W. de koper, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Jansen Reyers voor 1/2 en Jetske Jans x moutmaker Pyter Willems te Leeuwarden voor 1/2 voor 100 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0285r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-018Zoutsloot 6kamer
eigenaarTjomme Takeles
gebruikerTjomme Takeles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-018Zoutsloot 6kamer
eigenaarTjomme Takeles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119v van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentuin van


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Poppe Auckes


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-018 Zoutsloot 6huis
eigenaarJan Aukes
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-018 Zoutsloot 6huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-018 Zoutsloot 6huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJan Aukes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0044r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 6Zoutsloot ZZ, aan het eind van destalling en wagenhuis
 
koperReinder Jansen zeilmakersknecht425-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Jan A. Backer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
huurder naastgelegen houtschuurJacob Tjallingii koopman
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde
verkoper q.q.S. Wybenga, gelastigde
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoperJan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Jansen Zeilmaker koopt een stalling c.a. aan het eind van de zz. Zoutsloot. De naastgelegen houtschuur moet worden afgescheiden van dit verkochte. Gekocht van de gelastigden van Jan Auckes Backer.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-019 Zoutsloot 6Dirk Fontein0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Pieter Fontein... van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 2e quartier, huisnr. 160, belasting: f. 1:0:0 mei 1803, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-074Zoutsloot 6P Fontein & zoon P Fontein & zoon houtstek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 317Zoutsloot 6erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Abrahams Willems Brons... Smeden/Smeetzel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, huw 1842, ovl 1869, bev.reg. Ha wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsknecht, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Coenraad Meeth... C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Geeske Paulus Houtsma... Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Johanna Habbecothegeb 1811 Leeuwarden, ovl 22 jul 1849 HRL, huwt met Coenraad Meeth, dv Hermanus H, en Jellemina Kadorf; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-074; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-074ZoutslootCoenraad Meeth29 jAugustynusgam, protestant, gehuwd, koetsier
A-074ZoutslootJohanna Habbecothe28 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Maike Johannes Lammertsma... L, en Leentje vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Pieter Tjeerds Faber... N.H., zv Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3285A-072 (Zoutsloot)Wijbren Vellingawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3285Zoutsloot 6 (A-072)Daniel Snijder (Hzn.)pakhuis
  terug