Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 (niet bekend) (niet bekend) A-087 A-134
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 1-062 1-103 1/2 A-272 A-134
Naastliggers vanZoutsloot 26
ten oostenZoutsloot 28
ten westenZoutsloot 24
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 26naamloze doorlopende steeg ten oosten


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg, eigen
naastligger ten westenwijlen Reyner Ollferts kuiper


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0058v van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0151v van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: schuur [staat: Mennonietenschuur]


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: de menniste schuur


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaanhuis


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0044r van 10 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [niet vermeld]huis, loods en plaats
 
koperTiaard Sybes, gehuwd met270-00-00 GG
koperYmck Watses
naastligger ten oostenCornelis Minses
naastligger ten zuidende plaats van Jan Janssen
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoper van 1/2Griet Jarichs, gehuwd met
verkoper van 1/2Aerie Jurriens
verkoper van 1/2Piter Everts, gehuwd met
verkoper van 1/2Nieske Pibes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0179r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221r van 19 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0017r van 11 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 26huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 26huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot bij de vermaninghuis verdeeld in woningen
 
koper van 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman375-00-00 CG
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Hendrik Altena koopmanFraneker
koper van 1/8Jan Reins Baerda koopmanFraneker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenMayke Andrys
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Wepke Piers, administratorkoopmanFraneker
verkoper q.q.Pyter Gerrits, administratoren vanmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons, elk voor 1/4 en Hendrik Altena met Jan Reins Baard te Franeker, samen voor 1/4, kopen huis op de Zoutsloot, strekkende tot aan de Vermaning. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Mayke Andrys, ten Z. de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0089v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]huis
 
koperPyter Jansen Oldaens 800-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenPyter Jansen Oldaens
verkoper q.q.Wapke Piers, administrateurkoopmanFraneker
verkoper q.q.Pyter Gerryts, administrateurs vanmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Oldaens c.s. kopen huis in de Droogstraat incl. de losse banken. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Bakker, ten N. de kopers. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensuikerraffinaderij


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Zoutsloot 26Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderij
 
koper van 8/64Freerk Fontein koopman3625-00-00 CG
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
koper van 8/64Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephanus c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 2/64Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der LeyReahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
verkoper van 4/64Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Gosse Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopmanSexbierum
erflaterwijlen Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe vanFraneker
verkoper van 1/64wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/64Douwe Aukes Wassenaarmr. bakkerFraneker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd metOosterbierum
verkoper van 1/64huisman Hessel SimonsOosterbierum


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0092v van 25 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerrafinaderij


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Droogstraat NZpakhuis
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost bij de Admiraliteit
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van S. de Vries
naastligger ten westenZeilmaker koopman
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper, en
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Leykoopman
verkoperJarig A. van der Ley
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
de erfgenamen van Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
verkoper q.q.Corn. Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris der stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
Jan Fonteinkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fontein


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Henricus J. Westra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-103 Zoutsloot 26H J Westra1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Henricus Jans Westra... A-062; gebruikers H. Grimijzer, huisknegt, IJmke IJpes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-087Zoutsloot 26H J Westra H J Westra stal en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Zoutsloot 26wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
adressoortbedraggebruik
A-087Zoutsloot 26provisionele en finale toewijzingfl. 275houtstek met grond tussen Droogstraat en Zoutsloot A-087
 
verkoperSimon Boon
koperfa. Fontein & Tjalli


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
A-087Zoutsloot 26Houtstek en plek gronds aan de Zoutsloot, eigenaar T. van der, Hoef. Finaal verkocht op 19 jun 1833 door notaris Wijma..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Danieltje Nagtegaal Posthuma... ovl wijk A-112, dv Daniel Nagtegaal en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, wijk B-123, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Hinke Jans Dreyer... te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 274A-087 (Achterstraat)Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274A-272 (Zoutsloot)Jan A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3115A-134 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4232Zoutsloot 26 (A-134)Albert J. Sluikwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 26 Gerritje Sluikcostuumnaaister
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 26A.Pascumsigarenfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 26A. (Andries) Pascum


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 26beeldbepalend pand9 van 10
  terug