Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 95
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 95 (niet bekend) 2-006 B-122 (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 95 2-001 2-003 B-201 B-145
Naastliggers vanZoutsloot 95
ten oostenZoutsloot 97
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 93
ten noordenAchterstraat 34


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061r van 21 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95[niet vermeld]huis
 
koperLolcke Hendrix, gehuwd met470-00-00 GG
koperJetske Foppes
naastligger ten oostenIde gardenier
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhet huis van Sipke Clasen
naastligger ten noordende schuur van Tiallingh Fockes
verkoperTiallingh Fockes c.u.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0079r van 7 apr 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperPier Piersen 400-00-00 GG
bewonerTiallinghbakker
naastligger ten oostenYde Auckes* tuintjer
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenSipke koemelker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Lolcke Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Piers koopt


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperHarmen Meyes, gehuwd metschuitschipper126-07-00 GG
koperHart Lulophs
huurderStijntje Rogiers 15-14-00 GG
naastligger ten oostenTheunis Arjens
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenDoeckle Wybes
naastligger ten noordende hof van Andries Piers
verkoperJoannes PytterswieltjerMidlum


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069r van 30 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis en plaatske
 
koperThijs Ericks, gehuwd metgraandrager190-00-00 CG
koperFroukje Cornelis
huurderCornelis Geerts c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenTheunis Arjens
naastligger ten zuidenZoutsloot en diept
naastligger ten westenDoecke Wybes
naastligger ten noordende hof van gemeensman Andries Piers Gladsma
verkoperHarmen Meyles, gehuwd metschuitschipper
verkoperHart Lulofs


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 95huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 95huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 95huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Thijs Ericks [staat: Harkes]


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288r van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis en plaats
 
koperSybren Symons, gehuwd metgrootschipper245-00-00 CG
koperAeltje Arjens
naastligger ten oostenGeertje Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet huis gekocht door Antje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperFroukjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Eerx


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0024r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis en plaats
 
koperJelmer Gerbens, gehuwd metmr. metselaar300-00-00 CG
koperDieuke Kornelis
huurderWillem Auckes c.u.
naastligger ten oostenGeertje Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAntje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Gladsma
verkoperSybren Symens, gehuwd metbeurtschipper
verkoperAeltje Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Gerbens, mr. metselaar x Dieuke Cornelis koopt een huis nz. Zoutsloot, bestaande uit een camer, loods en plaets met back. Het is verhuurd aan Willem Auckes. Ten O. Geertje Sipkes, ten W. Antie Sybes, ten Z. de straat en diept, ten N. Pier Andries Gladsma. Gekocht van Sybren Symens, beurtschipper x Aaltje Arjens, voor 300 cg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0106v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Andrys Glatsma


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 95huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0219r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperJohan Jansen, gehuwd metzeevarend persoon500-00-00 CG
koperIdtske Scheltes
huurderwijlen Harmen Douwes blauwverver
naastligger ten oostenGeertie Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenYpe Dirks
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman
verkoperJelmer Gerbens, gehuwd metmr. metselaar
verkoperDieuke Cornelis


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 95huis en panwerk
eigenaarKlaas Thomas cum soc.
gebruikerKlaas Thomas cum soc.
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde10-05-06 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0150v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperJacob Sipkes, gehuwd metschipper550-00-00 CG
koperPyttje Waltes [staat: Warnders]
huurderMayke Bentes
naastligger ten oostenTeunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEelke Jelles
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
verkoperJohan Jansenwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sipkes, schipper x Pyttje Warnders


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0257v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperJohan Johannes, gehuwd metgleibakker525-00-00 CG
koperJetske IJsbrands
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEelke Jelles
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
verkoperPyttje Waltes, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Sipkesschipper


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0021v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperFrans Jans, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht400-00-00 CG
koperSusanna Suyen
huurderFrans Jans matroos
huurderSusanna Suyen
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPieter Simons
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperJohan Johannis, gehuwd metgleibakker
verkoperJetske IJsbrands


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0232v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Alberts


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSusanne Suyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSusanna Suy, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-006 Zoutsloot 95Jan de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-006 Zoutsloot 95Jan de Boer1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Jan Gerrits de Boer... eed af in handen van pres. burg. J. Schrik op 25 aug 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk B-122, panbakker, 1814. (GAH204); id. van 125, panwerk self, 1814. (GAH204); id. van 138, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-122Zoutsloot 95Jan G de Boer Jan G de Boer panbakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 173Zoutsloot 95Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-201Zoutsloot 95Jieksje Simons van den Berg... in huw.reg. ''Mietje''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Botje Annesgeb 1807 HRL, huwt met Tjitze de Haan, A 30 apr 1858 Amsterdam, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Tjitze Jans de Haan... Tjietses dH, en IJbeltje Dijkstra, zeeman, A 30 apr 1858 Amsterdam; BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-108; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768B-120 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-121 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-122 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3107B-145 (Zoutsloot)Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4337Zoutsloot 95 (B-145)Aaltje Hendriks (te Bolsward)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 95 Binne L. Eppingakantoorlooper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 95 Lubbert B. Eppingakantoorbediende
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 95W.A.Albardasluisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 95A. (Aafke) v.d. Weide wv Albarda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 95beeldbepalend pand8 van 10
  terug