Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 531-100 1-142 A-156A-163


Naastliggers vanZoutsloot 53
ten oostenZoutsloot 55
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 51
ten noordenAchterstraat 2


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Pieters


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendiept


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinNoorderhaven of Zoutsloot NZ [staat: nieuwe stad]334‑00‑00 GGtuin met planten
koperAdriaen Wyerdts, gehuwd metlakenkoper
koperMaycke Rogiers
naastligger ten oostenClaes Pieters
naastligger ten zuidendiept
naastligger ten westenhuis en plaats van de verkoopster Jesck Everts
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJesck Everts, gehuwd met
verkoperWillem Stevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen Wyerts, lakenkoper x Maycke Rogers kopen een tuin in de nieuwe stad aan de noordzijde. Ten O. Claes Pieters, ten Z. het diept, ten W. verkopers' huis en plaats, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Jesck Ruertsdr., nu huisvrouw van Willem Stevens, voor 334 gg.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Adriaen Wyerts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: in de noorder nieuwe stad strekkende tot de 6 kamers]00‑00‑00 cghofje of boomgaard
koperN. N.
naastligger ten oostenFetse Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJohan Gabbes
naastligger ten noordenhet vijfde perceel (zes kamers) in deze akte
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (e) een tuintje of boomgaard in de noorder nieuwe stad strekkende van het water tot de eerdergenoemde zes kamers.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: bij de 6 kamers]00‑00‑00 cghof
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150v van 10 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamers van Adrian Wierdts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150v van 10 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ343‑07‑00 GGhof met bomen en plantagie
koperWibrant Seerps, gehuwd met
koperBauck Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamers van Adrian Wierdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAndries Wierdts Popta mede voor zich, gelastigde van zijn broer
verkoperJan Wierdts Popta
verkoperEme Rogiers, weduwnaar van
verkoperwijlen Lutske Wierdts Popta, moeder van
verkoperWierd Emis
verkoperJan Pieters Leyenaer, gehuwd met
verkoperLeyntie Emis
verkoperJan Emes thans uitlandig
verkoperAdriaen Wierts Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWibrant Seerps x Bauck Dircks kopen een hof nz. Zoutsloot


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133v van 1 feb 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ502‑02‑00 CGhof met prieel
koperSent Huyberts, gehuwd met
koperMaycke Warnaers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJelle Pyters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybrant Seerps


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031v van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenaer
naastligger ten zuidenEgbert Rijcx


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031v van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinnoorder nieuwe stad549‑00‑00 CGhof met prieel
koperFoppius Gerrardi, gehuwd metrentmeester
koperGriettie Eedes
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rintse Pyters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenaer
naastligger ten zuidenEgbert Rijcx
naastligger ten westenJelle Pyters Vettevogel
naastligger ten noordenDrogestraat, de achterste
verkoperburgemeester Sent Huyberts, gehuwd met
verkoperMayke Warners


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinnoorder nieuwe stad500‑15‑00 CGhof
koperJelke Pyters Buttercooper c.u.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rinse Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyener
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Ides, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Wybes als niaarnemer rat. sanguinis & vicinitatis, koopt 1/2 huis op de hoek van de Katterug zoals Jacop Rinses c.u. het van Age Wabbes heeft gekocht, voor 300 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKarremanstraat


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot373‑04‑00 GGhof met bomen en plantagie
koperPytter Tames c.u.
naastligger ten oostenJan Lolckes
naastligger ten zuidenKarremanstraat
naastligger ten westenJelle Vettevogel
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters Buttercooper


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPierke Rheen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0079r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Jelmer Schellinger c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025r van 12 nov 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Folkert Lamberts


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Sjoerdt Bouwens


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ500‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Cornelisen, gehuwd metschipper
koperMettie Pouwels
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
huurderJan Beernts
huurderJetse Heyns
naastligger ten oostenTrijntie Heeres
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Bastiaens
naastligger ten noordende tuin van Jan
verkoper van 1/2Rixtie Rintjes, gehuwd met
verkoper van 1/2Jelle Laessenmr. zeilmaker
verkoper q.q.Rixtie Rintjes, gelastigde van haar zuster
verkoper van 1/2Hylckjen Rintjes, gehuwd met te Terschelling
verkoper van 1/2Watze Arjensmr. bakker te Terschelling


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071r van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100Zoutsloot 53huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen hof


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100Zoutsloot 53
eigenaarCornelis Cornelis
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ550‑00‑00 CGhuis, plaats, tuin en loodsje
koperJarigh Minnes, gehuwd met
koperLudtske Claeses
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Heeres
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs
verkoperCornelis Cornelis, gehuwd met
verkoperMettie Poulus


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100Zoutsloot 53huis
eigenaarJarig Minnes
gebruikerPyter Jacobs cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043v van 16 nov 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeningang van de tuin van Hans Gongrijp
naastligger ten noordende tuin van Hans Gongrijp


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043v van 16 nov 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeningang van de tuin van Hans Gongrijp
naastligger ten noordende tuin van Hans Gongrijp


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jarigh Minnes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0069r van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van de erfgenamen van wijlen Jan Harings


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100Zoutsloot 53huis
eigenaarBetse Cornelis
gebruikerBetse Cornelis
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Karremanspijpen600‑07‑00 GGhuis, tuintje, loodsje en plaatsje
koperBetse Cornelis, gehuwd metsmakschipper te Franeker
koperFranske Jans te Franeker
huurderRomke Wytses mr. glasmaker32‑00‑00 GG
naastligger ten oostenAuke Aukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Folkerts metselaar
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Harings
verkoperLutske Clases, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Jarig Minnes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSibren Simons
naastligger ten zuidenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenFranske Jans


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: Karremanstraat]280‑07‑00 GGhof
koperBetse Cornelis, gehuwd metschipper
koperFranske Jans
huurderGerryt Joostes 11‑00‑00 CG
eigenaar van 2 kamers ten noordenBerend Berendsmr. wever
naastligger ten oostenJan Jansen Trompetter
naastligger ten zuidenSibren Simons
naastligger ten zuidenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenFranske Jans
naastligger ten westenArjen Tiepkes
naastligger ten noordenBerend Berends mr. wever
verkoper van 1/5Roelof Benteskoopman te Rotterdam
verkoper van 1/5Bente Benteskantoorknecht te Hoorn
verkoper van 1/5huisman Bente Walings onder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, dochter van
verkoperWybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, erfgenaam vanmr. schoenmaker
erflaterwijlen Antie Jans
verkoper q.q.Gerben Johannis, curator overmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Berbera Jans, zuster van
verkoperLijsbeth Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, erfgenamen van
erflaterwijlen Romke Wassenaarmr. glasmaker


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBetse Cornelis schipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-100 Zoutsloot 53Betze Cornelis, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100Zoutsloot 53huis
eigenaarBetse Cornelis
gebruikerBetse Cornelis
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑18‑02 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpen1575‑07‑00 GGhuis met extra grote tuin
koperIdse Allerts doopsgezind predikant
naastligger ten oostenBastiaan Bicker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenvroedsman Meye H. Meyer
naastligger ten noordenSicke Janz c.s.
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatorkoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curator over te Ried
verkoperCornelis Betses, erfgenaam
verkopermeerderjarige vrijster Elisabeth Betses, erfgenamen van te Amsterdam
erflaterwijlen Betse Cornelis


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ1180‑00‑00 GGhuis met extra grote tuin
koperYede Pytters, gehuwd metoud wijdschipper
koperMurkjen Jeltes
huurderTjeerd Seerps
naastligger ten oostenBastian Bikker
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenMeye Harmens Meyer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIds Allerdsleraar doopsgezinde gemeenschap te Leeuwarden


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Pytters


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Yede Pyters


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Yede Pyters


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van de weduwe van Yede Pyters


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-132 , pag. 11Zoutsloot 53Y. Hoornstra


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenY. Hoornstra


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-142, pag. 16Zoutsloot 53Y Hoornstra3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Yde Sybouts Hoornstra... f. 29:14:0 voor geleverd swart gaarn, ord. no. 21, 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-156, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-091, gebruiker is Cornelis Wolff, schipper, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 53 IJ. Hoornstrafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-156Zoutsloot 53IJede Hoornstra IJede Hoornstra koopman


1827 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Maaike Hoornstrageb 1775 HRL, ovl 16 sep 1827 HRL, ongehuwd, dv IJde H, en Gooikje vd Meulen; BS ovl 1827; sterfhuis wijk A-156/Zoutsloot 53, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 91 en 96 van 10 okt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-156Zoutsloot 53provisionele en finale toewijzingfl. 1060huis A-156
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperSchelte Zwaal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 142Zoutsloot 53Thomas Janus van SlotenHarlingenhuis en erf (450 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 287 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-156Zoutsloot 53Thomas Janes van Slooten, overleden op 18 februari 183270 jr, Zoutsloot A 156, vader van Lieuwkje (wed. Minse Wessels Bakker), winkeliersche, Abe, beurtschipper op Zwolle, Jan, rijkscommies Ferwerd, Monte, beurtschipper op Amsterdam, Maaike (vrouw van Jan Cornelis Teves, koopvaardijschipper), Hylke, idem, Tjeerdje (vrouw van Gerrit H. Smit, idem), Martinus, bakker en wijlen Jane Thomas van Slooten (man van wijlen Marijke Oorthuis, vader van minderjarige Thomas en Beitske Janes van Slooten: voogd is oom Martinus). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 13 jul 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
A-156Zoutsloot 53Heeren huizinge, met een groote tuin, voorzien van goede vruchtboomen en verdere annexen aan de Zoutsloot, gebruikster weduwe t.j. van, slooten. Finaal verkocht op 25 jul 1832 door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Geertje Tigchelaar... wonende te Franeker, dv Johannes Jans T, en Aukje Klases; BS huw 1816, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Grietje L Rueloud 52 jaar, geb Embden en wonende te HRL. 1839, wijk A-156; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Maaike Atsma... ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Pieter Crans Nautageb 1787 Leeuwarden, ovl 8 aug 1848 HRL, huwt met Grietje Buyl, gepensioneerd visiteur, zv Jacob N, en Jeltje Vink; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, visiteur, wijk A-156; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-156ZoutslootPieter Crans [Krans] Nauta52 jvisiteurLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-156ZoutslootGrietje L Ruil52 jEmbdenv, protestant, gehuwd
A-156ZoutslootGrietje Post23 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-156Zoutsloot 53Johan Hendrik Kooistra, overleden op 10 juli 18415 1/2 jr (geboren 13/2/1836), overleden Karremanstraat A 156. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Hendrik Pieters Klein... HRL 1851 wijk A-008, 156; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-019; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2418Zoutsloot A-156Cornelis T. Reuswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2418Zoutsloot A-163Catharina Alida Klein, vrouw van Cornelis Reuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2418Zoutsloot 53 (A-163)Catharina A. Reuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 53 Melle Kamstraagent v. pol. 1e kl.f. 700f. 900
Zoutsloot 53 Jan Kamstrakantoorbediendef. 800f. 1100
Zoutsloot 53 Willem Kamstrakantoorbediendef. 0f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 53M. Lolkemaschelpenvisscher


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 53Y. (Ynskje) van Esveld wv Mollema


1970 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 53Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 53rijksmonument 20755
  terug