Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 99
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 99 2-001 2-003 B-203 B-147
Naastliggers vanZoutsloot 99
ten oostenZoutsloot 101
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 97


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Andries Piers


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069r van 30 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van gemeensman Andries Piers Gladsma


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 99huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0262r van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Andries


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288r van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ 87/103estrikwerk
 
koper provisioneelRobbert Rovel koopman2000-00-00 GG
koper provisioneelSybrand Feytema koopman
gebruikerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.s.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen c.s.
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Pieter Andrys Gladsmaestrikbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 99huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0148v van 25 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRobbert Rowel koopman
naastligger ten westenSybrant Pytters Feitema koopman


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0206v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRowel koopman
naastligger ten noordenFeitema koopman


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0219r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0044v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet estrikwerk van Sibrand Feitema koopman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZestrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal
 
koperCleis Bartels Lanting, gehuwd metrentmeester8225-00-00 CG
koperNeeltie Pieters Hibma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/2Sybrand P. Feitemaplateelbakker
verkoper van 1/2Neinke Willems Mouter
verkoper van 1/2Stijntie Clases Winsma, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Robbert Rowelkoopman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenrentmeester Lanting
naastligger ten noordenrentmeester Lanting


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenrentmeester Lanting
naastligger ten noordenrentmeester Lanting


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 99huis en panwerk
eigenaarKlaas Thomas cum soc.
gebruikerKlaas Thomas cum soc.
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde10-05-06 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBente IJsenbeek


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0217r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZpan- en estrikwerk
 
aanhandelaarSybrigje Kool, weduwe van0-00-00 CG
aanhandelaarwijlen Jan Altena koopman
naastligger ten oostenJan de Boer koopman
naastligger ten oostenPaulus de Boer koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verwandelaarClaas IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrigje Kool wv koopman Jan Altena verwandelt een pan- en estrikwerk zz, Rozengracht met een pan- en estrikwerk nz. Zoutsloot van Claas IJzenbeek.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0224r van 5 okt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZpan- en estrikwerk
 
koperJan de Boer koopman en pannenbakker1764-00-00 CG
koperPaulus de Boer koopman en pannenbakker
naastligger ten oostende knechtenwoning van Jan de Boer
naastligger ten oostenPaulus de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSybregje Kool, weduwe van
verkoperwijlen Jan Altenakoopman


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan de Boer


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 99Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
B-203Zoutsloot 99provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 99Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3109B-147 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3109Zoutsloot 99 (B-147)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 99 Willem Albardasluisknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 99A.Eppingafabrieksarbeider
Zoutsloot 99B.Eppingakantoorknecht


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 99S. (Sijtske) Zijlstra wv Teerenstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 99beeldbepalend pand5 van 10
  terug