Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 35 1-061 1/4 1-097 A-145 A-154
Naastliggers vanZoutsloot 35
ten oostenZoutsloot 37
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 33
ten noordenVissersstraat 8


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jan Schoegster
naastligger ten oostenhet huis van Huige Willems


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Hingst


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 35huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 35huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 35huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Hylke Douwes Hanekuik


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 35huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Zoutsloot 35kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Zoutsloot 35huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Zoutsloot 35huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Zoutsloot 35woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 35Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 35Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 35huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Zoutsloot 35kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Zoutsloot 35huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Zoutsloot 35huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Zoutsloot 35woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSierk Tolsma


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Simons c.s.schipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0062r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReinder A. Zwart


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0216r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReinder A. Zwart


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-097 Zoutsloot 35Reinder Jans Park0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Jacob Ykes Wijga... huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Reinder Jans Park... leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-145Zoutsloot 35Reinder J Park ervenJacob Ykes Wijga rogmolenaar


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 35wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Johanna van Bachum... BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Klaaske Dekkergeb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Martinus Hermanus ten Brug... Franeker 1834, zv Hermanus tB, en Antje Feikes; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk G-345; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Regina Jacobs Velthuis... te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Rimke Wopkes Kleinvogel... K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 35Sientje Dirks van Akkeren... Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-145ZoutslootJohanna van Bachum64 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-145ZoutslootRimke W Kleinvogel39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootBroer R Kleinvogel7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJacob Kleinvogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna Kleinvogel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootAukje Kleinvogel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootKlaaske J Dekker39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124A-145wed Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 124A-145 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3457A-154 (Zoutsloot)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3457Zoutsloot 35 (A-154)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 35 Cornelis Boonstramachinist
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 35beeldbepalend pand7 van 10
  terug