Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 64
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 64 2-047 2-058 B-102 B-120
Naastliggers vanZoutsloot 64
ten oostenZoutsloot 66
ten westenZoutsloot 62
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0175r van 19 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ [staat: diept]huis en potwerk
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJan Harmens c.soc.
naastligger ten zuiden?
naastligger ten westende tuin van dr. Jan Loo
naastligger ten noorden
verkoper van 1/2Aeff, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ippepottenbakker
verkoper van 1/2de kinderen van Aeff
eerdere samenvatting door Yde Elsingahuis en potwerck (pottenbakkerij) aant diept. Ten O. Jan Harmens c.s., ten W. de hof of tuin van dokter Jan Loo.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092v van 21 sep 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Droogstraat NZpanwerk
 
koperburgemeester Harmen Gerryts Phelten 848-00-00 GG
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Harmens 1-00-00 CG
naastligger ten oostende brouwerij gebruikt door Eepe Feddes
naastligger ten zuidenburgemeester Harmen Gerryts Phelten
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenHaencke Hessels
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFopke Idses, gehuwd metpannenbakker
verkoperSyuw Sjouckes


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Droogstraat NZ strekkende noordwaarts tot aan de Zoutsloothuis, pothuis terzijde en plaats
 
koperWillem Willems, gehuwd metpottenbakker625-00-00 GG
koperFolcku Remmerts
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSibrant Tiaerdts, gehuwd met
verkoperLuycke Haentis


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Droogstraatgerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim Willims
 
aanhandelaarWillim Willims pottenbakker0-00-00 CG
verwandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verwandelaarHarmannis Reen


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Droogstraat NZtwee kamers aan elkaars erf
 
aanhandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken0-00-00 CG
aanhandelaarHarmannis Reen
toehaak300-00-00 CG
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verwandelaarWillim Willimspottenbakker


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZestrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan
 
koperJoris Claesen, gehuwd met750-00-00 GG
koperAeltie Jelles
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRemmert Willems, gehuwd metpottenbakker
verkoperYffke Huiberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Claessen x Aeltie Jelles koopt een estrikwerk, groot 2 huisplaetsen met alles wat er opstaat en nog 2 camers daarbij, zz. Zoutsloot. Ten O. en Z. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van dr. Jelle Jaspers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Remmert Willems, pottenbakker x IJffke Huiberts, voor 750 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056v van 23 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoris Claesses


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0097r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet estrikwerk van Joris Claessens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZpan- en estrikwerk
 
koper van 1/2Lammert Claessen boormaker200-00-00 GG
koper van 1/2Auckien Wybes jongedochter
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Joris Claessens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Claasen, boormaker, voor 1/2, en Auckien Wybes, jdr, voor 1/2, kopen een pan- en estrikwerk, gesticht in 1679 en door brand verwoest, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Aeltie Jelles wv Joris Claessen, voor 200 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0223v van 22 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ1/2 afgebrande pannenbakkerij
 
koperLammert Clasen, en zijn gewezen dienstmaagdboormaker107-04-00 GG
koper van een houten loodsWillem Coenes
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarAeltie Jelles, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Joris Clasen
verkoperAuckjen Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Clasen, boormaker, koopt een halfafgebrande panbakkerij, hem aangewandelt van Aeltie Jelles wv Joris Clasen, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Koper had al op 26 mei 1681 met zijn vrouw elk een helft gekocht en het weer doorverkocht aan Willem Coenes, behalve een houten loods en een stukje erf, waarvoor hij alsnog 35 gg. moet betalen.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLammert Claessen


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZkamer
 
koperGerrit Pyters, gehuwd met220-00-00 GG
koperJeltje Gerbens
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Clasesboormaker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZkamer met tuin tot aan de Droogstraat
 
koperWelmoed Jacobs, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen Jouke Piers kooltjer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, diakenmr. kleermaker
verkoper q.q.N. N., diakenen vanmr. gortmaker
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie, alimentatores van
verkoperJeltie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWelmoed Jacobs wv Jouke Piers, kooltjer, koopt een camer zz. Zoutsloot, met een tuin met vruchtbomen en een plaets, strekkende tot de nz. Droogstraat. Ten O. erven Jacob Aerts, ten W. deels Jacob Popta, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de diaconen v.d. Jan Jacobsgezinde Gemeente, als alimentatoren van Jeltje Gerbens wv Gerrit Pieters, voor 300 cg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0303r van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303r van 30 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 64mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 64mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZkamer en tuin
 
koperSimon Fockes, gehuwd met230-00-00 CG
koperSjoukjen Doeckes
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Antie Jouckes, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Minx
verkoper van 1/4Pieter Seerps, erfgenaam
verkoper van 1/4Joucke Seerps, erfgenamen van
verkoper van 1/4wijlen Trijntie Jouckes
verkoper van 1/4Gertie Joukes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Dirks
verkoper van 1/4Jetske Willems, gehuwd metBurgwerd
verkoper van 1/4Johannes HommesBurgwerd
verkoper van 1/4Welmoed Willems meerderjarige dochter, erfgenaam vanAchlum
erflaterwijlen Willem Jouckes


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 64mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 64mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 64mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZdeftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis
 
koper van 1/2gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman910-00-00 GG
koper van 1/2Tjepke Gratama koopmanonder Almenum
gebruiker vh panwerkDoeke Symons
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Doeke Symons, gehuwd met
verkoperAntie Claases


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuis
 
koperTjepke Gratama koopman160-00-00 GG
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haas
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarde crediteuren van Doeke Simonsmedicinae doctor en koopman
verkoperBernardus Jelgersmamedicinae doctor en koopman


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenT. Gratama koopman


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot wijk B-102een van zeven huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 64G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstraeigenaar en gebruiker van wijk B-102, verwersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 64wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Antje Bettings de Boer... BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Betting Alberts de Boer en Pietje Jans; Wij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Barend Roelofs Kroes... Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Iege Harkemageb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-102ZoutslootBarend R Kroese51 jHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd, sloeproeyer rijks dienst
B-102ZoutslootAntie B de Boer42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootBetting B Kroese18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootRoelof Kroese17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBaafke Kroese8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootIege S Harkema28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootKlaaske Hondema26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootWapke S Harkema1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Fetje Pieters Hoogstra... op 16 dec 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Marijke Jans Wijngaarden... in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 207B-102 (Zoutsloot)Sijtze P. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3500B-120 (Zoutsloot)Bernardus Westerhofwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3500Zoutsloot 64 (B-120)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 64 Geert van der Zeeexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 64G. v/d Zeeslager


1930 - kentekenadresnaam
B-15278
Zoutsloot 64Harm van Dijk


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 64A. (Aaltje) de Boer wv v.d. Zee


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 64beeldbepalend pand6 van 10
  terug