Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 411-0651-065(niet bekend)A-148A-235
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 411-061/31-061/31-100A-273A-157


Naastliggers vanZoutsloot 41
ten oostende Bildtstraat
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 39
ten noordenBildtstraat 6


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161r van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Claessen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Claessen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]875‑00‑00 gghuis
koperHuigh Willems c.u.bakker
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat naar Jan Schouster toelopend]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Jansen* pannenbakker
naastligger ten noordenJan Schougster
verkoperWillem Clases


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Clases Truitien


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Clasen
naastligger ten oostende olderman Jan Jacobs Schoegster


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Schoegster
naastligger ten oostenhet huis van Huige Willems


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: bij de Bildtpoort op de hoek van het zogenaamde eiland]590‑10‑00 gghuis
koperSjoerd Sjoerds de jongemr. bezemmaker
huurderN. N. 67‑00‑00 cg
naastligger ten oostende straat naar Jan Schoester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoester
verkoperHuygh Willems mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Pietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Sjoerds de jonge, mr. bezemmaker, koopt een mooi huis dat gemakkelijk in 2-en gedeeld kan worden, op de hoek van het Eiland, omtrent de Bildtpoort. Ten O. de straat die naar Jan Schoester gaat, ten W. erven pannebakker Pieter, ten Z. ook de straat die naar Jan Schoester gaat, ten N. Jan Schoester. Gekocht van mr. bakker Huige Willems voor zich en voor zijn kinderen bij Pietie Pieters voor 590 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091v van 5 apr 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het eiland bij de Bildtpoort]450‑00‑00 gghuis
koperWatse Sjoerdts, gehuwd met te Sexbierum
koperTrijntie Lolkes
naastligger ten oostende straat naar Jan Schoester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker
naastligger ten noordenJan Schoester
verkoperSjoert Sjoerdts, gehuwd met
verkoperAntie Ewerts


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0278r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Watse Sioerdts


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Bildtpoort, op de hoek van het eiland bij de221‑00‑00 gghuis
koperRuird Ruirds Blauw c.u., en
koperClaes Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Pieter Jansen Oldaens
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoeghster
verkoper q.q.Tjerk Swijnstra, gelastigde vanschooldienaar te Sexbierum
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Lolles, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Pieter Wouters te Franeker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjalling Ymes molenaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ruird Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065 , folio 8Zoutsloot 41huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065 , folio 5vZoutsloot 41huis
eigenaarJarich Johannes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065 , folio Zoutsloot 41huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑08 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0029r van 7 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Lieuwes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/3 , folio 5vZoutsloot 41huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065 , folio 5vZoutsloot 41huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑10 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0242v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het eiland bij de Bildtpoort]250‑00‑00 cg2/3 huis
koperEngel Albertus Klinkert, gehuwd met te Nieuwe Bildtzijl
koperGrietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builardt
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Foeke Ages
verkoperSybren Claesen
verkoperBregtje Claesen te Nieuwe Bildtzijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 2/3 huis omtrent de Bildtpoort, op de hoek van `t Eiland. Ten O. en Z. het diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van Sybren Claesen te Harlingen en Bregtje Claesen te Nwe. Bildtzijl, voor 250 cg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp142‑00‑00 cg1/3 huis
koperEngel Lambertus Klinkert, gehuwd met te Nieuwe Bildtzijl
koperGrytje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl
huurderJan Claesen c.u.mr. sleefmaker
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet zgn. verbrande panwerk
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Foeke Ages
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 1/3 huis op de Zoutsloot omtrent de Bildtpoortspijp. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. het zogen. verbrande panwerk, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van de Voogden van de Kamer der Huiszittende Armen, voor 142 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-065Zoutsloot 41wed. Jouke Johannes, bestaande uit 1 persoon01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/3 , folio 5vZoutsloot 41huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065 , folio 6rZoutsloot 41huis
eigenaarwed. Jouke Johannes
gebruikerwed. Jouke Johannes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-065, fol. 8rZoutsloot 41Jouke Johannes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen6:12:00 cg1:2:00 cggering bestaan


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/3 , folio 5vZoutsloot 41huis
eigenaarEngel Alberts Klinker
gebruikerJan Clazen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065 , folio 6rZoutsloot 41huis
eigenaarJoucke Johannes wed.
gebruikerJoucke Johannes wed.
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0261v van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: hoek bij Bildtpoort op het eiland]525‑00‑00 cghuis
koperSjouke Nauta
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenTake Cornelis
verkoperEngel Albertus Klinkertoud opzichter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjouke Nauta koopt een huis op de hoek van `t Eiland, bij de Bildtpoort. Ten O. en Z. de straat en diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. Taeke Cornelis. Gekocht van Engel Albertus Klinkert, oud-opzichter, voor 525 cg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het zgn. eiland200‑00‑00 gghuis en stokerij
koperde heer Tjepke Gratema koopman
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Gerlofs Builaard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjouke Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt een huis en stokerij c.a. nz. Zoutsloot, omtrent de Bildtpoort, op de hoek van het zogenaamde Eiland. De verkoper behoudt alle inventaris, gereedschappen en verdere goederen. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N.? Gekocht van Sjouke Nauta, voor 200 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/3 , folio 5vZoutsloot 41huis
eigenaarTjepke Gratema
gebruikerIzac Roosen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065 , folio 6rZoutsloot 41huis
eigenaarCornelis Bouwes c.s.
gebruikerCornelis Bouwes c.s.
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0236r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het eiland248‑00‑00 gghuis
koper door niaarJan Wytses Vettevogel koopman
geniaarde koperDurk Jans van der Muur, gehuwd met
geniaarde koperCatharyna Sopynius
huurderJan Wytses 35‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytses Vettevogel koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Jans v.d. Muur x Catharina Sopingius, een huis nz. Zoutsloot omtrent de Bildpoort, op de hoek van `t Eiland. Met beschrijving van het huis. Ten W. Jan Gerlofs Builard. Gekocht van Tjepke Gratama, voor 248 gg.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wytzes Vettevogel


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 11rZoutsloot 41kamer en weefwinkel
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerGerryt Jans
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal29‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑07‑02 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Vettevogel koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 11rZoutsloot 41huis en weefwinkel
eigenaarJan Wytses Vettevogel
gebruikerOene Jans wed.
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑01‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman D. W. Vettevogel c.s.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 11rZoutsloot 41huis en weefwinkel
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-100 , pag. 11Zoutsloot 41Jan W. Vettevogel 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Jan Tjebbes de Groot... 1800, BS huw 1828, ovl 1836, ovl 1839, ovl 1858, ovl 1866 1876 overlijdens, ovl 1894; gebruiker van wijk A-148, sjouwer, medegebruiker Johannes Jac. Brouwer, pakhuis, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Jan Wytses Vettevogel... J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de Groot, sjouwer, en Johannes Brouwer, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Johannes Jacobus Brouwer... ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); J.J.B., winkelier te HRL, is verzogt ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-148Zoutsloot 41erven Jan W VettevogelJan Tjebbes de Grootsjouwer
A-148Zoutsloot 41erven Jan W VettevogelJohannes Jacob Brouwerpakhuis


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-148Zoutsloot 41provisionele en finale toewijzing(11) woning op de Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp A-148
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Jacobs Brouwer


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-148Zoutsloot 41koopaktefl. 67woning bij de Bilpoortspijp A-148
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperJohannes Jacobs Brouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 131Zoutsloot 41Marten Bos arbeiderHarlingenhuis (104 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Aafke Baukes Zein... dv Auke Bouwes Z, en Bieuwke Lieuwma; BS geb 1818, ovl 1829, huw 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Grietje Klaver... bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Marten Ypes Bos... 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. 131 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 118, huis, 104 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Martinus Lieuwma... koopman in 1874, N.H., zv Harmen L, en Trijntje Martens; BS huw 1831, huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-148Zoutsloot49 jgeenFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
A-148Zoutsloot56 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-148Zoutsloot18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-148Zoutsloot16 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-148Zoutsloot 41Martje Bos, overleden op 25 februari 184017 jr, overleden Zoutsloot A 148. (CzOG nr. 93) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-273Zoutsloot 41Klaas Ymkes Kamminga... HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-148Zoutsloot 41Rinse Gerrits de Vriesgeb 1811 Leeuwarden, ovl 29 dec 1861 HRL, huwt met Rinske Geerts Bos, (gk), op 30 mei 1839 HRL, wagenmaker, ovl wijk A-148, zv Gerrit Rinses dV, en Anna Catharina Rebel; BS huw 1839, ovl 1861


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2299Zoutsloot A-148Sijbren Barends Bos q.q.woonhuis
Sectie A nr. 2300Zoutsloot A-273Willem Lichtendahl en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4120Zoutsloot A-157 Jacob Lieuwes van Loon woonhuis
Sectie A nr. 4119Zoutsloot A-235 Pieter G. Bouma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4120Zoutsloot 41 (A-157)Jacob L. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 4120Zoutsloot 41 (A-157)Jacob L. van Loonwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 41Ph.J. Huijsertuinier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 41J. (Jan) van Velzen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 41beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.089819192886353


  terug