Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 34 1-122 1-190 A-108 A-119
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 34 (niet bekend) (niet bekend) A-271 A-119
Naastliggers vanZoutsloot 34
ten oostenZoutsloot 36
ten zuidenDroogstraat 41
ten westenZoutsloot 32
ten noordende Zoutsloot


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Dirck Claes


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0164v van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 34Zoutsloot ZZgrondpacht van 4-00-00 GG
 
kopermr. Gaucke Gerloffs chirurgijn79-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircxbakker5-12-00 CG
verkoperJacob FeddesLeeuwarden


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141r van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochum Dirxen


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-122Zoutsloot 34kamer
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
opmerkingwordt vergeefs bewoont


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-122Zoutsloot 34huis
eigenaarJacob Romkes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-122 Zoutsloot 34kamer
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
opmerkingdoet geen huis


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-122 Zoutsloot 34huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
opmerkingdoet geen huur


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere metselaar


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-122 Zoutsloot 34Ruird Hessels, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-122 Zoutsloot 34huis
eigenaarGemeente
gebruikerRuird Hessels cum soc.
opmerkingdoet geen huur


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Heere Heeres mr. metselaar


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende ververij en tuin van Cornelis Brouwer


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Baggelaar


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 34Zoutsloot ZZhuis
 
kopervroedsman Sybe de Vries 110-00-00 CG
huurderSipke Sytses
naastligger ten oostenGauke S. Hingst
naastligger ten zuidenGauke S. Hingst
naastligger ten westenJan H. Speltje
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHinke Piers, gehuwd met
verkoperLammert Jansmr. bakker
verkoperHinke Piers, erfgename van
erflaterwijlen Akke Andries de Boer, weduwe van
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-190 Zoutsloot 34S Hingst1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Antje Foekes... getuige bij geboorte aangifte van Wilhelmina Hendriks in 1811, en zou toen 72 jaar oud zijn, ovl wijk A-108; DTB N.H. HRL, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1827; kind: Grietje Martens, geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Cornelis Feykes Zwaal... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1809, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1827, huw 1835; wed. C.F.Z. gebruiker wijk A-108; eigenaar is S.G. Hingst, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Hendrik Gerrijts... vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 36 1/2, 1 mrt 1804; gebruiker van wijk A-108, blauwverwer, medegebruikers Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, varensgezel, eigenaar is S.G. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Jan Tabes Klaver... Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Siebe Friesemangebruiker van wijk A-108, varensgesel, medegebruiker Cornelis Feykes Zwaal wed., eigenaar J.G. Hingst, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Sybrand Goukes Hingst... verdiende loon van Pieter Reins op het tighelwerk van S.H., 21 sep 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk A-108, gebruiker is Hendrik Gerrijts, blauwverwer, medegebruiker is Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-108Zoutsloot 34S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108Zoutsloot 34Cornelis Feykes Zwaal wed
A-108Zoutsloot 34Siebe Frieseman varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 255Zoutsloot 34wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Aafke Gerrits Rietveld... huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Zoutsloot 34Hendrik E Drijfhoutoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-108ZoutslootHendrik E Drijfhout35 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootAafke G Rietveld34 jSneekv, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootDouwe Drijfhout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 34Rein Everts Strandstra, overleden op 6 september 184252 jr, arbeider, geboren Pingjum, overleden Zoutsloot A 108, man van Rinske van der Tol, vader van minderjarige Pietje, Geertje en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 34Geert Rinses de Vries, overleden op 7 augustus 18465 mnd (geboren 26/3/1846), overleden Zoutsloot A 108, zoon van Rinse Gerrits de Vries, wagenmakersknecht en Rinske Geerts van der Bos, broer van minderjarige Catharina, Elisabeth en Gerritje Geerts de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-271Zoutsloot 34Rinse van Baren... wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 255A-271 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 255A-119 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 255Zoutsloot 34 (A-119)Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan)woonhuis


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 34Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970
  terug