Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 431-0951-0951-137A-151A-158


Naastliggers vanZoutsloot 43
ten oostenZoutsloot 45
ten zuidende Zoutsloot
ten westenBildtstraat 11
ten noordende Achterstraat


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0149v van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Gatses


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172v van 23 aug 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerben Gatties


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0109r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ1250‑00‑00 gghuis en plaats
koperRobijn Egberts, gehuwd met
koperJetske Claeses
naastligger ten oostende schuur van Lenert Kuyck
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bauckes bakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperGatze Gerbens


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van Gattie Gerbens


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGattie Gerbens


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0074r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Egberts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0169r van 18 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Egberts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0181v van 13 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Egberts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRobijn Egberts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ strekkende tot aan de Achterstraat [staat: Karremanstraat]1232‑00‑00 gghuis, loods en plaatske
koperJacob Jansen Lioeske
naastligger ten oostenLenert Cornelis Cuyck
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenCornelis Bauckes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperRobijn Egberts c.u.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0164r van 20 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jansen grootschipper


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168r van 20 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Egberts


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0108v van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntje, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerben Gatties


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0125r van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jansen


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0001ra van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jansen


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0124v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ401‑00‑00 gghuis
koperJacob Hiddes mr. metselaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Tjallings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReier Jacobs bakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper van 1/2Tjeerd Reynerszeilmaker
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jan Reyners


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052va van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJillert Pieters mr. schoenmaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0209r van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot600‑00‑00 cghuis
koperGerryt Buwes Schiere, gehuwd methoosbreider
koperGrietie Gerryts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Tiallings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReiner Jacobs c.soc.bakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperGrietie Harmens


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0158v van 12 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ600‑00‑00 cghuis
koperJetse Poppes, gehuwd metsmalschipper
koperAntie Pytters
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReyner Jacobs baker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkopervroedsman Gerryt Bouwes Schiere


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jetse Poppes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Gerbens n.u.bakker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0252v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jetse Poppes


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0288r van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ305‑14‑00 gghuis
koperOtto Aukes wijdschipper
huurderAene Folckerts 32‑00‑00 gg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Gerbens ontvanger
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperDieuke Jetses, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperLouwrens Reinerslandmeter en wijnrooier te Leeuwarden


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0205v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Auckes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 12Zoutsloot 43huis
eigenaarOtte Auckes
gebruikerOtte Auckes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 7vZoutsloot 43huis
eigenaarOtte Auckes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio Zoutsloot 43huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerOtte Aukes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtto Aukes Overdijk


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257v van 19 jun 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0369v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0051r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOtto Aukes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0135r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 8rZoutsloot 43huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerOtte Aukes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0271v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0189r van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-095Zoutsloot 43Otte Aukes, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0046v van 22 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 8rZoutsloot 43huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerOtte Aukes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-095, fol. 11rZoutsloot 43Claas Ottes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen18:1:00 cg3:0:00 cgeen geringh bestaen


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-095, fol. 11rZoutsloot 43Otte Aukes , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenbeurtschipper, old17:0:00 cg3:0:00 cgmaetigh bestaen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0039r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0199v van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Auckes Overdijck


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0008r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Aukes Overdijck


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0199r van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Ottes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0201r van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Ottes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 8rZoutsloot 43huis
eigenaarClaas Ottes
gebruikerClaas Ottes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209v van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Ottes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0057v van 1 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Ottes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0033v van 29 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Ottes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 8rZoutsloot 43huis
eigenaarClaas Ottes
gebruikerClaas Ottes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ bij de Bildtpoortspijp1500‑00‑00 cghuis en tuin
koperJan Boomsma, gehuwd metwijdschipper
koperSwaantje Holmans
naastligger ten oostenClaas Ottes Overdijk oud schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten westenDirk van der Muir
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperClaas Ottes Overdijkoud schipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Boomsma, wijdschipper x Swaantie Holmans koopt een huis en tuin, nz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp. Ten O. de verkoper, ten W. Dirk v.d. Muur, ten Z. die straat, ten N. de Liemendijk, met vrij achter in- en uitgang aldaar. Gekocht van Claas Ottes Overdijk, oud-schipper, voor 1500 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-137 , folio 15rZoutsloot 43huis
eigenaarJan Boomsma
gebruikerJan Boomsma
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0254r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Boomsma


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002ra van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Boomsma


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0135r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Miedema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0131r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ bij de Bildtpoortspijp1250‑00‑00 cghuis en tuintje
koperburgervaandrig Simon Miedema, gehuwd met
koperJanke Gerbrands Wijngaarden
huurderDirk Kruseman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claas Ottes Overdijk
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirk van der Muur
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij, erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Johannes Boomsma, gehuwd metherbergier
erflaterwijlen Zwaantje Holmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Miedema, burger-vaandrig x Janke Gerbrands Wijngaarden koopt een huis en tuin nz. Zoutsloot, bij de Bildtpoortspijp. Ten O. wd. Claas Ottes Overdijk, ten W. wd. Dirk v.d. Muur, ten Z. die straat en diept, ten N. de Liemendijk met in- en uitgang aldaar. Gekocht van de Voogden van het Stadsweeshuis, als erven Jan Johannes Boomsma, herbergier x Swaantie Holmans, voor 1250 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Miedema strandmeester


1786 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 43, HarlingenZoutsloot 43'Anno' en '1786'


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-137 , folio 15rZoutsloot 43huis
eigenaarS. Miedema
gebruikerS. Miedema
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0216r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Miedema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-137 , folio 15rZoutsloot 43huis
eigenaarSimon Miedema
gebruikerSimon Miedema
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0006r van 13 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Miedema


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0081v van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Miedema


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-127, pag. 10Zoutsloot 43Symon Miedema


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0145r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Miedema


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0213r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Miedema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-137 , pag. 15Zoutsloot 43S. Miedema 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Jan Everts Bouwknegt... zijn getrouwd den 6 jun 1790 daaraanvolgend; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, oud-schipper, wijk A-151; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, mei18 04. (GAH650); woont in 7e ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43S. R Miedemaeigenaar en gebruiker van wijk A-151, opziener der dijken, 1814. (GAH204); IEDEMA, SIJBE JANS


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 43S. Miedemafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-151Zoutsloot 43S R MiedemaS R Miedemaopziener der dijken


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 32 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Simon Miedema, overleden op 31 oktober 1826Zoutsloot A 151, vader van Rein, koopman en Auke Simons Miedema, huisman Kieo/ Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 137Zoutsloot 43Jan Bouwknegt koopmanHarlingenhuis en erf (168 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 59 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Jacob Jans Bouwknegt, overleden op 24 juni 183325 jr, kantoorbediende, zoon van Jan Everts Bouwknegt, oud beurtschipper (Zoutsloot A 151) en Sybrigje Yemes, broer van Evert, beurtschipper op Rotterdam en Jacoba Jans Bouwknegt (vrouw van Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar Almenum). Saldo fl. 147,15. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Albert Lykles de Boer... 1859 Amsterdam, zv Lijkle Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS geb 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk E-053; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Attje Pieters Bos... B en Geert ... , korenmolenaarse in 1842; BS ovl 1842; 1852 overlijdens, ovl 1859 bev.reg. HRL 1851 wijk A-151; oud 62 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, korenmolenaarse, wijk H-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Rinske van der Meulen... wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Sybrigje IJmes... HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, BS ovl 1840; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; VT1839; kind: Doetje Jans Bouwknegt, geb 19 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL; Zo na Moogelijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Trijntje Trompetter... A 26 nov 1857 Arnhem, dv Dirk Jans T, en Janneke (Claases); BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191, supp wijk G-437, wijk B-188, wijk E-210, wijk F-097; oud 47 jaar, geb en wonende ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-151ZoutslootJan J Bouwknegt73 joud schipperHarlingenm, protestant, gehuwd
A-151ZoutslootSybrigje Yemes75 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-151ZoutslootRinske van der Meulen45 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 152 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Sybrigje Ymes, overleden op 17 april 184075 jr, overleden Zoutsloot A 151, vrouw van Jan Everts Bouwknegt (mede testamentair erfgenaam), moeder van Jacoba (vrouw van Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar Almenum) en Evert Jans Bouwknegt, schipper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1074 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Jan Everts Bouwknegt, overleden op 9 januari 184881 jr (geboren dec 1766), overleden Zoutsloot A 151, gehuwd, vader van Evert, beurtschipper op Rotterdam en wijlen Jacoba Jans Bouwknegt (vrouw van Jacob Okkes Bijlsma, koopman, moeder van minderjarige Imkje, Siebrigje, Jeltje, Sjouke, Okke en Jacoba Jacobs Bijlsma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1267 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Paulus Salomon Flesch, overleden op 17 september 184825 dg (geboren 23/8/1848), overleden Zoutsloot A 151, zoon van Salomon Mozes Flesch en Sara Izaak de Jongh, broer van minderjarige Mozes, Jozua, Elizabeth en Johannes Salomon Flesch. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 137Zoutsloot A-151Johannes Schimmelpenning woonhuis


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Willem Wybes Schoonhoven... 1 jan 1809 HRL, ovl 8 mrt 1865 HRL, huwt met Hielkje Jacobs Zoete op 22 nov 1832 HRL, schipper, ovl wijk A-151, zv Wybe S, en Rigtje Willems Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 137Zoutsloot A-158 Wijbe F. Wijga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 137Zoutsloot 43 (A-158)Namle Wijgawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 43E. Nautastalhouder
Zoutsloot 43Joh. Postschilder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 43J. (Johannes) Post


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 43rijksmonument 20750


2023
0.13859295845032


  terug