Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 81-0151-0151-019A-073A-071


Naastliggers vanZoutsloot 8
ten oostenZoutsloot 10
ten westenZoutsloot 6
ten noordende Zoutsloot


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224v van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jochim Pieters


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127r van 4 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van Pieter Pieters de jonge


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0017v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058v van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet achterhuis of kamer van Doed Ambrosys, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jochum Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ [staat: bij het landschapszijl]0‑00‑00 cgkamer en plaats
koperN. N.
naastligger ten oostende kamer van Pieter Gerryts houtkoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Jilderts, curator
verkoper q.q.Jarig Jilderts, curatoren over
verkoper van 3/6de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters, gehuwd metEngelantsvaerder
verkoper van 3/6wijlen Sjouck Jilderts
verkoper van 1/6Bronger Pieters maior annis
verkoper van 1/6Pieter Berents, gehuwd metschoenmaker
verkoper van 1/6Jeltie Pieters
verkoper van 1/6Freerck Jansen, gehuwd met te Bayum
verkoper van 1/6Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van (de genoemde curatoren over de drie onmondige kinderen van) wl. Engelandsvaarder Pieter Pieters x Syouck Jilderts voor 1/2, en Bronger Pieters voor hemzelf, en schoenmaker Pieter Berents x Jeltyn Pieters, en Freerck Jans te Bayum x Trijntie Pieters tezamen voor 1/2, (c) een kamer met een plaatsje daarachter bij het landschapszijl. Ten O. houtkoper Pieter Gerryts, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0149v van 5 jul 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot150‑00‑00 ggkamer
koperDouue Siercx, gehuwd met
koperAntke Jacobs
naastligger ten oostenPyter Gerryts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnna Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoetke Ambrosius, weduwe van
verkoperwijlen Jochem Pyters


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0290r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBastiaen Martens


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0285r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ achter het huis van Reyner Tjeerds Zeylma93‑14‑00 ggkamer
koperBastiaen Martens
naastligger ten oostenFoeke Anskes
naastligger ten oostenGerrit Jacobs
naastligger ten zuidenReyner Tjeerds, gehuwd metzeilmaker
naastligger ten zuidenTrijntje Jarigs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Reiner Jansenzeilmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354v van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0137r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBastiaen Martens


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBastiaan Martens


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0214v van 18 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261v van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Bastiaan Martens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-015 , folio 3Zoutsloot 8huis zeg kamer
eigenaarBastiaen Martens
gebruikerBastiaen Martens
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-015 , folio 2rZoutsloot 8kamer
eigenaarBastiaen Martens
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119v van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ110‑00‑00 cghuis
koper door niaarAttie Annes, weduwe van
koper door niaarwijlen Hessel Cornelis
geniaarde koperAnske Sybes c.u.mr. metselaar
naastligger ten oostenPyter Martens
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westende tuin van de weduwe van wijlen Poppe Aukes
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJetske Hessels, weduwe van
verkoperwijlen Bastiaen Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAttie Annes wv Hessel Cornelis koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Anske Sybes, mr. metselaar, een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Pieter Martens, ten W. de hof van wd. Poppe Aukes, ten Z. Reiner Tjeerds, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jetske Hessels wv Bastiaen Martens, voor 110 cg.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ130‑00‑00 cghuis
koperJan Auckes Backer koopman
naastligger ten oostenPytie Martens
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westende tuin van de weduwe van wijlen Poppe Auckes
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperAttie Annes, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Cornelis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Jan Aukes Backer, koopman, koopt een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Pyter Martens, ten W. de hof van wd. Poppe Auckes, ten Z. Reiner Tjeerds, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Attie Annes wv Hessel Cornelis, voor 130 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-015 , folio 2rZoutsloot 8woning
eigenaarJan Aukes
gebruiker
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-015 , folio 2rZoutsloot 8woning
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
opmerkingafgebrooken


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-015 , folio 2rZoutsloot 8woning
eigenaarJan Aukes erv.
gebruiker
opmerkingafgebrooken


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-015 , folio 2rZoutsloot 8woning
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerafgebroken
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-015 , folio 2rZoutsloot 8woning
eigenaarJan Aukes erven
gebruiker
opmerkingafgebroken


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165v van 17 jun 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Backer


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 3rZoutsloot 8houtstek en stal
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerJan A. Bakker
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0044r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 3rZoutsloot 8houtstek en stal
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerJan A. Bakker
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 3rZoutsloot 8houtstek en stal
eigenaarP. Tjallingii
eigenaarJochum Asmus
gebruikerPieter Lenzius
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerPieter Lenzius
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal39‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-019 , pag. 3Zoutsloot 8Dirk Fontein 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Fontein... van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Tjallingii... wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-073Zoutsloot 8wed P TjallingiiP Fontein & zoonpakhuis


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-073Zoutsloot 8koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-073Zoutsloot 8obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 318Zoutsloot 8Douwe Zeilmaker koopmanHarlingenpakhuis (77 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3430Noorderhaven A-017 Marten Cornelis Teves woonhuis
Sectie A nr. 3430Zoutsloot A-071 Marten Cornelis Teves pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3430Zoutsloot 8 (A-071)fa. Zeilmaker (en Co.)huis en schuur


2023
0.072916030883789


  terug