Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 98
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 98 2-086 2-091 B-058 B-063
Naastliggers vanZoutsloot 98
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 100
ten westende Wortelstraat
ten noordende Wortelstraat


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0102v van 16 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombertspijp op de hoek van de Droogstraat]huis
 
koperOeds Wybes c.u.340-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirck Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendricx
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPytter Imckes
verkoperSeerp Imckes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombartspijp hoek Droogstraat]huis
 
koperImk Bartels, gehuwd met410-00-00 GG
koperAndries Bouwens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirk Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperOeds Wybes c.u.


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0114r van 12 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ op de hoek van het eind van de Droogstraat]huis
 
koperHendrick Gerrits, gehuwd met278-00-00 GG
koperSyntie Synes
huurderAbraham Fransen c.u.
huurderThijs Annes
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van het kind van Jan Beernts
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
Symon Sloterdijck, hoofddiaken
Dirck Kyvit, president diaken van
verkoper van 1/3de Gereformeerde Gemeente
Abe Pytters, buitenvader
Fedde Tjeerdts, buitenvaders van
verkoper van 1/3de Stad Harlingen: weeshuis
Jan Pytters Oldaens, armenvoogd
burgerhopman Wybrandt Pytters, armenvoogden van
verkoper van 1/3de Stad Harlingen: huiszittende armen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ hoek Wortelstraat [staat: Droogstraat hoek Lombartspijp]huis
 
koperJan Feykes, gehuwd met255-00-00 GG
koperAntje Ydes
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere mr. timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van het kind van Jan Beerns
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperHendrick GerrytsMakkum


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-086Zoutsloot 98huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerHendrick Warners
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-086Zoutsloot 98kamer
eigenaarGuilliam Boneta
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-086 Zoutsloot 98kamer
eigenaarAegt Hendriks
gebruikerAntje een weduwe
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285v van 3 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot bij de Lommertspijphuis waarin 2 kamers, en plaatsje
 
koperFrans Beernts, gehuwd metbontwever215-00-00 CG
koperGrietje Clases
huurderCornelis Jansen
huurderDirk Broers
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Hettes mr. bakker
naastligger ten westenAegt Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperGerrit Hendriks, gehuwd met
verkoperTrijntie Dirks


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-086 Zoutsloot 98kamer
eigenaarAagt Hendriks
gebruikerAagt Hendriks
opmerking1726 insolvent verklaart 9-00-00


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-086 Zoutsloot 98Willem Boneta, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal02-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG
2-086 Zoutsloot 98Rinske Claases, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-086 Zoutsloot 98kamer
eigenaarJan Blauw
gebruikerRinske Claeses
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0242v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ bij Lombartspijphuis
 
koperJan Christiaans, gehuwd metbontwever215-00-00 GG
koperHinke Martens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTeves Jacobs
naastligger ten westenJan Jansen Blauw
verkoperFrans Beerndsbontwever


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0013r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Zoutsloot WZ [staat: op de streek van het Wortelstraatje]huis en weefwinkel voor drie getouwen
 
koperMarten Fokkes, gehuwd metkoopman192-00-00 GG
koperAriaantje Jarigs van der Ley
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat[
naastligger ten zuidende erfgenamen van Taewis Jacobs
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Harmen Arends, erfgenaam van zijn broermr. bontwever
verkoper van 1/2wijlen Jan Arends Luisbroek
verkoper van 1/2Aaltje Martens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Gerrit uit de Booterton, erfgename van haar zusterschipper op de wadlegger te Medemblik
erflaterwijlen Hinke Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Arends Luisbroek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Fokkes, coopman x Ariaantje Jarigs van der Ley kopen een brave huysinge en weefwinkel voor drie getouwen, staande op de hoeck van het Wortelstraatje, door Jan Arent Luisbroeck metterdood ontruimd. Geen grondpacht, bezwaard met havenistegeld. Ten O. en N. de straat, ten Z. Taewes Jacobs erven, ten W. de koper. Voor de losse goederen 8 cg. Gekocht van Harmen Arends, mr. bontwever, als erfgenaam van van zijn wl. broeder Jan Arends Luisbroeck, voor 192 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 98Wortelstraat ZZ hoekhuis
 
koperHinne Zytses melktapper155-05-00 CG
huurderde weduwe van Jan Sjoerds 24-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat
naastligger ten zuidenWillem Pieters bakker
naastligger ten westenwijlen Marten Fokkes
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, executeur
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, executeurs over de boedel van
verkoperwijlen Marten Fokkes, gehuwd met
verkoperAdriaantje van der Ley


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierx


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-091 Zoutsloot 98Hinne Zytzes0-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-058Zoutsloot 98Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 427Zoutsloot 98wed. Abraham StevensHarlingenerf (68 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-058Zoutsloot 98Sybren Dirks Sleeper... werkman in 1855, zv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses; BS huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-058; SLEEPER, SIJTSE ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2415B-058 (Zoutsloot)Joseph Gorterbergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2415B-063 (Wortelstraat)Jacobus Altawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2416Zoutsloot 98 (B-062)Anna de Vriesbergplaats


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 98G. (Geertie) Bosma
  terug