Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 47 1-097 1-140 A-153 A-160
Naastliggers vanZoutsloot 47
ten oostenZoutsloot 49
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 45


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGatse Seerps


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGatse Seerps


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Bauckes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0164r van 20 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGattie Seerps


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052va van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Reyners


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0103r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 47Zoutsloot NZhuis met loods en schuur en kamer daarachter strekkende tot aan de Liemendijk
 
koperJetze Heins, gehuwd met480-00-00 CG
koperTrijntje Jacobs
naastligger ten oostenJacob Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenoud burgemeester Jelgersma
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/2Tjeerd Reinerskoopman
verkoper van 1/4Hinckie Seerps, gehuwd met
verkoper van 1/4Ewert Jansen Oosterbaan
verkoper van 1/8Jetske Sibouts, gehuwd met
verkoper van 1/8Pytter Grauda
verkoper van 1/8Sibout Andries
verkoper van 1/8Marten Andries


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetse Heins


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-097Zoutsloot 47huis
eigenaarJetse Heins
gebruikerJetse Heins
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-097Zoutsloot 47huis
eigenaarJetse Heins
gebruikerSymen Jans
gebruikerMarten Dojes
gebruikerDoitse Eelckes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-9-1720
aansl. huurw. voldaan16-3-1721
opmerking1720 den 11 september van lammert martens voor 1/2 jaer betaelt 3-0-0
opmerkingden 16 maert door de executeur betaelt 3-0-0


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 47Zoutsloot NZ, ten ZO van de Bildtpoorthuis, hof en loods
 
koperLammert Martens grootveerschipper400-00-00 CG
huurderMarten Dooyes
huurderSymon Jansen
naastligger ten oostenJan Haerings Bot
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenburgemeester Hendrick Eeverts n.u.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperAaltie Jetses, gehuwd met
verkoperDooytse Eelkes


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119r van 26 okt 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLambert Martens


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-097 Zoutsloot 47huis
eigenaarLammert Martens
gebruikerLammert Martens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0007v van 23 mrt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLammert Martens


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0051r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLammert Martens


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078v van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLammert Martens schipper


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0339v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLammerts Martens


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-097 Zoutsloot 47huis
eigenaarLammert Martens
gebruikerLammert Martens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-097 Zoutsloot 47Lammert Martens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-097 Zoutsloot 47huis
eigenaarLammert Martens
gebruikerLammert Martens cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0243r van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 47Zoutsloot NZhuis en tuin of hof
 
koperJan Jansen Amelander, gehuwd met550-00-00 GG
koperTrijntje Claeses
naastligger ten oostenWiegle de Vries strandmeester
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenOtte Aukes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperLammert Martensoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Amelander x Trijntje Claeses


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0199r van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Janzen


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0057v van 1 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0189v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Janzen


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0006r van 13 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Jeltes n.u.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 47Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperJacob P. Kerkhooven, gehuwd met850-00-00 CG
koperJanke Eeuwes
bewonerAntje Pieters, gehuwd met60-00-00 CG
bewonerSjoerd P. Wiarda
naastligger ten oostende weduwe Beva
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBauke de Beer
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperAntje Pieters, gehuwd met
verkoperSjoerd P. Wiarda


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-130 Zoutsloot 47Th van Slooten


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0050r van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Kerkhooven


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-140 Zoutsloot 47Jacob Kerkhoven2-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0156r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Kerkhoven


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-153Zoutsloot 47Jacobus Pieters Kerkhoven... 1806, 1809, bsha815hu, huw 1816, huw 1818, huw 1825, ovl 1853, ovl 1858 eigenaar en gebruiker van wijk A-153, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-153Zoutsloot 47Ymke Klazes Kamminga... HRL 1807, BS huw 1816, huw 1817, huw 1819, huw 1828, ovl 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-153Zoutsloot 47Jacob Kerkhoven Jacob Kerkhoven schipper


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-153Zoutsloot 47Jacob Pieters Kerkhoven, overleden op 14 mei 1828koopvaardijkapitein Zoutsloot A 153, overleden Amsterdam, man van Janke van der Heide (erft vruchtgebruik), vader van Aaltje (vrouw van Adriaan van der Vliet, cargadoor), Eeuwe, kantoorbediende, Aafke (vrouw van Jacob van der Ley, te Bolsward), Anna (vrouw van Johannes Petrus Matthijssen, rijksambtenaar Den-Haag), wijlen Johannes (man van Aukje Elias Bijlsma, vader van minderjarige Jacob, Elias en Janke Johannes Kerkhoven), afwezige Pieter, koopvaardijkapitein Amsterdam en minderjarige Jan Jacobs Kerkhoven (zeevarend bij broer Pieter op reis naar Westindien). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-153Zoutsloot 47Eeuwe Jacobs Kerkhoven, overleden op 6 juni 183037 jr, zoon van wijlen Jacob Pieters Kerkhoven, in leven buitenschipper en Janke van der Heide (Zoutsloot A 153), broer van Alida/Aaltje (vrouw van Adriaan van der Vliet, koopman), Aafke (vrouw van Jacob Simons van der Ley, boekverkoper Bolsward), Anna (vrouw van Johannes/Jan Pieters Matthijssen, marineambtenaar Den-Haag), Pieter, koopvaardijschipper Amsterdam, Jan, idem aldaar en wijlen Johannes Jacobs Kerkhoven (man van Aukje Elias Bijlsma, thans vrouw van Yme Broers, winkelier, vader van minderjarige Jacobus, Elias en Janke Johannes Kerkhoven). Saldo fl. 63,29. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 139Zoutsloot 47wed. Jacob Pieters KerkhovenHarlingenhuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-153Zoutsloot 47Aafke Jacobus Kerkhoven... ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, 109, wijk G-317; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacobus P. Kerkhoven en Janke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-153Zoutsloot 47Janke Eeuwes van der Heide... Kerk HRL 1809, BS ovl 1844, ovl 1853, ovl 1858; oud 78 jaar, geb Grootegast en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; kind: Jan Jacobus Kerkhoven, geb 11 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL; Wij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-153Zoutsloot 47Rinske Jolles Bakker... en 20 jan 1828, N.H., dv Jolle Joukes B, en Rinske Jochems; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-153ZoutslootJanke van der Heyde78 jGrote Gaastv, protestant, weduwe, geen
A-153ZoutslootAafke Kerkhoven41 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-153ZoutslootEliza van der Ley4 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-153ZoutslootAlida van der Ley8 jNieuwe Diepv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 139A-153 S de Boergeheel vernieuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-153Zoutsloot 47Willem Willems Langendijk, overleden op 5 juni 18476 mnd (geboren 24/11/1846), overleden Zoutsloot A 153, zoon van Willem Langendijk, schippersknecht en reeds overleden Tjerkje Johannes Gebel, broer van minderjarige Johannes en Sytske Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-153Zoutsloot 47Machiel Napjus... Parochie, N.H., zv Eelco Egberdus N, en Harmkje Tjamkes Erasmus; BS huw 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, wijk D-088, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 139A-153 (Zoutsloot)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 139A-160 (Zoutsloot)wed. en erven Sjoerd de Boerwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 47Oud Harlingen Magazine 1990Huistimmerman K. Kerkhoven aan de noordzijde van de Zoutsloot A 160


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 139Zoutsloot 47 (A-160)Hendrik Kerkhovenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 47 Dirk Haagsmabootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 47D.Haagsmatransportarbeider
Zoutsloot 47G.Haagsmatransportarbeider
Zoutsloot 47G.Haagsmatransportarbeider
Zoutsloot 47J.Haagsmatransportarbeider
Zoutsloot 47aS.Bauritiusvellenblooter


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 47J.S. (Jan) v.d. Heide


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 47rijksmonument 20752
  terug