Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 33 1-061 1/4 1-097 A-145 A-153
Naastliggers vanZoutsloot 33
ten oostenZoutsloot 35
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 31
ten noordenVissersstraat 8


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de Bildtpoort]pan- en estrikwerk en een huis
 
koperMeyle Uilkes bakker1046-00-00 GG
verpachter grondHeyltie 2-00-00 CG
verpachter grondwijlen Arien Dirx
naastligger ten oostenhet huis van Jan Schoegster
naastligger ten oostenhet huis van Huige Willems
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Uilkes, bakker, koopt een pan- en estrikwerk met inventaris en gereedschappen en een huis dat de koper al bewoont. Alles is gelegen op `t Eiland, bij de Bildtpoort. Ten O. Huige Willems en Jan Schoester, ten W. Wytse Michiels, oud-burgemeester Gekocht van Willem Willems, voor 1046 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 33huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 33huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Zoutsloot 33kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Zoutsloot 33huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Zoutsloot 33huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Zoutsloot 33woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 33Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 33Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 33huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Zoutsloot 33kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Zoutsloot 33huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Zoutsloot 33huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Zoutsloot 33woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ 33/35 ten westen van de Bildtpoortspijpzomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachter
 
kopervroedsman Jan Wax mr. koekbakker320-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
verkoperYmkjen Jans Builard, weduwe vanblauwververse
verkoperwijlen Gerlof Alberts
verkoperGerlof Jansen Builardtrekveerschipper
verkoperRuurd Jansen Builardtrekveerschipper


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0219v van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Wax c.s.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0231r van 22 okt 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 33achterZoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijptuin
 
koperClaas Volkerts mr. metselaar272-21-00 GG
naastligger ten oostenDirk van der Muur
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Jan Wax
verkoper q.q.Augustus Robberti van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorumnotaris
verkoper q.q.burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Folkert Wax, gehuwd met
verkoperEnna Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Bargebuurts pijpenhuis en tuintje
 
koperReinder Arjens Zwart, gehuwd metwijdschipper800-00-00 CG
koperMarijke Pieters
huurderReinder Arjens Zwart 36-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Simons c.s.schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Chresner
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Dirks sleper
verkoperJetze Jelleskoopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten oostenSybren Dirks


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReinder Zwart schipper
naastligger ten oostenHarke van der Stok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-097 Zoutsloot 33Reinder Jans Park0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga... huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Reinder Jans Park... leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-145Zoutsloot 33Reinder J Park ervenJacob Ykes Wijga rogmolenaar


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 33wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Johanna van Bachum... BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Klaaske Dekkergeb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Martinus Hermanus ten Brug... Franeker 1834, zv Hermanus tB, en Antje Feikes; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk G-345; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Regina Jacobs Velthuis... te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Rimke Wopkes Kleinvogel... K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Sientje Dirks van Akkeren... Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-145ZoutslootJohanna van Bachum64 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-145ZoutslootRimke W Kleinvogel39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootBroer R Kleinvogel7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJacob Kleinvogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna Kleinvogel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootAukje Kleinvogel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootKlaaske J Dekker39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124A-145wed Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 124A-145 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3456A-153 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3456Zoutsloot 33 (A-153)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 33 Cornelis Boonstramachinist
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 33C.Boonstramachinist n.t.m. (gep.)


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 33L.J. (Luitjen) Penning


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 33beeldbepalend pand7 van 10
  terug