Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 17(niet bekend)1-0441-048A-135A-295


Naastliggers vanZoutsloot 17
ten oostenZoutsloot 21
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 15
ten noordenZoutsloot 19


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 17, HarlingenZoutsloot 17Lichtendahl, JankeJANKE LICHTENDAHL', de rest onleesbaarzwaar beschadigd, tekst grotendeels onleesbaar


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0126r van 3 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Pyter Pyters


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0043v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van wijlen Pieter Pyeters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0078v van 3 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPiter


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Wiegers scheepstimmerman
naastligger ten westenDirck Wiegers scheepstimmerman


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072r van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ [staat: op het eiland in de noorder nieuwe stad]48‑00‑00 gghuis met ledige plaats ten noorden daaraan gelegen
koperMeinert Claesen, gehuwd met
koperGeert Cornelis
naastligger ten oostenFreerck Dircks
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenIdzart Hettinga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde last- en procuratiehebbende van Piter Piters van der Bilt te Holland


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0104r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Jansen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0057v van 9 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuue Jansen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118v van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuue Jansen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0109r van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierp Riencks


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke Fransen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Rienx


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237v van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ [staat: op het zgn. eiland bij de Bargeburenspiep]70‑00‑00 cghuis en pakhuis
koper van 1/2Simon Fokckes mr. huistimmerman
naastligger ten oostenverscheidene kamers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman
naastligger ten noordenhet perk van Anne Jans koopman
verkoper van 1/4Tamme Rinties te Dronrijp
verkoper van 1/4Rintie Rinties te Wirdum
verkoper van 1/4Ydtie Rinties, gehuwd met te Hilaard
verkoper van 1/4Aucke Wybes te Hilaard
verkoper van 1/4meerderjarig vrijgezel Tjietze Rinties te Hilaard


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0078v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 17Zoutsloot op het eiland164‑00‑00 cghuis, stallingen en kamers
koperLivius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland
huurderN. N.
naastligger ten oostenverscheidene kamers
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman
naastligger ten noordenhet perk van Anne Jans koopman
verkoperSimon Fokkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein ter zee bij de Admiraliteit., koopt een huis of stal c.a. op het Eiland nz. Zoutsloot. Ten O. verscheidene camers, ten W. en N. het perk van Auke Jans Bakker?, ten Z. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Simon Fokkes, voor 164 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0356v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 17
eigenaarPieter Fridses erven
gebruikerPieter Fridses erven
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet perk van Jan Annes


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111v van 19 jun 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0232r van 8 apr 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenL. Prigge kapitein


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-044Zoutsloot 17Pieter Huyberts, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 17huis
eigenaarFolkert Claeses
gebruikerPytter Huberts cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0190r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ bij de Bargeburen243‑07‑00 gghuis
kopervroedsman Taeke Stephanus koopman
naastligger ten oostenAnske Sybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Annes Huidekoper
verkopervrouw Tytzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus, coopman en mede-vroedschap, koopt een huis op de Zoutsloot omtrent de Bargebuiren, door hem als stokerij gebruikt voor 30 gg per jaar. Ten O. Anske Sybes, ten Z. de Zoutsloot, ten W. en N. Jan Annes Huidekoper wd. Gekocht van Titia Prigge x Gerard Luppes, oud-luitenant, voor 143 gg. en 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 17huis
eigenaarFolkert Clazes
gebruikerPyter Huyberts c.s.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stokerij van Stephanes Taekes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephani


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0062v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Taeke Stephani


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044 , folio 4rZoutsloot 17huis
eigenaarFolkert Clases
gebruikerPytter Huiberts c.s.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0230r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers, de erfgenamen van wijlen Taeke Stephani


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0152v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ130‑00‑00 cghuis, voormalige stokerij
koperTeede Teedes mr. timmerman
naastligger ten oostenRoelof Tjerks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenburgerhopman Jan Westra
naastligger ten noordenburgerhopman Jan Westra
verkoperHarmen Tjeerts Ratsma, gehuwd met
verkoperAafke Stephani
verkoper q.q.Harmen Tjeerts Ratsma, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen burgemeester Teeke Stephani


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0196r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeede Teedes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 17helling en huis
eigenaarDouwe Jans c.soc.
gebruikerDouwe Jans c.soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0225r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan Dalsen notaris


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0158v van 29 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaede Taedes


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0289r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 17helling
eigenaarBartel Jans
gebruikerBartel Jans
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0226v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ 13-17 [staat: Bargeburen]800‑00‑00 cgperk en leerlooierij met 23 looikuipen, 7 kalkhuizen, werkhuis met 8 laafkuipen etc.
koperJohannes Kresner, gehuwd metleerlooier
koperCarolina de Haas
naastligger ten oostenTaede Taedses
naastligger ten oostenSimon Haantjes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weefwinkel van de weduwe van wijlen Claas Herres c.s.
naastligger ten noordenMeile Faber
verkoperDieuwe Pesma, gehuwd met
verkoperAugustius Robbertus van Dalsennotaris


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0173v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ 13-17 [staat: Bargeburen]510‑00‑00 ggperk en looierij
koperOtte Aukes Overdijk, gehuwd metmr. blokmaker
koperGrietje Sybrens de Groot
naastligger ten oostenTaede Taedses
naastligger ten oostenSimon Haantjes
naastligger ten zuidenBargeburen en Zoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Herres c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Meile Faber
verkoper q.q.burgemeester Hotse Romkes Binksma, curator
verkoper q.q.Christoffel de Haas, curatoren overkoopman en fabrikant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Cresner, gehuwd met
verkoperwijlen Carolina de Haas


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0272v van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTade Tadses


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 17helling
eigenaarBartel Jansen
gebruikerBartel Jansen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghierbij gevoegd de kleine plek gronds
opmerkingvan no. 1-049


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0204r van 1 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymon Haantjes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 , pag. 6Zoutsloot 17Hendrik Barts 0‑10‑00 cghelling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 17Hendrik Bartels van der Werf... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1818, ovl 1855, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk A-135, scheepstimmerbaas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-239; gebruiker Daniel vd Pol, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-135Zoutsloot 17Hendrik B van der WerfHendrik B van der Werfscheepstimmerbaas


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 17provisionele en finale toewijzing(9) woning op de hoek van het Poortje aan de Zoutsloot A-135
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperSimon Haantjes Molenaar


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 144 van 23 okt 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 17koopaktefl. 1000huis met schuur en werf A-135
 
verkoperPieter Rodenhuis
koperJan Galama
koperAafke Ottes Overdijk


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 17provisionele en finale toewijzingfl. 695a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 92Zoutsloot 17Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (890 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92Zoutsloot 17 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 17Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92Zoutsloot 17 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 307 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-135Zoutsloot 17Nicolaas J. Martens Modders, overleden op 4 augustus 1841J.=Johannes, 7 dg (geboren 28/7/1841), overleden Karremanstraat A 135, zoon van Marten Modders, hovernier en Margaretha Hoekers, broer van minderjarige Wijnand, Hendrik, Elsje, Louwrens en Dirkje Martens Modders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-135erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-136erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-137erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-138erv. Hijlke G. Aukes taanderij


1881 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zoutsloot 17J. Lichtendahl15visrokerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4318Zoutsloot 17 (A-295)Jan Lichtendahlwoonhuis en bokkingrookerij


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zoutsloot J. & H. Lichtendahljongens: , meisjes:
vrouwen:
vischrookerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 17S. (Sjoerd) Anema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 17beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.030339956283569


  terug