Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 522-0362-0362-054B-107B-126


Naastliggers vanZoutsloot 52
ten oostenZoutsloot 54
ten zuidenKarremanstraat 25
ten westenKarremanstraat 19
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 52naamloze doorlopende steeg ten oosten


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0202r van 30 mrt 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076r van 12 jan 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179r van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Willems soldaat


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Leses


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ300‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperHarmen Jansen, gehuwd metmr. dopjeswever
koperMayke Hendricx
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGosselyk Martens
naastligger ten zuidenDirck Engelsman
naastligger ten westenCornelis Jansen houtzager
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperQuirijn Hansen, gehuwd met
verkoperSiou Lolkes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Janssen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0156r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Jansen wever


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072r van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196r van 12 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Jansen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ waar het Vergulden Tafellaken uithangt765‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelTede Gosses het Vergulde Tafellaken
naastligger ten oostenGoslyck Martens
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van wijlen Dirk Engelsman
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJoannes Nettes, weduwnaar van
verkoperwijlen Geertie Harmens, en voogd van hun kind
verkoperHarmen Joannes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0171v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ382‑14‑00 gg1/2 huis alwaer het Vergulden Tafellaken uithangt, met een vrije gebruik van de steeg ten oosten
koperTede Gosses c.u.het Vergulde Tafellaken
naastligger ten oostenGoslyck Martens
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van wijlen Dirck Engelsman
naastligger ten westenweduwe Reynsk
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Philips c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTede Gosses c.u. kopen een huis zz. Zoutsloot, alwaer het vergulden tafellaken uithangt.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ960‑00‑00 cghuis, keuken en plaatsje
koperHendrik Hendriks c.u.het Vergulde Tafellaken
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGoslyk Martens
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van wijlen Dirk Engelsman
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTade Gosses c.u.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0063v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick wever
naastligger ten westensteeg


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0202v van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Hendricx kleinreder


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ300‑00‑00 gghuis
koperJan Netters wijdschipper
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Doeke Scheltes
naastligger ten zuidenImke meedbrenger
naastligger ten westenYebeltie Dirx
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde crediteuren van Hendrick Hendrix


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080v van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Netters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-036 , folio 25Zoutsloot 52
eigenaarJan Netterts
gebruikerJan Netterts
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Netterts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-036 , folio 15rZoutsloot 52huis
eigenaarJan Netterts wed.
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158r van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Netters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-036 , folio Zoutsloot 52huis
eigenaarwed. Jan Nitters
gebruikerwed. Jan Nitters
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106v van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389v van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg met drie ingangen


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0165r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0281r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feytema en Rowel350‑00‑00 gghuis
koperYke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman
naastligger ten oostenYfke Fransen
naastligger ten zuidenJan Aukes koopman
naastligger ten westenYke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Tuentie Jans, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jacob Lolkes
verkoper van 1/3Trijntje Jans in eigen zaken agerende, gehuwd met
verkoper van 1/3Jouke Jelles
verkoper van 1/3Jacob Seerps Popta, weduwnaar van
verkoper van 1/3wijlen Neeltie Jans


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-036 , folio 15vZoutsloot 52huis
eigenaarwed. Jan Netters
gebruikerwed. Jacob Lolkes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-036Zoutsloot 52Pieter Symons, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-036 , folio 15vZoutsloot 52huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerPieter Simons
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTaetske Jans
huurwaarde06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0216v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ381‑07‑00 gghuis
koperHessel Sybrens Hengst
huurderPieter Waterman c.u.32‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Yedes de Groot c.s.
naastligger ten zuidenEvert Poulus reidmaker
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerryt Jacobs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast
verkoperde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Sybrens Hingst koopt heerlijk huis aan de zz. Soutsloot, bewoond door Pieter Waterman c.u. voor 32 cg. per jaar. Geen grondpacht. Ten O. Jan Yedes de Groot wd. c.s., ten Z. Evert Poulus, reydemaker, ten W. Gerryt Jacobs wed., ten N. straet en Zoutsloot. Gekocht van erven Ycke Goverts Potkast x Maertje Scheltes, voor 381 gg. en 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-036 , folio 15vZoutsloot 52huis
eigenaarHessel S. Hingst
gebruikerPyter Simons
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTetske Jans
huurwaarde06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0255r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Lieuwes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051v van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Lieuwes


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0134v van 16 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ dicht bij de Karremanspijp351‑14‑00 cghuis
koperEvert Beva reidmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten westenJan Symons
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltje Symons, gehuwd met
verkoperHarmen Lieuwesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, meester reydmaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-036 , folio 15vZoutsloot 52huis
eigenaarEvert Beva
gebruikerLouwrens Willems
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 31rZoutsloot 52huis
eigenaarEvert Beva
gebruikerRoelof Hendriks
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0285r van 6 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Beva


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 31rZoutsloot 52huis
eigenaarEvert Beva
gebruikerHarm. Claasen
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 31rZoutsloot 52huis
eigenaarEvert Beva wed.
gebruikerHarmen Clasen
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0343v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0340v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ nabij de Karremanspijp170‑00‑00 gghuis
koperJan Harmens
huurderHarmen Claasen c.u.36‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHarmen Heeres
naastligger ten westen [staat: noorden]M. Vink
naastligger ten westen [staat: noorden]M. Fokkes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperChristina Imans de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0210v van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0214r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ dicht bij de Karremanstraat180‑00‑00 cghuis
koperRoelof Roelofs, gehuwd met
koperVrouwkje Tjeerds
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang, doorgaande
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: zuiden]de erfgenamen van wijlen Marten Fokkes
naastligger ten westenMinno Vink
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Harmensarbeider


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0238r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-054 , pag. 31Zoutsloot 52Roelof Roelofs 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Roelof Roelofs van der Velde... 1816, zv Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk B-107, turfdrager, 1814. (GAH204); R.R. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 223 te HRL, turfdrager, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-107Zoutsloot 52Roelof R van der VeldeRoelof R van der Veldeturfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 223Zoutsloot 52Roelof van der Velde turfdragerHarlingenhuis en erf (130 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 169 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-107Zoutsloot 52Foekje Johannes, overleden op 2 maart 1834moeder van Klaasje (vrouw van Karel F. Rigter, matroos Zoutsloot B 107), Jantje (vrouw van Jan Alberts de Boer, schipper zonder vaste woonplaats), Pieter, arbeider Stavoren en Johannes Hanses de Vries, idem aldaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 147 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-107Zoutsloot 52Froukje Tjeerds, overleden op 7 juni 1837Zoutsloot B 107, moeder van Tjeerd, mr. smid Achlum en Grietje Roelofs van der Velde (vrouw van Eelke Pieters Faber, baardscheerder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Abrahams Willems Brons... Freerks Smeden/Smeetzel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, huw 1842, ovl 1869, bev.reg. Ha wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsknecht, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Adriaantje de Jongoud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Aukje Riddersteen... 1812, ovl 1846, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Geeske Paulus Houtsma... H, en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Maaike Klazes de Jonggeb 1774 HRL, ovl 4 jan 1844 HRL, dv Klaas dJ, en ... ; BS ovl 1844; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Pietje Wassenaar... 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-107ZoutslootMaaike de Jong66 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-107ZoutslootAdriaantie de Jong63 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-107ZoutslootAukje Riddelsteen56 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-107ZoutslootAnthony Wassenaar20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-107ZoutslootPietje Wassenaar29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Elisabeth Brouwer... 14 aug 1814, dv Jacobus Johannes B, en Liesbeth Johannes; BS huw 1814, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, 111, 169, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 223Zoutsloot B-107Willem Lichtendahl en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 223Zoutsloot B-126 Klaas van Loon woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 223Zoutsloot 52 (B-126)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 52H. Walingastoffeerder


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17827
Zoutsloot 52Gerrit Betlem


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 52F. (Fimmigje) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 52beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.095375061035156


  terug