Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Zoutsloot 95
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 952-0032-0042-005B-122(niet bekend)


Naastliggers vanZoutsloot 95
ten oostenZoutsloot 97
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 93
ten noordenAchterstraat 34


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061r van 21 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95[niet vermeld]470‑00‑00 gghuis
koperLolcke Hendrix, gehuwd met
koperJetske Foppes
naastligger ten oostenIde gardenier
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhet huis van Sipke Clasen
naastligger ten noordende schuur van Tiallingh Fockes
verkoperTiallingh Fockes c.u.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0079r van 7 apr 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ400‑00‑00 gghuis
koperPier Piersen
bewonerTiallinghbakker
naastligger ten oostenYde Auckes* tuintjer
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenSipke koemelker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Lolcke Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Piers koopt


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Piersen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259v van 10 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Piersen pottenbakker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ126‑07‑00 gghuis
koperHarmen Meyes, gehuwd metschuitschipper
koperHart Lulophs
huurderStijntje Rogiers 15‑14‑00 gg
naastligger ten oostenTheunis Arjens
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenDoeckle Wybes
naastligger ten noordende hof van Andries Piers
verkoperJoannes Pytterswieltjer te Midlum


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069r van 30 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ190‑00‑00 cghuis en plaatske
koperThijs Ericks, gehuwd metgraandrager
koperFroukje Cornelis
huurderCornelis Geerts c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenTheunis Arjens
naastligger ten zuidenZoutsloot en diept
naastligger ten westenDoecke Wybes
naastligger ten noordende hof van gemeensman Andries Piers Gladsma
verkoperHarmen Meyles, gehuwd metschuitschipper
verkoperHart Lulofs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003 , folio 21Zoutsloot 95
eigenaarTijs Eerks
gebruikerTijs Eerks
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003 , folio 12vZoutsloot 95huis
eigenaarTijs Eriks
gebruikerTijs Eriks
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003 , folio Zoutsloot 95huis
eigenaarwed. Tijs Eeriks
gebruikerwed. Tijs Eeriks
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Thijs Eerx [staat: Harkes]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Thijs Eerx [staat: Harkes] [staat: Harkes]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288r van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ245‑00‑00 cghuis en plaats
koperSybren Symons, gehuwd metgrootschipper
koperAeltje Arjens
naastligger ten oostenGeertje Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet huis gekocht door Antje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperFroukjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Eerx


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0024r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ300‑00‑00 cghuis en plaats
koperJelmer Gerbens, gehuwd metmr. metselaar
koperDieuke Kornelis
huurderWillem Auckes c.u.
naastligger ten oostenGeertje Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAntje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Gladsma
verkoperSybren Symens, gehuwd metbeurtschipper
verkoperAeltje Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Gerbens, mr. metselaar x Dieuke Cornelis koopt een huis nz. Zoutsloot, bestaande uit een camer, loods en plaets met back. Het is verhuurd aan Willem Auckes. Ten O. Geertje Sipkes, ten W. Antie Sybes, ten Z. de straat en diept, ten N. Pier Andries Gladsma. Gekocht van Sybren Symens, beurtschipper x Aaltje Arjens, voor 300 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0106v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Andrys Glatsma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004 , folio 13rZoutsloot 95huis
eigenaarJelmer Gerbens
gebruikerJelmer Gerbens
huurwaarde totaal10‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑15‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0219r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ500‑00‑00 cghuis
koperJohan Jansen, gehuwd metzeevarend persoon
koperIdtske Scheltes
huurderwijlen Harmen Douwes blauwverver
naastligger ten oostenGeertie Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenYpe Dirks
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman
verkoperJelmer Gerbens, gehuwd metmr. metselaar
verkoperDieuke Cornelis


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-004Zoutsloot 95Johannes Jansen, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004 , folio 13rZoutsloot 95huis
eigenaarJohannes Jans
gebruikerJohannes Jans
huurwaarde totaal10‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-004, fol. 19vZoutsloot 95Johan Jansen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindmatroos15:6:00 cg2:11:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004 , folio 13rZoutsloot 95huis
eigenaarJohannes Jans
gebruikerJohannes Jans
huurwaarde totaal10‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑18‑02 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0150v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ550‑00‑00 cghuis
koperJacob Sipkes, gehuwd metschipper
koperPyttje Waltes [staat: Warnders]
huurderMayke Bentes
naastligger ten oostenTeunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEelke Jelles
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
verkoperJohan Jansenwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sipkes, schipper x Pyttje Warnders


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0257v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ525‑00‑00 cghuis
koperJohan Johannes, gehuwd metgleibakker
koperJetske IJsbrands
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEelke Jelles
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
verkoperPyttje Waltes, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Sipkesschipper


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004 , folio 13rZoutsloot 95huis
eigenaarJohannis Jans
gebruikerJohannis Jans
huurwaarde totaal10‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑18‑02 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005 , folio 26rZoutsloot 95huis
eigenaarJohan Johannes
gebruikerJohan Johannes
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0021v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 95Zoutsloot NZ400‑00‑00 cghuis
koperFrans Jans, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
koperSusanna Suyen
huurderFrans Jans matroos
huurderSusanna Suyen
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPieter Simons
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperJohan Johannis, gehuwd metgleibakker
verkoperJetske IJsbrands


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0232v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Alberts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005 , folio 26rZoutsloot 95huis
eigenaarFrans Jans wed.
gebruikerFrans Jans wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-005 , folio 26rZoutsloot 95huis
eigenaarFrans Jans wed.
gebruikerFrans Jans wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑02 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSusanne Suyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSusanna Suy, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-006, pag. 19Zoutsloot 95Jan de Boer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-005 , pag. 26Zoutsloot 95Frans Jans wed. en erven1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Jan Gerrits de Boer... eed af in handen van pres. burg. J. Schrik op 25 aug 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk B-122, panbakker, 1814. (GAH204); id. van 125, panwerk self, 1814. (GAH204); id. van 138, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 95J.G. de Boerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-122Zoutsloot 95Jan G de BoerJan G de Boerpanbakker


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-122Zoutsloot 95Jan G de BoerJan G de Boerpanbakker




1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 95 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 95 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 95 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 95 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Botje Annesgeb 1807 HRL, huwt met Tjitze de Haan, A 30 apr 1858 Amsterdam, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Tjitze Jans de Haan... Tjietses dH, en IJbeltje Dijkstra, zeeman, A 30 apr 1858 Amsterdam; BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-108; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-120Kaspar Johs. Schokker panwerk
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-121Kaspar Johs. Schokker panwerk
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-122Kaspar Johs. Schokker panwerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4337Zoutsloot 95 (B-145)Aaltje Hendriks (te Bolsward)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 95W.A. Albardasluisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 95A. (Aafke) v.d. Weide wv Albarda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 95beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.073226928710938






  terug