Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 56
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 56 2-034 2-055 1/2 B-105 B-124
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 56 2-035 2-055 1/2 B-105 B-124
Naastliggers vanZoutsloot 56
ten oostenZoutsloot 58
ten zuidenDroogstraat 65
ten westenZoutsloot 54
ten noordende Zoutsloot


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0171v van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0156r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPiter Jelmers


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0063v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0225r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van de heer Gerard Fortuyn


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 56Zoutsloot ZZhuis
 
koperPytter Bruyns, gehuwd metmr. metselaar250-00-00 GG
koperJetske Scheltes
bewonerhuis was genaamd de Klimmer Jan Ulbesmr. stadsmetselaar
naastligger ten oostenGerrard Fortuyn
naastligger ten zuidenGerrard Fortuyn
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerrard Fortuyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Bruyns, mr. metselaar x Jetske Scheltes koopt een mooi huis (Zz.) Zoutsloot, bestaande uit een voorkamer, opkamer, keuken, loods en plaets met back. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. erven Doecke (Duco) Scheltes, en bewoond door Jan Ulbes, mr. stadsmetselaar. Het huis heet 'de Klimmerboom'. Gekocht van Gerard Fontein, voor 250 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Bruyns
naastligger ten westende uitgang van de hof van Gerrard Fortuyn


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0077r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Bruyns


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0125v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 56Zoutsloot ZZhuis
 
koperSjierck Gerbens, gehuwd metmr. metselaar205-00-00 CG
koperAntie Tjerx Solcama
huurderJan Ulbes mr. stadsmetselaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
eerdere eigenaarGerhard Fortuyn
verkoperPytter Bruynsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Gerbens, mr. metselaar x Antie Tjerx koopt een huis (Zz.) Zoutsloot, bewoond door Jan Ulbes, mr. stadsmetselaar als huurder. Verkoper had het gekocht van erven Gerard Fontein. verkoper is Pyter Bruyns, mr. metselaar, voor 205 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112r van 23 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 56Zoutsloot ZZhuis
 
koperJacob Popta koopman145-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Jacob Popta koopman
naastligger ten zuidende hof van Jacob Popta koopman
naastligger ten westenTjeerd Lolkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Tjerx Solkema, weduwe van
verkoperwijlen Sierck Gerbensstadsmakelaar


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0335v van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Pytter Bruins
naastligger ten westende uitgang van de hof van Jacob Popta, gehuwd metkoopman
naastligger ten westenZytske Fransen


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-034Zoutsloot 56kamer
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
2-035Zoutsloot 56huis
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerTiaard Lolkes
gebruikernu Hendrik Pieters
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-034Zoutsloot 56huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
2-035Zoutsloot 56huis
eigenaarLambert Tieerds
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-034 Zoutsloot 56huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerJentie schoolmr.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG
2-035 Zoutsloot 56huis
eigenaarLammert Tjeerds
gebruikerLammert Tjeerds
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389v van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Popta


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0059v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYpke Dirks


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0060v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 56Zoutsloot ZZ7/9 woning
 
koperYpke Dirks, bestevader vanligterman133-21-12 GG
koperMaayke* Bentes, nagelaten dochter van
koperwijlen Bente Freerks smakschipper
eigenaar van 2/9Ypke Dirksligterman
naastligger ten oostenSymen Fokkes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Popta
naastligger ten westende weduwe van Jane Jansen graandrager
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6Tijs Minnes van HoekkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/6Lutske Clases, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Jarig Minnes
verkoper van 2/9Trijntie Freerks, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 2/9Anne JetsesschuitschipperLeeuwarden
verkoper van 2/9Gadske Allerts, gehuwd metMakkum
verkoper van 2/9Anne DoedesschuitschipperMakkum


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-034 Zoutsloot 56kamer
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerBeernt Sybes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
2-035 Zoutsloot 56huis
eigenaarYfke Fransen
eigenaarSjouk Fransen
gebruikerYfke Fransen
gebruikerSjouk Fransen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-034 Zoutsloot 56Geertje Geerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-034 Zoutsloot 56huis
eigenaarJacob Popta erv.
gebruikerGeert Geerts
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
2-035 Zoutsloot 56huis
eigenaarYffke Fransen
eigenaarSjoukjen Fransen
gebruikerYffke Fransen
gebruikerSjoukjen Fransen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080v van 24 jun 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ypke Dirks


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenA. de Haas


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 56Zoutsloot ZZ naast de kamer van het eerste perceelwoning
 
koperHanso Gongrijp, en zijn vaderklerk ter secretarie Admiraliteit in Friesland526-21-00 GG
koperHendrik Gongrijp luitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat van de Verenigde Nederlanden
huurderJelle Jurjens 24-00-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenPieter Hylkes n.u.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperBeatrix de Haas minderjarig
verkoperBerber de Haas minderjarig
verkoperSimon de Haas minderjarig
verkoperJanke de Haas minderjarig
erflaterwijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
erflaterwijlen Dirkjen Sopingius


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0069v van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 56Zoutsloot ZZhuis
 
koper door niaarHanso Godefridus Gonggrijp, gehuwd metgriffier Admiraliteit in Friesland250-00-00 CG
geniaarde koperJochem Willembarg, gehuwd met
geniaarde koperAntje Johannes
huurderJochem Willembarg 34-00-00 CG
huurderAntje Johannes
naastligger ten oostenGonggrijp griffier
naastligger ten westenJanke Scheltema
naastligger ten zuidenJacob Roorda
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met
verkoperR. Nautaadvocaat Hof van FrieslandFraneker


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0343v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHanso Godefridus Gongrijp substituut secretaris bij de Marine


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0238r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Gonggrijp


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. G. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-055 1/2Zoutsloot 56H Gonggrijp0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Gabe Sjoerds Rodenhuis... is Hendrik Meyer, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-105; VT1839; G.R. eigenaar van perceel nr. 219 te HRL, metselaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 586, huis ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Thomas Paludanus... eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-007; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); T.P., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-105Zoutsloot 56T Paludanus T Paludanus tuinhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 219Zoutsloot 56Gabe RodenhuisHarlingenmetselaarsknegthuis en erf (144 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Sijke Wetzenoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-105; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-105ZoutslootGabe Rodenhuis56 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
B-105ZoutslootSijke Wetzen56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-105ZoutslootJan Rodenhuis21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, metzelaar
B-105ZoutslootWilhelmina Rodenhuis25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-105Zoutsloot 56Jan Tabes Hilverda, overleden op 13 juni 18481 mnd (geboren 7/5/1848), overleden Zoutsloot B 105, zoon van Tabe Hilverda, plateelbakker (wednr. Elisabeth de Groot) en Rinske Vlietstra, broer van minderjarige Tjerkje Tabes Hilverda (uit 2e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Jacob de Jong... Martens Panbakker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 219B-105 (Zoutsloot)Barend H. van der Walwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 219B-124 (Zoutsloot)Wed. en erven Rein Damenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4679Zoutsloot 56 (B-124)Sietse Baardawoonhuis en stal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 56 Jacob Booijbetonwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 56J.Akkerboomexportslager


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 56J. (Jan) Westerbeek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 56beeldbepalend pand7 van 10
  terug