Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 13 1-044 1-048 A-135 A-297
Naastliggers vanZoutsloot 13
ten oostenZoutsloot 15
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 11


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0109r van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 13Zoutsloot NZ 13/15/17 [staat: op het eiland]1/2 huis
 
koperDirck Hessels mr. schoenmaker200-00-00 GG
koperJan Freerx mr. schoenmaker
koperJelmer Ruierdts mr. schoenmaker
koperSicke Fransen mr. schoenmaker
koperCornelis Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenSierp Riencks
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenschoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Egberts, gehuwd met
verkoperTrijntie Pytters


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 13Zoutsloot NZ 13/15/17 [staat: het eiland]huis
 
koperRein Wypkes, gehuwd met260-11-00 GG
koperBauck Jans
koperHeere Pytters, gehuwd met
koperEelck Dirx
naastligger ten oostenSeerp Rienx
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenSchoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Freerx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Wypkes x Bauck Jans, en Heere Pytters x Eelk Dirx kopen een huis op `t Eiland. Ten O. Seerp Rienx, ten W. het schoenmakersperk, ten Z. de straat. Gekocht van Jan Freerx, voor 260 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-044Zoutsloot 13
eigenaarPieter Fridzes
gebruikerPieter Fridzes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-044Zoutsloot 13
eigenaarPieter Fridzes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-044 Zoutsloot 13
eigenaarPieter Fridses
gebruikerPieter Fridses
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-044 Zoutsloot 13
eigenaarerven Pieter Fridses
gebruikererven Pieter Fridses
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-044 Zoutsloot 13Pieter Huyberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-044 Zoutsloot 13huis
eigenaarFolkert Claeses
gebruikerPytter Huberts cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0152v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 13Zoutsloot NZhuis, voormalige stokerij
 
koperTeede Teedes mr. timmerman130-00-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Tjerks
naastligger ten noordenburgerhopman Jan Westra
naastligger ten westenburgerhopman Jan Westra
naastligger ten zuidenZoutsloot
verkoperHarmen Tjeerts Ratsma, gehuwd met
Aafke Stephani
Harmen Tjeerts Ratsma, gelastigde van de erfgenamen van
verkoperwijlen burgemeester Teeke Stephani


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0226v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 13Zoutsloot NZ 13-17 [staat: Bargeburen]perk en leerlooierij met 23 looikuipen, 7 kalkhuizen, werkhuis met 8 laafkuipen
 
koperJohannes Kresner, gehuwd metleerlooier800-00-00 CG
koperCarolina de Haas
naastligger ten oostenTaede Taedses
naastligger ten oostenSimon Haantjes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weefwinkel van de weduwe van Claas Herres c.s.
naastligger ten noordenMeile Faber
verkoperDieuwe Pesma, gehuwd met
verkoperAugustius Robbertus van Dalsennotaris


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 Zoutsloot 13Hendrik Barts0-10-00 CGhelling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 13Hendrik Bartels van der Werf... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1818, ovl 1855, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk A-135, scheepstimmerbaas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-239; gebruiker Daniel vd Pol, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-135Zoutsloot 13Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 13provisionele en finale toewijzing(9) woning op de hoek van het Poortje aan de Zoutsloot A-135
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperSimon Haantjes Molenaar


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 144 van 23 okt 1821
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 13koopaktefl. 1000huis met schuur en werf A-135
 
verkoperPieter Rodenhuis
koperJan Galama
koperAafke Ottes Overdijk


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 13provisionele en finale toewijzingfl. 695a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 92Zoutsloot 13Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (890 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 13Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92A-230 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-135Zoutsloot 13Nicolaas J. Martens Modders, overleden op 4 augustus 1841J.=Johannes, 7 dg (geboren 28/7/1841), overleden Karremanstraat A 135, zoon van Marten Modders, hovernier en Margaretha Hoekers, broer van minderjarige Wijnand, Hendrik, Elsje, Louwrens en Dirkje Martens Modders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2232A-135 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-136 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-137 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-138 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij


1895 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1003 van 21 dec 1895
adressoortbedraggebruik
A-297Zoutsloot 13koopaktefl. 1100huis en erf aan de noordzijde van de Zoutsloot A-297
 
verkoperSietze Klein
koperLykle Duiker


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4316Zoutsloot 13 (A-297)Dieuwke IJlstra (en erv.)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Zoutsloot 13Abram Bijl


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 13 Evert van der Plaatszonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 13J.IJbemaschipper


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 13M.E. (Maria) Colman wv Schievink


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 13beeldbepalend pand5 van 10
  terug