Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 83
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 832-007 2-010 B-117B-139


Naastliggers vanZoutsloot 83
ten oostenZoutsloot 85
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 79
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 83naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-007Zoutsloot 83woning
eigenaarMinne Tijssen
gebruikerMinne Tijssen
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-007Zoutsloot 83huis
eigenaarMinne Tijssen
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203r van 8 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83achterZoutsloot bij de Karremanspijp172‑00‑00 GGtuin
koperThijs Minnes, gehuwd metwijdschipper
koperSytske Jans
naastligger ten oostenThijs Minnes, gehuwd metwijdschipper
naastligger ten oostenSytske Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidenPieter Minx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanskruisstraat]
verkoperJosina Laquart, gehuwd met
verkoperburgemeester Hector van Burensteins te Franeker
verkoperweduwe Klinkhamer
verkoperde erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquart


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0231v van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83achterZoutsloot NZ230‑00‑00 CGhuis
koperEelkjen Bentes, gehuwd met
koperThomas Jansen IJsenbeek bontreder en koopman
naastligger ten oostenhet onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoek, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
naastligger ten oostenJytske Jans te Leeuwarden
naastligger ten westenPieter Minx koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperThijs Minnes van Hoek, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
verkoperZytske Jans


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-007Zoutsloot 83huis
eigenaarHaye Alberts
gebruikerHaye Alberts
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYpke Dirx


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0050r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwoning Hendrik Everts


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83Zoutsloot NZ194‑21‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Hendrik Everts
huurderYpke Dirx
naastligger ten oostenwoning gekocht door Uilke Anskes c.u.metselaar
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westen[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek
verkoper van 1/4Antje Joukes, weduwe van te Achlum
verkoper van 1/4wijlen Pieter Minks
verkoper van 1/4Gertie Joukes, weduwe van te Sint Annaparochie
verkoper van 1/4wijlen Jan Dirks
verkoperhuisman Pieter Seerps te Sexbierum
verkoperHomme Johannes, zoon van te Tzum
verkoperJohannes Hommes, weduwnaar van
verkoperwijlen Jetske Willems
verkoper van 1/8Welmoed Willems, gehuwd met te Pingjum
verkoper van 1/8huisman Dirk Sipkes te Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Ewerts, oud-burgemeester, koopt een huis of woning nz. Zoutsloot. Ten O. de woning die gekocht is door Uulke Anskes metselaar c.u., ten Z. de straat en diept, ten W. en N. erven Thomas Jansen IJsenbeek. Op de wal een theekoepeltie. Gekocht van Antie Jouckes wv Pieter Minks te Achlum voor 1/4, Gertie Jouckes wv Jan Dirks te Sint Annaparochie voor 1/4, Pieter Seerps huisman te Sexbierum voor 1/4, en Johannes Hommes huisman te Tzum mede voor zijn zoon Homme Johannes bij zijn wl. huisvrouw Jetske Willema voor 1/8, en Welmoed Willems x Dirk Sipkes huisman te Franeker voor 1/8, voor 194 GG 21 st.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-007Zoutsloot 83huis
eigenaarDirk Sitsses
gebruikerDirk Sitsses
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-007 Zoutsloot 83Dirk Sytses, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-007Zoutsloot 83huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerDirk Sytses
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Philippus Hanekuik, gehuwd met
naastligger ten oostenAntje Simons


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0063v van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenUilke Anskes


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0063v van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83achterachter de Zoutsloot150‑00‑00 CGhof met zomerhuis
koperBente Tomas IJsenbeek mr. brouwer
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Jansen
naastligger ten zuidenUilke Anskes
naastligger ten westenJoost Gongrijp
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: kruisstraat]
verkoperTomas IJsenbeekkoopman


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0245v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83Zoutsloot NZ201‑00‑00 GGdwarshuis
koperBente IJzenbeek mr. brouwer
bewonerMeindert Janz
huurderN. N. 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenUilke Anskes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBente IJzenbeek
naastligger ten noordenBente IJzenbeek
verkoper van 1/3Aaltje Hendriks, zus vankoopvrouw
verkoper van 1/3Taeke Jelgersmafijnschilder te Haarlem
verkoper van 1/6Wybren Wijngaardfabrikant
verkoper van 1/6Trijntje Wijngaard, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/6Johannes Wijngaardkoopman te Franeker


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0177v van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83Zoutsloot NZ1500‑00‑00 CGhuis, hof met zomerhuis en blauwververij
koperFeddo van der Brug koopman en fabrikant
naastligger ten oostenUilke Anskes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoost Gongrijp
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperBente Tomas IJsenbeekmr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde v.d. Brug, fabriqeur, koopt een huis en hof met zomerhuis en blauwververij, met alle goederen en gereedschappen, nz. Zoutsloot. Ten O. Uilke Anskes, ten W. Joost Gonggrijp, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Bente Tomas IJsenbeek, mr. brouwer, voor 1500 cg., en de blauwverversgereedschappen voor 600 cg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090r van 27 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83Zoutsloot NZ tussen Bildtpoort- en Karremanspijpen950‑00‑00 GGhuis, blauwververij en tuin
koperRuurd Jeltes Nauta fabrikant
naastligger ten oostenUilke Anskes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperFeddo van der Brug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Jeltes Nauta, hopman en fabriqeur, koopt een huis, blauwververij en tuin, en alle goederen op taxatie, nz. Zoutsloot. Ten O. Uilke Anskes, ten W. Joost Gonggrijp, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemen dijk. Gekocht van Fedde v.d. Brug, voor 950 gg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0076r van 9 nov 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Ruurd Nauta


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0216v van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 83Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremelkspijp255‑21‑00 GGhuis, blauwververij en tuin
koperPieter Tjallingii koopman
huurder huis, blauwververij en drogerijPier Tjallingii 40‑00‑00 CG
huurder tuinkamer en tuinHarke Sytzes 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Brouwer n.f.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenbakkerij van Rinia Gonggrijp bakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperSjouwkje Hoogstraten, weduwe van
verkoperwijlen Ruurd J. Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tjallingii koopt een huis, blauwververij en tuin nz. Zoutsloot. Ten O. Jacob Brouwer en anderen, ten W. de bakkerij van Rinia Gonggrijp, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Sjoukjen Hoogstraten wv Ruurd J. Nauta, voor 255 gg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0302v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. Hanekuik


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-010, pag. 26Zoutsloot 83Jacob Sybrens2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Gerrit Simons Jongsma... broeder bruid 1815, koolmeter in 1816; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1816; eigenaar en gebruiker van wijk B-117, koolmeter, 1814. (GAH204); wed. G.J. eigenaresse van perceel nr. 168 te HRL, dienstbaar, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-117Zoutsloot 83Gerrit S Jongsma Gerrit S Jongsma koolmeter


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104a van 30 apr 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-117Zoutsloot 83koopaktefl. 300huis B-117
 
Tjalling Pieters Tjallingii
Gerrit Simons Jongsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 168Zoutsloot 83wed. Gerrit JongsmadienstbaarSneekhuis en erf (330 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
B-117Zoutsloot 83Huizinge met grooten tuin op de Zoutsloot, huurder jacobus, hollevoet. Finaal verkocht op 28 nov 1832 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Jan Klaases Bergsma... 1834, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk B-117; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Rinske Sieds de Wit... 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk D-051; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-117; ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 168Zoutsloot 83wed B RodenhuisHarlingenop een ledig plek grond een wagenhuis en paardestal gebouwd


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-117Zoutsloot 83Klaasje Jans Bergsma, overleden op 13 februari 18392 dg, overleden Zoutsloot B 117. (CzOG nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-117ZoutslootJan K Bergsma29 jpannebakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-117ZoutslootRinske S de Wit31 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-117ZoutslootTrijntie J Bergsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-117ZoutslootWikje Bergsma3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Sytske Dirks Witsing... dienstbaar, schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2196Zoutsloot B-139Herke D. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4831Zoutsloot 83 (B-139)Bauke van Smedenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 83 Lieuwe Baardagardenierf. 1000f. 1400


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 83E.C. Baardagardenier


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12919
Zoutsloot 83Johannes Baarda


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 83J. (Jan) Nieveen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 83beeldbepalend pand4 van 10
  terug