Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 41 1-061 1/3 1-100 A-273 A-157
Naastliggers vanZoutsloot 41
ten oostende Bildtstraat
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 39
ten noordenBildtstraat 8


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Clases Truitien


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Clasen
naastligger ten oostende olderman Jan Jacobs Schoegster


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: bij de Bildtpoort op de hoek van het zogenaamde eiland]huis
 
koperSjoerd Sjoerds de jongemr. bezemmaker590-10-00 GG
huurderN. N. 67-00-00 CG
naastligger ten oostende straat naar Jan Schoester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoester
verkoperHuygh Willems mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Pietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Sjoerds de jonge, mr. bezemmaker, koopt een mooi huis dat gemakkelijk in 2-en gedeeld kan worden, op de hoek van het Eiland, omtrent de Bildtpoort. Ten O. de straat die naar Jan Schoester gaat, ten W. erven pannebakker Pieter, ten Z. ook de straat die naar Jan Schoester gaat, ten N. Jan Schoester. Gekocht van mr. bakker Huige Willems voor zich en voor zijn kinderen bij Pietie Pieters voor 590 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091v van 5 apr 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het eiland bij de Bildtpoort]huis
 
koperWatse Sjoerdts, gehuwd met450-00-00 GG
koperTrijntie Lolkes
naastligger ten oostende straat naar Jan Schoester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker
naastligger ten noordenJan Schoester
verkoperSjoert Sjoerdts, gehuwd met
verkoperAntie Ewerts


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Bildtpoort, op de hoek van het eiland bij dehuis
 
koperRuird Ruirds Blauw c.u., en221-00-00 GG
koperClaes Lieuwes c.u.
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Pieter Jansen Oldaens
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoeghster
verkoper q.q.Tjerk Swijnstra, gelastigde vanschooldienaarSexbierum
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Lolles, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Pieter WoutersFraneker


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjalling Ymes molenaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Ruird Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 41huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 41huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 41huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 41huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Zoutsloot 41kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Zoutsloot 41huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Zoutsloot 41huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Zoutsloot 41woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0242v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het eiland bij de Bildtpoort]2/3 huis
 
koperEngel Albertus Klinkert, gehuwd met250-00-00 CG
koperGrietje Hendriks Nieuwe Bildtzijl
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builardt
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages
verkoperSybren Claesen
verkoperBregtje ClaesenNieuwe Bildtzijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 2/3 huis omtrent de Bildtpoort, op de hoek van `t Eiland. Ten O. en Z. het diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van Sybren Claesen te Harlingen en Bregtje Claesen te Nwe. Bildtzijl, voor 250 cg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp1/3 huis
 
koperEngel Lambertus Klinkert, gehuwd met142-00-00 CG
koperGrytje Hendriks Nieuwe Bildtzijl
huurderJan Claesen c.u.mr. sleefmaker
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet zgn. verbrande panwerk
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 1/3 huis op de Zoutsloot omtrent de Bildtpoortspijp. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. het zogen. verbrande panwerk, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van de Voogden van de Kamer der Huiszittende Armen, voor 142 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 41Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 41Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 41huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Zoutsloot 41kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Zoutsloot 41huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Zoutsloot 41huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Zoutsloot 41woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0261v van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: hoek bij Bildtpoort op het eiland]huis
 
koperSjouke Nauta 525-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenTake Cornelis
verkoperEngel Albertus Klinkertoud opzichter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjouke Nauta koopt een huis op de hoek van `t Eiland, bij de Bildtpoort. Ten O. en Z. de straat en diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. Taeke Cornelis. Gekocht van Engel Albertus Klinkert, oud-opzichter, voor 525 cg.


1761 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 41Leeuwarder Courant 15 augustusSJOUKE NAUTA, Distelateur tot HARLINGEN, Presenteert uit der hand te Verkopen zyn STOKERY, sampt Gereedschappen en Winkel, staande op de Hoek van 't Eiland, bij de Bildt Poort tot Harlingen, alles eerst Nieuw aangelegt. Wie daar Gading aan maakt, adresseere zig by de Eigenaar.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het zgn. eilandhuis en stokerij
 
koperde heer Tjepke Gratema koopman200-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Gerlofs Builaard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjouke Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt een huis en stokerij c.a. nz. Zoutsloot, omtrent de Bildtpoort, op de hoek van het zogenaamde Eiland. De verkoper behoudt alle inventaris, gereedschappen en verdere goederen. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N.? Gekocht van Sjouke Nauta, voor 200 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0236r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het eilandhuis
 
koper door niaarJan Wytses Vettevogel koopman248-00-00 GG
geniaarde koperDurk Jans van der Muur, gehuwd met
geniaarde koperCatharyna Sopynius
huurderJan Wytses 35-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytses Vettevogel koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Jans v.d. Muur x Catharina Sopingius, een huis nz. Zoutsloot omtrent de Bildpoort, op de hoek van `t Eiland. Met beschrijving van het huis. Ten W. Jan Gerlofs Builard. Gekocht van Tjepke Gratama, voor 248 gg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman D. W. Vettevogel c.s.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-100 Zoutsloot 41Jan W Vettevogel0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 131Zoutsloot 41Marten Ypes BosHarlingenarbeiderhuis (104 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-273Zoutsloot 41Klaas Ymkes Kamminga... HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2300A-273 (Zoutsloot)Jacob L. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4120A-157 (Zoutsloot)Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4120Zoutsloot 41 (A-157)Jacob L. van Loonwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 41Ph.J.Huijsertuinier


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 41J. (Jan) van Velzen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 41beeldbepalend pand7 van 10
  terug